Mirek Elpl

* 16. 11. 1905, Líšeň, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
† 7. 2. 1960, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
translator, Dramatist, Poet, Writer, Publicist,

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01030435

notes:
Odkaz. forma
Elpl, Miroslav, 1905-1960
Skutečné jméno
Elpl, Eduard, 1905-1960

Mirek Elpl

Mirek Elpl byl nejmladším z trojice spisovatelů a rodáků z Líšně, kteří pocházeli z rodiny Elplových. Strýc František Elpl (1870 – 1904) kromě zubolékařské praxe a odborného publikování psal menší beletristické práce a verše, sbíral pověsti a pohádky z líšeňského okolí. Uspořádal je do sbírky Řada pohádek a pověstí nasbíraných v Líšni u Brna. V rukopise zůstala jeho místopisná práce „Líšeň“. Otec Eduard Elpl (1871 – 1959) byl řídícím učitelem, osvětovým pracovníkem a dlouholetým kronikářem v Líšni. Psal knihy pro mládež. Literární sklony se tedy zřejmě v rodině dědily. Eduard Elpl junior si proto zvolil umělecké jméno Mirek. Po maturitě na reálce v Brně vystudoval Báňskou a hutní vysokou školu v Příbrami (1931) a čtyři semestry práv na Masarykově univerzitě v Brně. V době hospodářské krize byl úředníkem v záložně, roku 1938 přijal zaměstnání v rosicko-oslavanském uhelném revíru, kde zůstal do konce života. Psát začal o mnoho dříve, zejména lyrickou poezii (Domova hlas, 1928, Jinovatka, 1929), později se věnoval próze. Stal se členem Kola moravských spisovatelů a léta redigoval jeho tiskovinu Nová knihovna. Z cest po jugoslávském Jadranu vytěžil knížku fejetonů Města na pobřeží (1935). Roku 1937 vyšel jeho nejznámější román o slavném benátském cestovateli „Marco Polo“, za který dostal Zemskou cenu. V knize novel o hvězdářích 17. století (Objevil jsem nebe, 1938) zpracovává své životní téma, na pozadí barvitého dobového koloritu líčí zápas výjimečné osobnosti s nepochopením a malostí společenských poměrů (Giordano Bruno, Tycho de Brahe, Galileo Galilei). Sám usiloval o rozvoj rodného regionu četnými přednáškami a besedami. Za okupace byl vězněn v Kounicových kolejích a v Kletendorfu u Vratislavi (1944-45). Po osvobození se stal ředitelem dolu Julius v rosicko-oslavanském revíru (1945 – 54). Nadále publikoval povídky v časopisech, z hornického prostředí čerpají jeho knihy Důl u Veselého rytířstva (1943), inspirovaný Příbramskem, a posmrtně vydané historické povídky z Oslavanska Černí andělé (1960). Do češtiny přeložil pod názvem Krev a zlato dílo jednoho z největších maďarských básníků Endre Adyho. Poslední Elplovou prací je kniha Objevil jsem nebe.
Mirek Elpl je pochován na čestném pohřebišti města Brna na Ústředním hřbitově. Nadanou a svému regionu oddanou rodinu připomíná ulice v Brně-Líšni.

zdroj: www.brno.cz

Mirek Elpl

 

Mirek Elpl

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
0 - 1923   Reálka, Brno (Brno-město)
0 - 1931   Vysoká škola báňská, Příbram (Příbram)

Mirek Elpl

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město), za protektorátu uvězněn v Brně
???? - ????   Klettendorf u Vratislavi, Klettendorf u Vratislavi, zde za protektorátu vězněn

Mirek Elpl

dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

Mirek Elpl

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Český historický román v období protektorátu, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
  2000   Zapadlo slunce za dnem, který nebyl (Zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní; Z jiné historie české literatury (léta 1850 - 1940)), Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1977   Žili a pracovali v Brně, Rapid a.s. - československá reklamní agentura, Praha
  1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  2001   Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu, Knihovna Jana Drdy Příbram, Příbram (Příbram)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1935   Mirek Elpl: Města na pobřeží. (Akord 1935/5), O knihách, 45
  1937   Mirek Elpl: Marco Polo. (Akord 1937/3), O knihách, o filmu, 37-38
  2012   Český historický román v období protektorátu (Stručný přehled), Český historický román v období protektorátu, 321-364
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Mirek Elpl (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 3.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
soupis pnp/edice
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Mirek Elpl (1905 - 1960) (Literární pozůstalost), Památník národního písemnictví, Literární archiv, Praha

Mirek Elpl

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1944   Don Quijote před kostelem, Družstvo Moravského kola spisovatelů, Brno (Brno-město)
  1945   Svítání, Miloš Navrátil, Ivančice (Brno-venkov)