Karel Miler

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1971   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie: díl I. generace devadesátých let, Praha
1971/07/01 - 1971/08/15   Oskar Kokoschka, Obrazy a grafika, k 85. narozeninám, Praha
1971/11 - 1971/12   Gyula Derkovits /1894 - 1934/, Praha
1972/09 - 1972/10   Rumunské výtvarné umění XX. století, Praha
1973   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie: Díl II. Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy, Praha
1984/01/10 - 1984/04/08   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 1. část), Praha
1984/05/03 - 1984/07/01   Národní galerie v Praze v roce 1983. Z nových zisků, III. díl - české umění 20. století, Praha
1984/12/20 - 1985/03/31   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 2. část), Praha
1985/07/11 - 1985/09/30   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (II.diel), Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1985/09/12 - 1986/01/26   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 3. část), Praha
1986/06/12 - 1986/09/21   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 4. část), Praha
1986/09/11 - 1986/10/26   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy), Praha
1986/11/05 - 1986/12/26   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy), Praha
1987/01/13 - 1987/03/15   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy), Praha
1987/03/20 - 1987/05/24   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy) - 8. část, Praha
1987/06/02 - 1987/08/02   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy) - 9. část, Praha
1987/08/11 - 1987/09/27   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy) - 10. část, Praha
1988/04/19 - 1988/06/06   České maliarstvo XX. storočia: Generácia 90. rokov I. zo zbierok Národnej galérie v Prahe, Prešov (Prešov)
1989/02/28 - 1989/04/16   České malířství XX. století (Generace mezi dvěma válkami - 1. Tendence dvacátých a třicátých let) - 11. část, Praha
1989/03/10 - 1989/04/16   České maliarstvo XX. storočia (I. diel - generácia 90. rokov), Košice (Košice)
1989/04 - 1989/06   České maliarstvo XX. storočia: Generácia 90. rokov II. zo zbierok Národnej galérie v Prahe, Prešov (Prešov)
1989/06/13 - 1989/09/10   České maliarstvo XX. storočia (II. diel), Košice (Košice)
1989/06/20 - 1989/08/06   České malířství XX. století (Generace mezi dvěma válkami - 3. Okruh SVU Mánes - Jan Bauch, Antonín Pelc, Jaroslav Grus aj.) - 13. část, Praha
1989/08/15 - 1989/10/08   České malířství XX. století (Generace mezi dvěma válkami - 4. Okruh výtvarného odboru Umělecké besedy, okruh Jednoty umělců výth - František Tichý, Martin Salcman, Lev Šimák, Vilma Vrbová-Kotrbová, Josef Multrus aj) - 14. částvarnýc, Praha
1989/09 - 1989/10   České maliarstvo XX. storočia: Generácia 90. rokov II. zo zbierok Národnej galérie v Prahe, Nitra (Nitra)
1990/02/20 - 1990/04/16   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987-1988), I. díl, Praha
1994/09/01 - 1994/11/13   Čestmír Kafka: Obrazy, kresby, koláže, asambláže 1943 - 1988, Praha
1995 -   České umění od 60. let do současnosti (České umění 1960-1995), Praha
1997/11/07 - 1998/08/16   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Praha