Miloš Ševčík

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1967   Miloš Ševčík
1970   Miloš Ševčík
1994   Miloš Ševčík: Obrazy - kresby - grafika
1997   Česká kresba 7 (Miloš Ševčík)
1998   Miloš Ševčík: Obrazy a kresby / Painting and Drawings
1999   Miloš Ševčík: Návrat / Return
2005   Miloš Ševčík
2006   Miloš Ševčík: Do nitra
2006   Miloš Ševčík: Obrazy
2008   Miloš Ševčík: Kresby
2009   Miloš Ševčík: Chvění / Schwingungen
2012   Miloš Ševčík
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration)
1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
1967   Nová jména
1967   Fantasijní aspekty současného českého umění
1967   15 grafiků
1967   Nové cesty II (Mladá generace)
1967   Výstava mladých: 67
1967   Mostra d'arte contemporanea cecoslovacca
1967   Otto Pittori Cecoslovacchi (4° Premio Cinisello Balsamo)
1967   Hosté Hollara
1967   I. pražský salon
1968   1. bienále výzkumu grafiky
1968   Mostra biennale internazionale della grafica
1969   2. pražský salón
1969   Junge Künstler aus der ČSSR (Malerei, Plastik, Grafik)
1970   Artchemo
1970   Soudobá československá grafika
1970   50 e uno grafici cecoslovacchi
1970   Festival dell’Arte Cecoslovacca: 77 grafici
1970   Czechoslovak Graphics 1960-1970
1970   Výstava mladých 70
1971   Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970
1980   Grafika 5
1982   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1982   24 žáků školy profesora Antonína Strnadela
1983   Obrazy a sochy
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1983   Architektura a výtvarné umění v Brně 1948-1983
1986   XII. bienále užité grafiky Brno 1986 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu)
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1989   Současná česká grafika
1989   Sdružení českých grafiků František Kupka: První výstava
1991   Hořící keř
1991   Kresba
1991   Tschechische Kunst der Gegenwart (Druckgrafik, Malerei, Objektkunst, Skulptur, Studioglas)
1991   Grafika členů SČUG Hollar
1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik)
1992   Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura)
1992   Členská výstava k 75. výročí založení 1917 - 1992
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1993   5 x 10 (Aleš Lamr, Lubomír Přibyl, Jaroslava Severová, Miloš Ševčík, Lenka Vilhelmová)
1993   Exposition de l'Association de la gravure tcheque Hollar
1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií)
1994   Česká grafika šedesátých let
1994   Současná česká grafika
1994   Artchemo 1968/1969
1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1995   Řeč znaku (Jaroslav Šváb, František Gross, Zdeněk Sklenář, Pavel Sukdolák, Jaroslav Hořánek, Karel Vysušil, Jaroslav Sůra, Miloš Ševčík, Aleš Lamr)
1995   Tschechische grafik der Künstlervereinigung Hollar
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Komorní grafika a 31 malovaných ptáčků Eduarda Šmejkala
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996)
1996   Bienále české grafiky Ostrava 1996
1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1996   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition (1996-1997)
1996   Bienále kresby Plzeň 1996
1997   Záznamy dojmy sny
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1998   Záznamy dojmy sny 2
1998   Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení)
1998   ...o přírodě... / ...About Nature... (Několik pohledů na současné české výtvarné umění)
1999   Prozařování
1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999
1999   Kolorismus
1999   Světla - stíny - odlesky
2000   Via dolorosa / Cesta utrpení
2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000)
2000   alfa 2000 omega
2000   ...occursus... (Moderní umění ze sbírky České pojišťovny)
2001   Barevná socha
2002   III. Nový zlínský salon 2002 / 3rd New Zlín Salon 2002
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2003   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
2004   Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2004   Stopy paměti
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohledy do sbírek AJG)
2005   Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi (Výstava ke 120. výročí narození Václava Rabase)
2005   Les arts graphiques tcheques
2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair)
2005   (1.) Prezentace galerií příhraničních regionů České republiky a Polska / (1.) Prezentacja galerii regionów przygranicznych Republiki Czeskej i Polski
2005   Parafráze
2006   Česká grafika 60. let
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2007   Členská výstava Umělecké besedy
2007   Umělecká beseda (Vědomí o člověku sochy kresby)
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR)
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Na zkoušku v ráji? (Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni)
2008   Corpus delicti (Grafické listy nejen ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě)
2010   Vzpomínka na 1. mezinárodní malířské symposium Roudnice '70
2010   Galerie Beseda (Osobnosti Galerie Beseda - Portréty (březen 2005 - březen 2010))
2010   Osobnosti Galerie Beseda (Díla (březen 2005 - březen 2010)
2011   Galerie Dion 2009-2010 (Obrazová ročenka vystavujících umělců 2009-2010)
2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
2014   50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 50 Artworks from the Collections of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem
2014   50 (Galerie Klatovy / Klenová)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2014   Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny - současná česká grafika a kresba / Masterpieces from the Collection of Česká spořitelna - Contemporary Czech Graphic Arts and Drawings
2015   Schránka pro ducha (Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2016   Sbírka Evy Petrové (Mozaika drobných radostí)
2018   Jiří Franta & David Böhm (Sbírky jinak / před-za-skrz-v)
2018   Jaro (Československá scéna 1966-1968)
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019)
nedatováno   Letní výstava členů
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1973   Osobnost a tvorba, Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n.p., Praha
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2017   Výtvarná čítanka, Triáda, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
2009   Výstavy v čase proměn, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2006 (XVI. Šan - Šta), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1966   Bilance Výstavy mladých, Výtvarná práce, 14, 25, 1966/12/15, 6-6
1967   Z ateliéru Miloše Ševčíka, Výtvarné umění, 17, 6, 1967/08/21, 296-298
1967   From the studio of Miloš Ševčík, Výtvarné umění, 17, 6, 1967/08/21, -
1967   Současný romantismus, Výtvarná práce, 15, 18, 1967/09/07, 5-
1969   2. pražský salón, Výtvarná práce, 17, 12-13, 1969/10/24, 6-
1969   V Pardubicích, jednom z našich nejvýznamnějších středisek chemického průmyslu..., Výtvarná práce, 17, 16-17, 1969/11/24, 5-
1970   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 18, 24, 1970/11/24, 5-
1993   Svět Miloše Ševčíka se pohybuje..., 5 x 10, , , 1993, 0-0
1994   Proměnlivé podoby české grafiky (V šedesátých letech se výtvarné umění...), Česká grafika šedesátých let, , , 1994, 6-50
1995   Znak je formou dorozumění..., Řeč znaku, , , 1995, 1-3
1995   Artchemo 1968/1969, Prostor Zlín, 3, 4, 1995/04, 8-
1999   Kolorismus není pojem slohový..., Kolorismus, , , 1999, 8-23
2000   Dialog se světem se rozvíjí jako odezva..., alfa 2000 omega, , , 2000, 8-13
2000   Země - Terč / Land - Target (1958 - 1977), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, , , 2000, 168-191
2008   Umění šedesátých let je počin (Kultura & názory), Plzeňský deník, 17, 244, 2008/10/16, 28-
2011   Milošovy výstavy (19.1.-6.2.2009), Galerie Dion 2009-2010, , , 2011, 1-
2015   Schránka pro ducha, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 16-17, 2015/08/27, 5-
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1968   Miloš Ševčík: Grafika
1994   Miloš Ševčík
1996   Miloš Ševčík: Obrazy
1996   Miloš Ševčík: Kresby
1997   Miloš Ševčík: Česká kresba 7
1999   Miloš Ševčík: Proměny
1999   Miloš Ševčík: Z čeho je svět
2001   Miloš Ševčík: Obrazy
2005   Miloš Ševčík
2006   Miloš Ševčík: Do nitra (Obrazy, kresby, grafika, plastiky)
2006   Miloš Ševčík: Stoupání
2006   Miloš Ševčík: Do nitra (Obrazy, kresba, grafika, plastiky)
2007   Miloš Ševčík: Do nitra (Obrazy, kresby, grafika, plastiky)
2007   Miloš Ševčík: Barevné proměny (Obrazy a grafika)
2008   Miloš Ševčík: Barevné proměny (Obrazy)
2008   Miloš Ševčík: Kresby / Drawings
2008   Miloš Ševčík: Výběr z díla
2009   Miloš Ševčík: Milošovy výstavy (Retospektivní výstava: obrazy, kresby, plastiky)
2009   Miloš Ševčík: Chvění
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1970   Artchemo 68/69 Pardubice
1970   Současná československá grafika
1972   35 artisti cecoslovacchi contemporanei (Grafica e oggetti)
1983   Obrazy a sochy
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1999   Prozařování
1999   Prozařování (Karlovy Vary)
2000   Prozařování (Fenomén světla v českém umění 20. století)
2001   Barevná socha
2001   Zeitgenössische Tschechische Grafik
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
2004   Jubilanti Hollaru 2004
2005   Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka)
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohled do sbírky AJG)
2006   Česká grafika 60. let
2019   Doba plastová
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   Moderní umění druhé poloviny 20. století
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010)
2020   Etcetera 10: Post-War & Contemporary Art & Soukromá sbírka současného umění
Diary
published, title (subtitle)
2005   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2006
Work
published, title (subtitle)
2002   Oslnění
2003   Přichází
2004   Zaznění
2004   Vzestupy
Postcard
published, title (subtitle)
1968   Miloš Ševčík: Sami-alein
Email
published, title (subtitle)
2007   Pane Hůlo, žádnou pozvánku se seznamem autorů…
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1996   Exchange Czech Lithuania Japan Contemporary print exhibition
1996   Exchange Czech Lithuania & Japan Contemporary print exhibition
Calendarium
published, title (subtitle)
2008   Kalendárium osobností západních Čech na rok 2009 (Textová část)
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2003   Miloš Ševčík: Proměny - Grafika 1963/2002
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1999   Jubilanti ´99
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2007   XIII. Festival komorní grafiky
Funeral Card
published, title (subtitle)
2007   Akad mal. Miloš Ševčík
Poster
published, title (subtitle)
1990   Volné sdružení „Tolerance“
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
Occassional Print
published, title (subtitle)
nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
Program
published, title (subtitle)
2005   Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích (Výstavní program 2006, PF 2006)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1986   Galerie Roudnice
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1995   Seznam grafických listů (Členská výstava SČGU Hollar)
2000   Prozařování
2005   Umělecká beseda (Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1990   Volné sdružení „Tolerance“ (Soubor pohlednic)
Press News
published, title (subtitle)
1999   Prozařování