Karel Miler

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1964   Lubomír Přibyl
1970   Otakar Slavík
1970   Adriena Šimotová
1970   Karel Nepraš: Račte točit / Please turn
1970   Miloš Ševčík
1979   Karel Miler: Možnosti (Situace 2)
1990   Ivan Ouhel: Obrazy, kresby, objekty
1991   Otakar Slavík: Malby a kresby
1994   Čestmír Kafka: Obrazy, kresby, koláže, asambláže 1943-1988
1998   Ivan Ouhel: Devadesátá léta (Čas obrazu)
2001   Adriena Šimotová: Retrospektiva
2002   Ivan Ouhel: Obrazy - velké kresby (1999 - 2002)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1971   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl I. Generace devadesátých let)
1973   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl II. Generace Osmy, Tvrdošijných, Umělecké besedy)
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1996   Jitka & Květa Válovy
1996   Osudová zalíbení (Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996)
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1997   Karel Miler, Petr Štembera, Jan Mlčoch (1970-1980)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2006   Adriena Šimotová, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2006   Replaced - 2006, ,
2013   Václav Boštík (O něm a s ním), Galerie Zdeněk Sklenář, _
2020   František Doležal: Poesie a život, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1987   Někdo něco 7 (Dech kosmu : Práh věčna; Příspěvky věnované práci Karla Malich, doplněné ukázkami z jeho textů), ,
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1963   Berka centra Formánek?, Výtvarná práce, 11, 13-14, 1963/08/17, 13-13
1964   Malířské a grafické dílo Lubomíra Přibyla,.., Lubomír Přibyl, , , 1964, 0-0
1964   Wien um 1900, Tvář, , 9-10, 1964, 80-83
1965   Kronika výstav (Praha), Výtvarná práce, 13, 8, 1965/05/17, 6-7
1965   Výstavy (Praha), Výtvarná práce, 13, 17, 1965/09/13, 6-
1965   Kupka v Praze, Výtvarná práce, 13, 12, 1965/07/05, 3-4
1965   F. Janoušek v Nelahozevsi, Výtvarná práce, 13, 20, 1965/10/29, 6-7
1966   Nová abstrakce? (Kronika), Výtvarné umění, 16, 1, 1966/01/31, 51-52
1966   Lyrik Černý, Výtvarná práce, 14, 2, 1966/02/03, 7-
1966   Sbírka Emanuela Hloupého, Výtvarná práce, 14, 9, 1966/05/12, 4-4
1966   O pravdivost skutečnosti, Výtvarná práce, 14, 8, 1966/04/28, 5-5
1966   Krajina člověka, Výtvarná práce, 14, 24, 1966/12/01, 5-
1966   Nová expozice na Zbraslavi, Výtvarná práce, 14, 20, 1966/10/06, 4-
1966   Na rubu malířství, Výtvarná práce, 14, 20, 1966/10/06, 5-
1967   Přehled výstav (Umění harmonie), Výtvarná práce, 15, 5, 1967/03/09, 4-4
1967   Fotograf a sochař, Výtvarná práce, 15, 7, 1967/04/06, 4-5
1967   Směs v Čs. spisovateli, Výtvarná práce, 15, 13, 1967/06/29, 4-4
1967   Malé formáty na Smíchově, Výtvarná práce, 15, 26, 1967/12/28, 4-4
1967   Přehled výstav (Plody úzkosti), Výtvarná práce, 15, 3, 1967/02/09, 4-
1967   Torza bolesti, Výtvarná práce, 15, 6, 1967/03/23, 5-
1967   Kresby Karla Havlíčka (Přehled výstav), Výtvarná práce, 15, 9, 1967/05/04, 4-
1967   A. Masson v Praze, Výtvarná práce, 15, 12, 1967/06/15, 4-0
1967   Okouzlené umění, Výtvarná práce, 15, 21, 1967/10/19, 5-
1967   Výtvarný úsměv Šašků, Výtvarná práce, 15, 12, 1967/06/15, 5-
1967   Hudební inspirace, Výtvarná práce, 15, 13, 1967/06/29, 5-
1967   Přehlídka jistoty, Výtvarná práce, 15, 19, 1967/09/21, 5-
1967   Mostecko Bohdana Kopeckého, Výtvarná práce, 15, 22, 1967/11/02, 4-
1967   Překvapení se jmenuje Husáriková, Výtvarná práce, 15, 22, 1967/11/02, 5-
1967   Pražští umělci v Karlových Varech, Výtvarná práce, 15, 22, 1967/11/02, 5-
1967   Nabídka současného umění, Výtvarná práce, 15, 25, 1967/12/14, 4-5
1967   Výtvarný lyrismus Františka Doležala, Výtvarná práce, 15, 11, 1967/06/01, -
1968   Z ateliéru Jindřicha Kohouta, Výtvarné umění, 18, 5, 1968/10/15, 240-241
1968   Aus dem Atelier Jindřich Kohouts, Výtvarné umění, 18, 5, 1968/10/15, -
1970   Otakar Slavík, Výtvarné umění, 20, 3, 1970/08/31, 113-121
1970   Sahara - projekt Heinze Macka (Kronika), Výtvarné umění, 20, 2, 1970/07/17, -
1970   Úsilí umělce je vedeno snahou..., Otakar Slavík, , , 1970, -
1970   Great endeavours are made by the artist towards..., Otakar Slavík, , , 1970, -
1970   Račte točit! / Please turn!, Karel Nepraš: Račte točit / Please turn, , , 1970, -
1978   Situace (Karel Miler), Jazz, 7, 23, 1978, 58-59
1984   Tři díla z doby nedávné a tři z doby dávnější (k otázkám interpretace uměleckého díla), Sborník památce Alberta Kutala, , , 1984, 64-69
1986   Dva obrazy z historie české moderní malby (K problému interpretace malířského díla jako obrazu), Sborník památce Václava Nebeského, , , 1986, 99-102
1987   Já a ten jehož potkávám (1976 - 1980), Někdo něco 7, , , 1987, 9-9
1990   Člověk v obraze, Lidové noviny, , , 1990/10/16, 0-0
1990   Solitéři v Kontrastech, Lidové noviny, , , 1990/08/30, 5-5
1990   Interpretace malířského díla jako věc rozumění, Výtvarné umění, 1, 6, 1990/07/30, 0-0
1990   Když Ivan Ouhel v roce 1974 opouštěl..., Ivan Ouhel: Obrazy, kresby, objekty, , , 1990, -
1990   Zaostalí v Nové síni, Lidové noviny, 3, 148, 1990, 5-
1990   Malíř - básník Mikuláš Medek, Lidové noviny, 3, 98, 1990/06/28, 5-
1990   Letem výtvarným světem, Lidové noviny, , , 1990/10/19, -
1991   Otakar Slavík, Výtvarné umění, , 2, 1991, 37-43
1991   Nebezpečná otevřenost (Návrat malířské osobnosti O. Slavíka), Lidové noviny, , , 1991/11/04, 4-4
1991   Dekorativní Róna (Obrazy a sochy ve Špálově galerii), Lidové noviny, 4, , 1991/09/06, 8-8
1991   Kouzelné krabičky (MInisalon v Nové síni - obraz roku 1984), Lidové noviny, , , 1991/05/20, 5-5
1991   Obrazy zázračné barevnosti, Otakar Slavík: Malby a kresby, , , 1991, -
1991   Génius české grotesky (Neprašovy kresby na Zbraslavi), Lidové noviny, , , 1991/08/19, -
1992   Alén Diviš, vězeň ze Santé (Portrét), Lidové noviny, , , 1992/01/23, 3-3
1992   Pestrý obraz (Přehlídka současného umění v Mánesu), Lidové noviny, , , 1992/07/02, 13-13
1992   Tvář a charakter (Výstava Umělecké besedy v Mánesu), Lidové noviny, , , 1992, 0-0
1992   Václav Boštík Hledání celku, Lidové noviny, 5, 91, 1992/04/16, 3-3
1993   Přízraky skutečnosti, Lidové noviny, , , 1993/05/12, 5-5
1993   Lyrická geometrie 60. let, Lidové noviny, , , 1993/11/02, 12-12
1993   Výstava jako apel, Lidové noviny, , , 1993/12/28, -
1993   Výstava jako apel, Lidové noviny, , , 1993/12/28, 12-
1993   Trancendentální forma, Lidové noviny, , , 1993/03/03, -
1994   Imaginární setkání, Lidové noviny, , , 1994/12/02, 10-10
1994   Charakteristiky umělců (Otakar Slavík (1931)), Nová citlivost, , , 1994, 25-25
1995   Sýkorovo velké rozhodnutí, Lidové noviny, , , 1995/04/15, 9-9
1995   Vzpomínky na léta minulá (K akčnímu umění v Praze 70. let), Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 0-0
1995   Slavík, Otakar, 19. 12. 1931 Pardubice, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, , , 1995, 757-757
1995   Existenciální nutnost, Lidové noviny, , , 1995/01/21, -
1997   Citace z kritik a recenzí, Jitka a Květa Válovy, , , 1997, -
2013   Karel Miller: Václav Boštík, Hledání celku, Václav Boštík, , , 2013, 331-334
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2000   Jindra Husáriková: Obrazy z posledních let
Periodical
published, title (subtitle)
1968/10/15   Výtvarné umění
1970/08/31   Výtvarné umění
1976   Černé na bílém / Schwarz auf Weiss / Black or White / Noir sur Blanc (Petr Štembera)