François Truffaut

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1987   Rozhovory Hitchcock - Truffaut, Československý filmový ústav, Praha