foto - Jindřich Nosek, 2012

Aleš Lamr

* 12. 6. 1943, Olomouc (Olomouc), Česká republika (Czech Republic)
designer, painter, Curator, sculptor, graphic artist, Glass Artist, Ceramicist , Photographer, Typographer

 

nationality: Czech
sex: male

web: www.lamr.cz
NK AUT: jn20000401597
VIAF: 23196944

Aleš Lamr
Totemická společnost
1964
malba
olej, plátno
120 x 105 cm
Aleš Lamr
Modrý anděl
1966
malba
olej, sololit
89 x 60 cm
Aleš Lamr
Modrý anděl
1966
malba
olej, sololit
89 x 60 cm
Aleš Lamr
Perlorodka
1967
malba
olej, sololit
114 x 83,5 cm
Aleš Lamr
Hořká předpověď
1968
malba
olej, plátno
140 x 100 cm
 

Aleš Lamr

* pochází z rodiny kamnářů a keramiků po několik generací tvořících v Litovli.
* vzhledem k svému „živnostenskému“ původu mohl nastoupit pouze na hornické učiliště v Ostravě (1957-60). Osobní prožitek absolutní temnoty a černě.
* 1960-1964 studoval SUPŠ v Brně obor prostorové výtvarnictví (prof.arch. J.A.Šálek), zde nabyl zkušenosti z oboru scénografie, malby, grafiky, včetně práce s nejrůznějšími sochařskými materiály. Pokus o vstup do sochařského ateliéru Akademie výtvarných umění v Praze nevyšel, a tak se zaměřil téměř výhradně na malbu.
* Po absolvování vojenské služby se krátkou dobu živil jako filmový výtvarník na Barrandově mj. navrhuje filmové plakáty. Aby mohl tvořit na tzv. volné noze, musel se roku 1968 registrovat jako kandidát do SČVU. Za řádného člena byl však paradoxně přijat na v červnu roku 1989, kdy už Svaz nemohl umělcům téměř nic nabídnout.
* Po celá 70.léta pracoval střídavě v rodné keramické dílně v Litovli a ve svém ateliéru na Malé Straně v Praze. V Potštejně podnikal společné akce s brněnským výtvarníkem Janem Steklíkem. V této době se také seznámil historikem umění Janem Křížem, který se stal Lamrovým vytrvalým propagátorem a autorem většiny jeho následujících výstav.
* 1969 uskutečnil cestu do Švédska, kde měl možnost navštívil sbírky současného umění. Během následujících let několikrát vycestoval do západní Evropy a dokonce i do USA, kde se seznámil s mecenáškou a sběratelkou Medou Mládkovou.1
* Se svou ženou, textilní výtvarnicí, Blankou Lamrovou roz. Grebeňovou má tři syny. Ve stopách otce se vydali dva z nich. Hanuš (1978), který se stal známým pražským šperkařem, a nejmladší Jan (1983) věnující se grafickému designu.

Dílo
* ačkoli na výtvarnou scénu vstupoval v době, kdy vrcholil zájem o krajní polohy abstrakce, strukturu materiálu a informel, zůstává v centru jeho díla figura a s ní spojená mythologie. Ranná plátna prozrazují vliv Bohumila Kubišty, jehož výstava zasáhla celou nastupující generaci, ale také Henriho Matisse. Právě jeho barvy a pohled na umění, že „Obraz by měl být jako pohovka, na němž spočine naše unavené oko.“ se stal pro Lamrovy obrazy určující.
* Obrazy totemických postav a duchů vystupující z temnot země nazval sám Lamr později „indiánským barokem“. Symbolické vyznění pláten poloviny 60. let umocňuje ornamentální stylizace a zrcadlové dělení obrazové plochy.
* V roce 1968 se jeho tvorba radikálně mění setkáním s evropskou novou figurací a především americkým pop-artem.2 Obrazy vypráví skutečné či smyšlené příběhy. Používá k tomu dělení plochy na jednotlivé pole, jak tomu bývá u komiksu, jednotlivé segmenty doplňuje písmem a nápisy. Staví věci a lidi do nečekaných souvislostí. Po vzoru Andy Warhola sumarizuje lidskou tvář do jednolitých barevných ploch. Barevné exploze jakoby odkazovaly na Shooting paintigs Niki de Saint Phalle.3 Obdiv k tvorbě této dámě americko-evropského umění nezapřou ani jeho dřevěné a keramické sochy (např. Sedm Sněhurek a jeden trpaslík, 1978). Jeho díla se v této době nesou též na vlně tzv. Psychedelic Art. 4
* figury a tvary jsou postupně svírány černou obrysovou linií. Barvy postupně nabývají na sytosti a intenzitě. Tento styl vrcholí v polovině 70. let, kdy na čistě bílém pozadí či ve snové krajině defilují nejrůznější předměty (cívky, židle, hrábě..) stvořené z jasné barevných ploch a pečlivě stvořených cákanců – na plátně vládne „organizovaný a řízený“ chaos plný humoru a laskavé satiry. Barva, rytmus, opakování a hravé názvy obrazů (Hopsa hejsa, Mašinky, strašinky, Bitva u Tróbelic ad.). Své místo tak našel někde mezi pozdní tvorbou Františka Grosse a rodícím se světem pana Pipa od Stanislava Holého, jemuž mohl být předobrazem.
* koncem 70. let mizí bílé pozadí. Na barevných pláních s jasně odděleným horizontem defilují přízraky Miróvské imaginace. Objevuje se modrá, zelená, krvavě rudá, fialová, ale po dlouhé době i černá. Zpracovává duchovní symboly odkazující k bibli a křesťanské tradici vůbec – postavy (David a Goliáš, Serafové, Cherubové) či symboly (trojúhelník, alfa a omega, brána) září jasnými barvami v temnotách.
* humor, satiru a chaos vystřídala promyšlený přírodní přirozený řád, harmonie a meditace. Základní znak Lamrovy tvorby však zůstává stále stejný: zářivé barvy v jasně ohraničených plochách organických tvarů.
* ilustroval několik knih, z nichž jedna, sbírka poezie Karibský maják, byla oceněna čestným uznáním za nejkrásnější knihu (1988). Zatím poslední jeho knižní prací byla výzdoba Bible 21. století (2009), na níž spolupracoval i grafik Zdeněk Sýkora.
Petra Příkazská /text listu z cyklu Mozaika. Galerie moderního umění v Hradci Králové, červen 2011

Aleš Lamr

foto - Jindřich Nosek, 2012
 

Aleš Lamr

Aleš Lamr
Totemická společnost
1964
malba
olej, plátno
120 x 105 cm
Aleš Lamr
Modrý anděl
1966
malba
olej, sololit
89 x 60 cm
Aleš Lamr
Modrý anděl
1966
malba
olej, sololit
89 x 60 cm
Aleš Lamr
Perlorodka
1967
malba
olej, sololit
114 x 83,5 cm
Aleš Lamr
Hořká předpověď
1968
malba
olej, plátno
140 x 100 cm
Aleš Lamr
Čínský zubař
1968
malba
olej, plátno
150 x 100 cm
Aleš Lamr
Zrcadlo
1968
malba
olej, sololit
130 x 120 cm
Aleš Lamr
Panoramatická dáma
1969
malba
olej, sololit
150 x 130 cm
Aleš Lamr
Miss World
1969
malba
olej, sololit
150 x 150 cm
Aleš Lamr
Jedlík zmrzliny
1971
malba
olej, lepenka
60 x 50 cm
Aleš Lamr
Červené hrábě
1973
malba
olej, plátno, akryl
200 x 150 cm
Aleš Lamr
Setkání Francouze a Araba na poušti
1975
malba
olej, plátno, akryl
185 x 150 cm
Aleš Lamr
Slavnost na solném jezeře
1975
malba
olej, plátno, akryl
180 x 145 cm
Aleš Lamr
Horké boty
1976
malba
olej, plátno, akryl
185 x 145 cm
Aleš Lamr
Mašinky strašinky
1977
malba
olej, plátno, akryl
170 x 130 cm
Aleš Lamr
Ztracený Weekend
1978
malba
plátno, akryl
170 x 120 cm
Aleš Lamr
Kaktusová postava
1979
malba
plátno, akryl
114 x 80 cm
Aleš Lamr
Letem světem
1984
malba
plátno, akryl
120 x 170 cm
Aleš Lamr
Věže vanou
1984
malba
plátno, akryl
148 x 115 cm
Aleš Lamr
Brána
1987
malba
plátno, akryl
170 x 145 cm
Aleš Lamr
Barevná socha
1987
serigrafie/sítotisk (S)

594 x 421
Aleš Lamr
Blesky, hlasy, hromobití III.
1989
malba
plátno, akryl
141 x 180 cm
Aleš Lamr
Vichr
1991
malba
plátno, akryl
180 x 150 cm
Aleš Lamr
Trojjedinost
1991
malba
plátno, akryl
160 x 190 cm
Aleš Lamr
Getsemanská zahrada
1992
malba
plátno, akryl
180 x 140 cm
Aleš Lamr
Úzká brána
1992
malba
plátno, akryl
180 x 140 cm
Aleš Lamr
Šikmá mříž
2004
malba
plátno, akryl
100 x 125 cm
Aleš Lamr
Vesmírná pavučina
2005
malba
plátno, akryl
90 x 71 cm
 

Aleš Lamr

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1960 - 1964   Státní uměleckoprůmyslová škola, Brno (Brno-město), prostorové výtvarnictví, Šálek Josef, *1911

Aleš Lamr

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Praha, Praha, trvalý pobyt, tvůrčí činnost. V r. 1966 činný v propagaci Ústředního kulturního domu železničářů. V l. 1966-1968 asistentem režie na Barrandově.
1968 - 1968   Švédsko, studijní pobyt
1973 - 1980   Obec Potštejn, Potštejn (Rychnov nad Kněžnou), pobyt, tvůrčí činnost v létě
1975 - 1975   Francie, studijní pobyt
1979 - 1979   Spojené státy americké (USA), studijní pobyt
1980 - ????   Petrovičky v Orlických horách, pobyt, tvůrčí činnost v létě

Aleš Lamr

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1968/07/12 - 1968/08/04   Aleš Lamr: Obrazy, Malá galerie, Praha 3
1970/03/10 - 1970/03/29   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, Galerie mladých, Mánes, Praha
1973/06/09 - 1973/06/24   Aleš Lamr: Kresby 1967 - 1972, Galerie pod radnicí, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
1975/03/17 - 1975/04/01   Aleš Lamr: Obrazy a keramika, Galerie českého svazu ovocnářů a zahrádkářů, Praha
1976/06/04 - 1976/07   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, sochy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1976/07   Aleš Lamr: Kresby, Minigalerie - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno (Brno-město)
1977/03/18 -   Aleš Lamr: Malé formáty, Krajské divadlo, Kolín (Kolín)
1977/10/07 - 1977/10/23   Aleš Lamr: Kresby, Závodní klub ROH Metra Blansko, Blansko (Blansko)
1978/01/03 - 1978/01/15   Aleš Lamr: Objekty a malé formáty, Divadlo v Nerudovce, Praha
1979   Aleš Lamr: Kresby, Klub školství a vědy Bedřicha Václavka, Brno (Brno-město)
1981/09/22 - 1981/10/05   Aleš Lamr, Ústav teorie informace a automatizace ČSAV, Praha
1981/11/13 - 1981/11/30   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, objekty, Těšínské divadlo, Český Těšín (Karviná)
1981/11/13 - 1981/11/30   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, objekty, Galerie Na půdě, Český Těšín (Karviná)
1982?   Aleš Lamr: Výběr z malířského díla, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1983/03/16 - 1983/05/15   Aleš Lamr: Kresby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1983/03/17 - 1983/04/06   Aleš Lamr: Kresby, Malá galerie Vysoké školy veterinární (VŠV), Brno (Brno-město)
1984/05/31 - 1984/07/01   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, objekty 1973–1983, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1985/02/05 -   Aleš Lamr: Kresby a grafika, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1986/02/19 - 1986/03/10   Aleš Lamr: Akrylové papíry, Junior klub Na chmelnici, Praha
1986/12/09 - 1987/01/05   Aleš Lamr: Věž v drogerii, Drogerie Zlevněné zboží, Brno (Brno-město)
1987/01   Aleš Lamr: Černé kresby 1984 - 1986, Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
1987/02/12 - 1987/03/08   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, objekty, Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
1987/12/08 - 1988/01/17   Aleš Lamr: Obrazy / kresby / objekty, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1988/07 - 1988/08   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, objekty, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1988/11/17 - 1988/12/31   Aleš Lamr: Kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1989/02/27 - 1989/03/17   Aleš Lamr: Kresby, obrazy, Galerie Opatov, Praha
1989/06   Aleš Lamr: Hmoty a hmotičky, Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
1990/01/09 - 1990/02/25   Aleš Lamr: Ze současné tvorby, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1990/01/09 - 1990/04/09   Aleš Lamr: Současná tvorba, Městské divadlo, Zlín (Zlín)
1990/05/02 - 1990/05/18   Aleš Lamr: Grafika, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1990/09/06 - 1990/10/21   Aleš Lamr: Výběr z díla, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1990/09/06 - 1990/10/21   Aleš Lamr: Výběr z díla, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1991/01/19 - 1991/03/24   Aleš Lamr: Obrazy - objekty, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1991/03/27 - 1991/04/21   Aleš Lamr: Kresby, sochy, obrazy, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
1991/06/15 - 1991/07/28   Aleš Lamr: Retrospektiva, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1991/10/14 - 1991/11/10   Aleš Lamr, Art Galerie, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
1991/12/07 - 1992/01/19   Aleš Lamr: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1992/01   Aleš Lamr, Výstavní síň U Zeleného věnce, Olomouc (Olomouc)
1992/01/30 - 1992/03/15   Aleš Lamr: Výběr z díla, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1992/05/19 - 1992/07/05   Aleš Lamr: Výběr z díla, Dům umění, Opava (Opava)
1992/07 -   Aleš Lamr, Galerie Gema, Praha
1992/09/24 - 1992/10/24   Aleš Lamr: Obrazy, Galerie Via Art, Praha
1992/11/16 - 1992/12/07   Aleš Lamr: Grafika, Galerie Delta, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1992?   Aleš Lamr, Galerie Via Art, Praha
1993/01/25 - 1993/03/12   Aleš Lamr: Grafika - objekty, Profit klub, Praha
1993/04/29 - 1993/05/30   Aleš Lamr: Výběr z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1993/05/27 - 1993/06/20   Aleš Lamr: Grafika, Galerie G, Olomouc (Olomouc)
1993/07/08 - 1993/07/31   Aleš Lamr: Tvorba z let 1963-1993, Mánes, Praha
1994/02/05 - 1994/02/23   Aleš Lamr, Edwin Scharff Haus, Neu Ulm
1994/03/24 - 1994/04/07   Aleš Lamr: Obrazy, akvarely, keramika, grafika, objekty, Galerie Dílo, Praha
1994/04/10 - 1994/04/24   Aleš Lamr: Výstava obrazů a grafiky, Galerie Ve dvoře, Veselí nad Moravou (Hodonín)
1994/10/06 -   Aleš Lamr: Litografie, Divadlo Viola, Praha
1995/04/03 - 1995/04/30   Aleš Lamr, Galérie Studio Della, Ostrava (Ostrava-město)
1995/05/03 - 1995/05/22   Aleš Lamr: Obrazy, objekty, keramika, grafika, kresby, Galerie U prstenu, Praha
1995/09/01 - 1996/06/30   Aleš Lamr: Tři objekty, Základní škola Brána jazyků, Praha
1996/04/21   Aleš Lamr, Galerie Franze Kafky, Praha
1997/03/03 - 1997/03/31   Aleš Lamr: Bilder - Zeichnungen - Graphiken, Max-Planck-Institut für Biochemie, Mnichov (München)
1997/08/09 - 1997/09/12   Aleš Lamr: Grafika, Galerie Kafé Kabinet grafiky - Krňávkovi, Rovensko (Šumperk)
1997/08/21 - 1997/09/13   Aleš Lamr: Obrazy, Galerie Bašta - Galerie B (Galerie v Baště), Prostějov (Prostějov)
1997/09/01 - 1997/10/03   Aleš Lamr, Galerie Ještěr, Česká Třebová (Ústí nad Orlicí)
1997/09/24 - 1997/10/13   Aleš Lamr: Obrazy, grafiky, plastiky, Galerie Masson, Zlín (Zlín)
1997/11/01 - 1997/11/30   Václav Lamr: Kresby - obrazy, Galerie Lucina, Tábor (Tábor)
1998 - 1998/06/30   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, grafika, objekty, Zámecká galerie, Opočno (Rychnov nad Kněžnou)
1998/03/03 - 1998/03/21   Aleš Lamr: Kresby 1967 - 1997, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1998/04/26 - 1998/05/30   Aleš Lamr: Acryl, Aquarelle, Pastelle, Galerie Pintner, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1998/04/28 - 1998/05/17   Aleš Lamr: Znamení světla, Jubilejní synagoga, Praha
1998/05/28 - 1998/06/28   Aleš Lamr: Grafika 1966-1998, Galerie Novoměstská radnice, Praha
1998/06/25 - 1998/08/07   Aleš Lamr: Ölbilder, Aquarelle, Pastelle, K5 Treppengalerie, Stuttgart
1998/06/28 - 1998/08/20   Zeitgenössische Kunst aus Ost- und Südosteuropa aus der Sammlung Deschler, Ulm, Ulm
1999/01/04 - 1999/03/31   Aleš Lamr, 8a reality s.r.o., realitní agentura a prodejní galerie, Brno (Brno-město)
1999/07/15 - 1999/08/05   Aleš Lamr: Obrazy - objekty - grafika, Galerie pod radnicí, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
1999/07/18 - 1999/09/18   Aleš Lamr: Malerei und Skulptur, Galerie Planie 22, Reutlingen
1999/09/23 - 1999/10/31   Aleš Lamr: Nové kresby, Litomyšlská brána, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1999/10/31 - 1999/12/04   Aleš Lamr: Bilder, Pastelle, Aquarelle, Galerie Planie 22, Reutlingen
1999/11/30 -   Aleš Lamr: Dovnitř / Inside, Galerie Via Art, Praha
2000/05/25 - 2000/06/23   Aleš Lamr: Barevná litografie, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
2000/05/30 - 2000/08/30   Aleš Lamr: Obrazy v lapidáriu, Galerie Lapidárium Nadace Český barok, Praha
2001/04 - 2001/05   Aleš Lamr, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2001/05/26 - 2001/06/30   Aleš Lamr: Obrazy, Klicperovo divadlo, Hradec Králové (Hradec Králové)
2001/06/02 - 2001/07/27   Barevný svět Aleše Lamra, Galerie Veselý výlet v Peci pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou (Trutnov)
2001/07/28 - 2001/08/19   Aleš Lamr: Obrazy, sochy, Městská Galerie ve věži, Planá (Tachov)
2001/12/06 - 2002/01/12   Aleš Lamr, Rabasova galerie, Heroldova síň, Rakovník (Rakovník)
2003/01/15 -   Aleš Lamr: Obrazy, Galerie Raiffeisen stavební spořitelny, Praha
2003/06/30 - 2003/09/01   Aleš Lamr: Duch vane kem chce / The Spirit Wanders Where It Wants, Míčovna Pražského hradu, Praha
2003/09/25 - 2003/11/02   Aleš Lamr: Duch vane kam chce, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2004/03/25 - 2004/04/25   Aleš Lamr: Duch vane kam chce, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
2005/04/27 - 2005/06/01   Aleš Lamr: Obrazy, Národní dům, Prostějov (Prostějov)
2005/05/13 - 2005/06/30   Aleš Lamr: Obrazy, grafiky, plastiky, Galerie Rondo, Hradec Králové (Hradec Králové)
2005/08/03 - 2005/09/08   Aleš Lamr: Chyť se nebe, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
2005/09/08 - 2005/10/30   Aleš Lamr (Česká kresba 17), Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2005/09/14 - 2005/11/06   Aleš Lamr: Chyť se nebe, Městská galerie Hasičský dům, Telč (Jihlava)
2005/12/07 - 2006/01/20   Aleš Lamr: Nové práce / Recent works. Obrazy & objekty / Paintings & objects, Praha City Center, Praha
2006/08/05 - 2006/09/30   Aleš Lamr: Hra doopravdy: Sochy a objekty 1964 - 2006, Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
2006/10/05 - 2006/10/31   Aleš Lamr: Hra doopravdy, Kresby, sochy, objekty 1964-2006, Galerie Novoměstská radnice, Praha
2006/11/16 - 2007/01/07   Aleš Lamr: Hra doopravdy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/06/02 - 2007/06/28   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, sochy, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
2007/07/10 - 2007/09/01   Aleš Lamr: Obrazy a objekty, Městské muzeum, Králíky (Ústí nad Orlicí)
2008/09/25 - 2008/11/09   Aleš Lamr: Hra se světlem a formou, Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, Most (Most)
2008/11/13 - 2009/01/11   Aleš Lamr: Vsobě / InMe, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2009/02/16 -   Aleš Lamr: Pocta umělci, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Praha
2009/03/04 - 2009/03/29   Aleš Lamr: Malé formáty, Mánes, Praha
2009/03/04 - 2009/03/29   Aleš Lamr: Vsobě / InMe, Mánes, Praha
2009/10   Aleš Lamr: Obrazy a objekty, Galerie DOXA, Český Krumlov (Český Krumlov)
2009/11/11 - 2009/12/04   Aleš Lamr: Bible - překlad 21.století, Galerie na Jánském Vršku, Praha
2010/10/31 - 2010/11/28   Aleš Lamr: Inmir, Rosenthal-Theater Selb, Selb
2011/03/23 - 2011/03/20   Aleš Lamr: Tělo duše, Park Holiday, Praha
2011/04/13 - 2011/05/17   Aleš Lamr: Kosmické teritorium, Galerie UFFO, Trutnov (Trutnov)
2011/05/21 - 2011/06/30   Aleš Lamr: Obrazy, Klicperovo divadlo, Hradec Králové (Hradec Králové)
2011/06/11 - 2011/07/31   Aleš Lamr: Lov začíná očima, Galerie Kubík, Litomyšl (Svitavy)
2013/06/13 - 2013/08/31   Aleš Lamr: Nebeská setba, Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice (Litoměřice)
2013/08 - 2013/09   Aleš Lamr: Nebeská setba, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Letohrad (Ústí nad Orlicí)
2014/04/02 - 2014/05/12   Aleš Lamr: Ngorongoro, Galerie FONS firmy Stapro s.r.o., Pardubice (Pardubice)
2014/09/23 - 2014/10/21   Aleš Lamr: Grafika, Galerie Hrozen, České Budějovice (České Budějovice)
2015/01/27 - 2015/02/15   Aleš Lamr: Maranatha, Galerie Nová síň, Praha
2016/11/08 - 2016/12/09   Aleš Lamr: Nové ženy, Topičův klub Topičova salonu, Praha
2016/11/14 - 2017/02/05   Aleš Lamr: Stručná retrospektiva, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2017/02/02 - 2017/03/03   Aleš Lamr: Modřinka sahulová - práce z 60. let minulého století, Galerie Ztichlá klika, Praha
2018/06/30 -   Aleš Lamr: Via Crucis / Křížová cesta, Zámek Dobrohoř, Staré Město pod Landštejnem (Jindřichův Hradec)
2023/05/16 - 2023/06/29   Aleš Lamr: Obrazy, objekty, Galerie 12, Náměšť nad Oslavou (Třebíč)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1969/03/28 - 1969/04/16   Výstava mladých ´69, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1969/09/04 - 1969/10/05   Obraz 69. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1969/09/23 - 1969/10/28   2. pražský salón obrazů, soch a grafik, Dům U Hybernů, Praha
1970/04/02 - 1970/04/26   Výstava mladých ´70, Mánes, Praha
1970/05/27 - 1970/06/27   9. Premio Internacional de Dibujo Joan Miro, Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Barcelona
1972/10 - 1972/11   Portrét, I. cyklus, Galerie mladých, Mánes, Praha
1973/03/31 - 1973/04/20   Aleš Lamr, Jan Steklík, Galerie českého svazu ovocnářů a zahrádkářů, Praha
1974 -   Výstava v Anenském údolí, Obec Potštejn, Potštejn (Rychnov nad Kněžnou)
1974/11/30 - 1974/12/15   Výstava keramiky, Galerie pod radnicí, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
1975/02/19 - 1975/03/10   PF 1975 - novoročenky, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1975/06/21 - 1975/07/13   Aleš Lamr, Jan Steklík: Obrazy, sochy, objekty, kresby, fotodokumentace, Výstavní síň Městského národního výboru Česká Třebová, Česká Třebová (Ústí nad Orlicí)
1977   Tichá Šárka, Ateliér Magdaleny Jetelové, Praha
1978/06/14 - 1978/09/24   8. bienále užité grafiky Brno 1978, Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1979/04/28 - 1979/09/30   České umění 1945/1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1979/05/22 - 1979/06/10   10 x 5 kreseb, Zámek Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí (Vsetín)
1979/12/16 - 1980/01/13   Česká portrétní malba 20. století, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1980/03/28 - 1980/04/27   Současná česká kresba, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1981/04/25 - 1981/05/14   Lenka Jonesson Deker: Grafik, keramik, Eva Bergea: Akvareller, pasteller, keramik, Aleš Lamr: Akvareller, Galleri Plibrico, Stockholm
1981/05/12 - 1981/05/24   Sochy a objekty na malostranských dvorcích, Malá Strana, Praha
1981/11 - 1981/12   Načeradský, Němec, Sopko, Lamr, Hornický dům kultury ROH (Výstavní síň HDK), Sokolov (Sokolov)
1982/03/19 - 1982/04/09   Lamr, Načeradský, Němec, Sopko, Kulturní dům, Dobříš (Příbram)
1982/06/16 - 1982/09/19   X. bienále užité grafiky Brno 1982: Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1982/09/03 - 1982/10/03   Kresba, socha, grafika (Hájenka 1982), Hájenka ve Hvězdě, Praha
1983/07/14 - 1983/08/14   Obrazy a sochy, Obvodní kulturní dům v Praze 9 Gong, Praha
1983/09/29 - 1983/11/13   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/09/29 - 1983/12/31   Z nových zisků galerie 1973/1983, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1983/11/19 - 1984/04/15   Nové kresby, Výběr z přírůstků Galerie umění, Karlovy Vary 1973-1983, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1984/03/08 - 1984/04/29   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 2. část, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/04/01 - 1984/05/31   Figurální téma v současné kresbě a grafice, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1984/05/05 - 1984/09/30   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1984/06/09 - 1984/06/17   Velká kresba, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1984/06/30 - 1984/07/17   Záznam o činnosti, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1984/09/13 - 1984/11/04   Současná krajina, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1984/10/13 - 1984/10/30   Čtyřverší, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1985/04/06 - 1985/04/14   Velikonoce, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1985/07/07 - 1985/09/30   25. Premio Internacional de Dibujo Joan Miro, Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Barcelona
1985/09/21 - 1985/10/20   Barevná socha, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1985/11/12 - 1985/11/29   Jan Steklík, Aleš Lamr, Ústav teorie informace a automatizace ČSAV, Praha
1986   Urbanita 86, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1986/01/21 - 1986/03/02   CSSR - Plakate 1974-1985, Museum für Gestaltung Zürich, Curych (Zürich)
1986/03/06 - 1986/04/06   Expositions 100 dessins selectionnes du XXIV. prix international de dessins Joan Miró, Taipei Fine Arts Museum, Taipei
1986/04/26 - 1987/09/30   České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1986/05/03 - 1986/05/11   Kruh Galerie H, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1986/05/31 - 1986/06/05   Gallery H Circle, Gallery Art Space, Nishinomiya
1986/06/14 - 1986/07/09   A4, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1986/12/30 - 1987/01/17   Primera bienal internacional de poesía visual y experimental en México 1985–1986, Centro cultural José Martí, Ciudad de México (Mexico City)
1987/04/24 - 1987/04/26   Rockfest 87, Palác kultury, Praha
1987/05/30 - 1987/06/07   Hračky, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1987/06/15 - 1987/06/28   Dablovky, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1988/03/19 - 1988/03/27   Pocta Warholovi, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1988/03/19 - 1988/03/27   Prostor 3, Jan Steklík: Čára, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1988/03/19 - 1988/03/27   První jarní den, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1988/04/23 - 1988/10/02   České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1988/06/01 - 1988/08/31   Barevná plastika, Vojanovy sady, Praha
1988/06/16 - 1988/08/07   Humor ´88, Kresby, obrazy, plastiky, objekty, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1988/07/08 - 1988/08/07   Salón pražských výtvarných umělců '88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
1988/07/16 - 1988/08/14   Pohyb, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1988/09/04 - 1988/10/09   Humor ´88. Obrazy - kresby - objekty, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1988/09/17 - 1988/10/16   Pět let Galerie H, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1989/02/02 - 1989/03/26   Současná česká grafika, Mánes, Praha
1989/04/05 - 1989/04/27   Čtyřverší, Galerie Studánka, Brno (Brno-město)
1989/06/29 - 1989/07/28   Úsměv, vtip a škleb, Palác kultury, Praha
1989/07/03 - 1989/08/31   Keramická plastika, Vojanovy sady, Praha
1989/08/18 - 1989/10/01   Tendence v českém sochařství 1979 - 1989, Bezručovy sady, Olomouc (Olomouc)
1989/09/30 - 1989/11/04   Svornost 89', Hostinec Svornost, Dolní Počernice, Praha (Hlavní město Praha)
1990/01/15 - 1990/01/28   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, Městská knihovna Praha, Praha
1990/02/23 - 1990/04/08   Contemporary Czechoslovak Posters, City Gallery of Contemporary Art, Raleigh
1990/04/29 - 1990/05/12   Vzhůru, srdce!, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1990/06/11 - 1990/07/13   Contemporary Czechoslovak Posters, Krannert Art Museum, Champaign
1990/06/20 - 1990/09/23   XIV. bienále užité grafiky Brno 1990: Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1990/06/29 - 1990/09/02   Staroměstské dvorky, Staré Město, Praha
1990/07/27 - 1990/08/24   Contemporary Czechoslovak Posters, The Art Institute of Boston, Boston (Massachusetts)
1990/08/15 - 1990/09/03   90 autorů v roce '90, Palác kultury, Praha
1990/08/20 - 1990/09/16   Kontrasty, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1990/09/03 - 1990/09/27   Contemporary Czechoslovak Posters, University of Nebraska - Lincoln, Lincoln
1990/11/06 - 1990/12/09   Současná česká kniha, Mánes, Praha
1990/11/13 - 1990/11/20   Slavnostní otevření Studia Della, Galérie Studio Della, Ostrava (Ostrava-město)
1990/4/20 - 1990/05/20   Contemporary Czechoslovak Posters, Columbia University, New York City (New York)
1991/02/14 - 1991/04/28   Znak a svědectvi, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
1991/04/02 - 1991/04/29   Josef Hampl, Věra Janoušková, Olga Karlíková, Radek Kratina, Aleš Lamr, Jiří Lindovský, Ladislav Novák, Eduard Ovčáček, Zdeněk Prokop, Emanuel Ranný, Galérie Studio Della, Ostrava (Ostrava-město)
1991/04/26 - 1991/09/30   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1991/06/18 - 1991/09/01   Ze současné kresby, Dům umění, Zlín (Zlín)
1991/06/22 - 1991/09/22   Šedá cihla 78/1991, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1991/06/26 - 1991/07/28   Hořící keř, Emauzský klášter (Emauzské opatství), Praha 2
1991/08/20 - 1991/09/22   Keramika 91, Mánes, Praha
1991/10/02 - 1991/10/20   Malý formát 91, Galerie Chodovská tvrz, Praha
1991/10/05 - 1991/10/26   Tschechische Kunst der Gegenwart: Druckgrafik, Malerei, Objektkunst, Skulptur, Studioglas, Burgwedel, Burgwedel
1991/10/15 - 1991/12/31   Šedá cihla 78/1991, Dům umění, Opava (Opava)
1991/10/26 - 1991/11/24   Situace 1970-1989. České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1991/11/08 - 1991/12/13   Zeichen und Zeugnis: 15 Künstler aus der Tschechoslowakei, Galerie an der Finkenstrasse der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst e.V., Mnichov (München)
1991/11/27 - 1992/01/05   Grafika členů SČUG Hollar, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1992   Drogerie zlevněné zboží, Ville de Rennes, Rennes
1992   Nová geometrie, Národní technické muzeum, Praha
1992/01/17 - 1992/2/15   Zeichen und Zeugnis: 15 Künstler aus der Tschechoslowakei, Katholische Akademie Wilhelm-Kempf-Haus, Wiesbaden
1992/02/11 - 1992/03/29   Situace 1970-1989. České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1992/02/25 - 1992/04/05   Souvztažnosti, Skleněná plastika a vitráže 1992, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1992/03/26 - 1992/05/17   Zeichen und Zeugnis: 15 Künstler aus der Tschechoslowakei, Katholische Akademie Franz-Hitze-Haus, Münster
1992/04/07 - 1992/04/24   Josef Hampl, Svatopluk Klimeš, Aleš Lamr, Schalterhalle der Hauptanstalt, Innsbruck
1992/05/07 - 1992/06/07   Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
1992/05/12 - 1992/06/02   Luz y espíritu / Light and spirit, Pabellón de las Artes, Sevilla
1992/07/01 - 1992/08/02   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava k 75. výročí založení, Mánes, Praha
1992/07/01 - 1992/09/20   České výtvarné umění 1960-1990, Středočeská galerie, Praha
1992/08/29 - 1992/09/27   Duch a světlo, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
1992/09/17 - 1992/10/25   Sdružení českých umělců grafiků Hollar (k 75. výročí založení), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1992/10/29 - 1993/01/17   Přírůstky českého umění 20. století z let 1989-1992, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1993   Minisalon, Musée des Beaux Arts, Mons (Belgie)
1993/01/28 - 1993/03/14   Socha hlína, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1993/04/15 - 1993/05/13   Mona Lisa, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
1993/05   Socha hlína, Středočeská galerie, Praha
1993/06/04 - 1993/07/04   Inter-Kontak-Grafik - Praha ´93, Mánes, Praha
1993/06/09 - 1993/06/20   Luzná smyčka: Kravata, symbol klasické módy v pojetí českých a slovenských výtvarníků, Galerie U prstenu, Praha
1993/07/01 - 1993/08/29   13 x Litografie atd..., Ateliér Praha - Obecní dům, Praha
1993/07/03 - 1993/08/29   Socha hlína, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1993/07/09 - 1993/09/05   Mona Lisa, Galerie Josefa Matičky, Litomyšl (Svitavy)
1993/09/09 - 1993/10/31   Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1993/09/15 - 1993/10/10   5 x 10, Galerie Hollar, Praha
1993/10 - 1993/11   Exposition de l´Association de la gravure tcheque Hollar, _, _
1993/11/13 - 1994/01/16   Europe Without Walls: Art, Posters and Revolution 1989-93, Manchester Art Gallery, Manchester
1993/12/02 - 1994/01/15   Tělo na tělo, Galerie Červená tráva, Praha
1993/12/07 - 1994/01/16   Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění, Palác Kinských, Praha
1993/12/16 - 1994/03/06   Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1994   W kręgu Galerii H, Muzeum Mikołaja Kopernika, Frombork
1994 -   Dřevosochařské symposium Stromovka, Park Stromovka, České Budějovice (České Budějovice)
1994/01/11 - 1994/02/05   Fünf tschechische Keramiker, Galerie L
1994/03/03 - 1994/05/01   Minisalon, Art and Culture Centre, Hollywood, Los Angeles
1994/03/15 - 1994/03/27   Informační konzerva, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1994/05/15 - 1994/06/26   Bratři Hůlové, Galerie H, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
1994/07/16 - 1994/07/31   Partitury, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1994/08/18 - 1994/09/11   Socha a hlína podruhé, Mánes, Praha
1994/09/02 - 1994/10/23   Minisalon, Contemporary Arts Center, Cincinnati (Ohio)
1994/10/28 - 1994/12/04   Minisalon, Courtyard Gallery, New York City (New York)
1994/12/15 - 1995/02/05   Solidart 2000: Katalánsko-slovensko-česká výstava kreseb a grafik, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1995   Vltavotýnské dvorky: 22 českých grafiků, Galerie Art Club, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
1995   W kręgu Galerii H, Czeskie centrum, Varšava (Warszawa)
1995/01/20 - 1995/02/26   Přírůstky sbírek 1989 - 1993, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1995/02 - 1995/03   Minisalon, Chicago Cultural Center, Chicago (Illinois)
1995/03/08 - 1995/04/02   Řeč znaku, Galerie Hollar, Praha
1995/03/28 - 1995/05/14   Kresba nebo obraz?, Palác Kinských, Praha
1995/04/06 - 1995/05/21   Česká grafika, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1995/04/15 - 1995/06/18   Minisalon, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis
1995/05/25 - 1995/08/27   Kresba nebo obraz?, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1995/05/27 - 1995/07/25   Inter-Kontakt-Grafik ´95 1. mezinárodní trienále grafiky Praha, Staroměstská radnice, Praha
1995/07/26 - 1995/08/28   Kresba ´95, Galerie Hollar, Praha
1995/08/30 - 1995/11/05   Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1995/11   Abstraktní malířství - obrazy a kresby 14 autorů, Galerie MAG, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1995/11/08 - 1995/11/16   Variace pro dvě nohy - Boty-klasický doplněk v pojetí českých a slovenských výtvarníků, Galerie U prstenu, Praha
1995/11/15 - 1995/11/30   Tschechische grafik der Künstlervereinigung Hollar, Galerie Himmelreich, Magdeburg
1995/11/23 - 1996/01/14   Starozákonní motivy v moderním českém výtvarném umění, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1995/12/03 - 1996/01   Minisalon, The Museum of Fine Arts, St. Petersburg (Florida)
1996/01 - 1996/02   Přírůstky 1991 - 1995, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1996/02/07 - 1996/03/03   Fenomén barva: Barevná grafika, Galerie Hollar, Praha
1996/03/20 - 1996/04/30   Minisalon, Gallery of Fine Arts, Forth Myers (Florida)
1996/04/26 - 1996/09/29   I. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1996/05/12 - 1996/05/20   Message of the Sign - Between Letter and Image, Hall (1), Abu Dhabi
1996/05/19 - 1996/08/15   Minisalon, McKissick Museum, Columbia (South Carolina)
1996/07/01 - 1996/08/31   Minisalon, National Czech & Slovak Museum & Library, Cedar Rapids (Iowa)
1996/09/07 - 1996/10/07   Slávnosť: 26 kunstenaars uit Tsjechische en de Slowaakse Republiek, Venray, Venray
1996/09/14 - 1996/10/19   Minisalon, University Art Gallery, North Dartmouth (Massachusetts)
1996/10   Minisalon, Jonson Gallery, Albuquerque (New Mexico)
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha, Praha
1996/10/09 - 1997/01/05   Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1996/10/30 - 1996/11/24   Bienále kresby Plzeň 1996, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
1996/11/12 - 1996/12/31   Bienále české grafiky Ostrava 1996, Ostrava (Ostrava-město), Ostrava (Ostrava-město)
1996/11/26 - 1997/02/08   Minisalon, Telfair Museum of Art, Savannah (Georgia)
1996/11/27 - 1996/12/16   Fragmenty, Galerie U prstenu, Praha
1996/12/03 - 1996/12/08   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition, Meguro Museum of Art, Tokio (Tokyo)
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie a kavárna U kamene, Cheb (Cheb)
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie Hermit - Studio 600, Praha
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie bratří Čapků, Praha
1997/01/16 - 1997/03/02   Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1997/01/30 - 1997/03/23   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1997/02/05 - 1997/02/16   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition, Create Hamamatsu Gallery, Hamamatsu (Shizuoka)
1997/02/27 - 1997/12/31   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1997/03/08 - 1997/04/27   Das tschechische Plakat der sechziger Jahre, Rosgartenmuseum, Kostnice (Konstanz)
1997/04/10 - 1997/05   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1997/04/26 - 1997/06/01   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition, Iida city Museum of Art, Iida (Nagano)
1997/05/28 - 1997/06/05   Šlí party, Galerie U prstenu, Praha
1997/06/05 - 1997/08/17   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1997/06/10 - 1997/08/17   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition, Tatsuno Museum of Art, Tatsuno (Nagano)
1997/08/10 - 1997/08/31   Ústecký salon 1997, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí), Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
1997/09/10 - 1997/09/21   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition, Yurinkan, Kiryū (Gunma)
1997/10/08 -   Minisalon, Pražský hrad, Praha
1997/10/09 - 1997/11/08   Hollar 80 1917 - 1997. Grafická tvorba členů SČUG Hollar k 80. výročí založení, Staroměstská radnice, Praha
1997/11/01 - 1997/12/07   Tschechische grafik: 6 × Hollar, Galerie des Operhauses Halle, Halle (Saale)
1997/11/28 - 1998/01/04   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výběr z grafické tvorby 1997, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
1997/12/10 - 1998/01/06   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Mánes, Praha
1998   Šest současných umělců z Prahy, Hotel Paříž, Praha
1998/01/07 - 1998/02/01   Jubilanti 1998, Galerie Hollar, Praha
1998/02/11 - 1998/10/31   Díla českých výtvarných umělců darovaná Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení, Karolinum, Praha
1998/04/23 - 1998/06/07   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/09/03 - 1998/09/27   Annegret Heinl, Jan Steklík, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1998/09/14 - 1998/10/15   2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98, Praha, Praha
1998/11/20 - 1998/12/19   Minisalon, Bibliothèque royale de Belgique, Brusel (Brussels)
1998/12/18 - 1999/01/15   Umělecká beseda 1998, Mánes, Praha
1999/06/03 - 1999/08/15   Přírůstky sbírek státních galerií z let 1990-1997, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1999/06/18 - 1999/07/10   Triennale 100 miast, Galeria Jatki, Nowy Targ
1999/07/19 - 1999/09/19   Obrazy velkých formátů sympozium 1999 Plasy / konvent, Sanctus Iohannes Nepomucenna Medioerupaensis, Klášter Plasy, Plasy (Plzeň-sever)
1999/08/13 - 1999/09/10   Intersalon AJV 1999: 3. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky výtvarného umění dneška, Dům kultury Metropol, České Budějovice (České Budějovice)
1999/10/01 - 1999/11/28   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (7. část), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1999/10/21 - 1999/11/28   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha, Praha
2000/02/16 - 2000/04/02   Ozvěny kubismu, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2000/03/16 - 2000/05/07   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2000/03/29 - 2000/05/17   Via Dolorosa / Cesta utrpení, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2000/04/06 - 2000/05/06   Obrazy velkých formátů sympozium 1999 Plasy / konvent, Sanctus Iohannes Nepomucenna Medioerupaensis, Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově), Praha
2000/04/20 - 2000/05/13   Umělecká beseda 1999/2000, Mánes, Praha
2000/04/27 - 2000/09/17   Deset století: Tisíc let českého výtvarného umění ve sbírce Západočeské galerie v Plzni a Západočeského muzea v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2000/04/29 - 2000/10/29   Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2000/06/15 - 2000/10/01   Alfa 2000 omega, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2000/06/16 - 2000/10/01   Alfa 2000 omega, Praha, Praha
2000/08/15 - 2000/09/15   Od nádoby k soše, Galerie Novoměstská radnice, Praha
2000/09/26 - 2000/10/12   Moderní česká kresba, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2000/09/27 - 2000/11/19   Dva konce století 1900 2000, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2000/10/03 - 2000/11/03   100. výstava Galerie Caesar, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2000/10/19 - 2000/12/31   Alfa 2000 omega, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2000/11/08 - 2000/12/03   6. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2000/11/16 - 2000/11/22   Czech Graphics, Mongolian National Modern Art Gallery, Ulaanbaatar
2000/11/28 - 2001/01/13   Světlo zrození, Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
2000/12/07 - 2001/01/06   Poslední výstava XX. století aneb ´20 + 1´, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2001/01/08 - 2001/02/03   První výstava XXI. století, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2001/01/14 - 2001/02/25   Zeitgenössische Tschechische Grafik, Städtische Galerie Schwarzes Kloster, Freiburg im Breisgau
2001/03/23 -   Grafické listy Galerie H, Vinotéka a galerie U Modrého hroznu, Litvínov (Most)
2001/05/03 - 2001/06/10   Možnosti proměny I, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2001/06/28 - 2001/09/23   Barevná socha, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2002   Minisalon, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta
2002   Minisalon, Museum Puri Lukisan, Ubud
2002   Minisalon, Majapahit Mandarin Hotel, Surabaya
2002/02/21 - 2002/03/24   III. přehlídka českého designu / III. czech design show, Veletržní palác, Praha
2002/03/05 - 2002/04/05   Česká grafika. Půlstoletí proměn moderní grafické tvorby, Mánes, Praha
2002/04/03 - 2002/04/28   Duchovní rozměr grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2002/06/18 - 2002/10/20   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2002/10/21 - 2002/11/09   Druhé ohlédnutí vpřed, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2002/10/30 - 2002/12/01   8. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2002/11/29 - 2003/02/09   Johannes von Nepomuk, Der Heilige Mittel-Europas aus der Sicht europäischer Maler, Museum Moderner Kunst Wörlen Passau, Pasov (Passau)
2002/12/05 - 2003/01/05   Typický obraz, Mánes, Praha
2002/12/10 - 2003/01/31   Třetí ohlédnutí vpřed, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2003/01/08 - 2003/02/02   Jubilanti Hollaru 2003, Galerie Hollar, Praha
2003/01/08 - 2003/02/28   Typický obraz, Zámecká galerie Chagall, Karviná (Karviná)
2003/01/09 - 2003/02/09   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Mánes, Praha
2003/01/23 - 2003/03/07   Minisalon, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2003/03/03 - 2003/04/03   Typický obraz, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
2003/04/02 - 2003/04/27   Ejhle figura, Galerie Hollar, Praha
2003/04/25 - 2003/05/11   Tschechische Grafik, Automobil Forum Berlin, Berlín (Berlin)
2003/05/08 - 2003/06/14   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre New York (České centrum New York), New York City (New York)
2003/06/23 -   Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas aus der Sicht europäischer Maler, RaiffeisenForum der Raiffeisenlandesbank OÖ, Linec (Linz)
2003/06/24 -   Česká malba dnes. Kresba a grafika osobností českého umění 20. století., Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
2003/07/01 - 2003/08/28   Asociace a paralely, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2003/08/30 - 2003/11/02   Aleš Lamr: Obrazy, Pavel Novák: Nábytek, Městské muzeum, Lanškroun (Ústí nad Orlicí)
2003/09/20 - 2003/10/20   Giovanni Nepomuceno il Santo della Mitteleuropa, Villa Ghellini, Villaverla
2003/10/24 - 2004/01/25   Práce na papíře ze sbírky Jana a Medy Mládkových, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2003/10/29 - 2003/11/23   9. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2003/11/11 - 2003/12   Hollar: Současná česká grafika, Jihočeské muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
2003/11/12 - 2004/02/01   Umělecká beseda, Městská knihovna Praha, Praha
2003/11/19 - 2003/12/14   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze, Karolinum, Praha
2003/12/15 - 2003/12/19   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre London (České centrum Londýn), Londýn (London)
2003/12/15 - 2004/01/31   ...další ohlédnutí vpřed, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2004/01/23 - 2004/04/18   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Los Angeles (California)
2004/02/09 - 2004/03/04   Svet hviezd a ilúzií. Český filmový plagát 20. storočia, České kultúrné centrum, Bratislava (Bratislava)
2004/02/10 - 2004/03/24   Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Erzbischöfliche Palais, Vídeň (Wien)
2004/02/17 - 2004/03/28   Ohlédnutí, 2. část, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/03/04 - 2004/04/03   Můj oblíbený film, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2004/04/14 - 2004/05/05   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, chrám Panny Marie Sněžné, Praha
2004/04/27 - 2004/05/29   Sterne und Illusionen: Tschechisches Filmplakat des 20. Jahrhundert, Tschechisches Zentrum Dresden (České centrum Drážďany), Drážďany (Dresden)
2004/04/29 - 2004/06/13   Díla členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/06/12 - 2004/06/26   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Hongkong (Hong Kong)
2004/06/25 - 2004/09/19   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/07/09 - 2004/10/03   Showtime: A Century of the Czech Film Posters, Museu de Arte de Macau / Macao Museum of Art, Macao
2004/07/11 - 2004/08/31   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Jezuitský kostel, Klatovy (Klatovy)
2004/09/04 -   Lamr & Steklík, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
2004/10/05 - 2004/10/15   Jan Nepomucký světec střední Evropy / John of Nepomuk The Saint of middle Europe / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, European Parliament, Paul-Henri Spaak Building, Menuhin Hall, Brusel (Brussels)
2004/10/07 - 2004/11/28   Kresba, kresba... Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2004/10/12 - 2004/11/17   Lamr & Steklík, Galerie města Trutnova, Trutnov (Trutnov)
2004/10/27 - 2004/11/28   10. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2004/12/07 - 2005/01/29   III. salon živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2004/12/13 - 2005/02/17   15 let Galerie u Klicperů 1990-2004: Souborná výstava obrazů..., Klicperovo divadlo, Hradec Králové (Hradec Králové)
2005   Hudba ve výtvarném umění. Socha, malba, grafika, sklo, Galerie Pyramida, Praha
2005   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Kostel sv. Jakuba, Nepomuk
2005   Juan Nepomuceno, el Santo de Europa central, Palacio los Serrano, Ávila
2005/01/21 - 2005/03/13   Pocta Kupkovi, Galerie Deset (Galerie 10), Praha
2005/03/14 - 2005/04/05   Velikonoce, Galerie U prstenu, Praha
2005/04/14 - 2005/06/06   Pocta Františku Kupkovi, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2005/06/24 - 2006/09/04   Pocta Františku Kupkovi, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2005/07/02 - 2005/08/30   Les arts graphiques tcheques, Galerie Audabiac, Audabiac
2005/07/14 - 2005/09/11   Kresba a grafika 60. let, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2005/09/23 - 2005/10/15   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Stadtpfarrkirche st. Magdalena und st. Josefsheim, Plattling
2005/10/03 - 2005/10/31   Osm malířů velkých formátů, Galerie Václava Špály, Praha
2005/10/13 - 2005/11/13   Pocta Františku Kupkovi, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/10/19 - 2005/11/20   11. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2005/11/13 - 2006/01/08   Umělecká beseda: Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2005/11/16 - 2005/12/30   Pocta Kupkovi, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2005/11/25 - 2006/01/31   Seskupení 12, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
2005/12/05 - 2005/12/22   Pražské ateliéry, Galerie Novoměstská radnice, Praha
2006   Jan Nepomucen - swiety Europy sródkowej, Panstwowe Muzeum Archeologiczne, Varšava (Warszawa)
2006   Jan Nepomucen - swiety Europy sródkowej, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Těšín (Cieszyn)
2006   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Mimara Museum, Záhřeb (Zagreb)
2006   Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Stift Stams, Stams
2006/03/28 - 2006/04/29   Kalendáře pro Jindru Štreita, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2006/03/29 - 2006/04/23   Grafické techniky 4, Litografie, Galerie Hollar, Praha
2006/05/02 - 2006/06/24   His Master's Freud, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2006/05/06 - 2006/10/29   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2006/11/01 - 2006/11/26   Keramické setkání 2006: Figura v keramice, Kolín (Kolín), Kolín (Kolín)
2006/11/09 - 2007/01/30   Svět české grafiky, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2007   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2007/02/22 - 2007/03/25   Grafické techniky 4, Litografie, Městský palác Templ (Galerie Templ), Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2007/06 - 2007/09   Členská výstava Umělecké besedy, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2007/06/26 - 2007/08/26   Umělecká beseda: Vědomí o člověku, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2007/09/06 - 2007/09/29   Umělecká beseda: Vědomí o člověku, Mánes, Praha
2007/09/08 - 2008/06/08   České umění XX. století: 1970-2007, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2007/09/25 - 2007/11/10   Pocta Václavu Hollarovi: 400. výročí narození světoznámého českého grafika, 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků, Clam-Gallasův palác, Praha
2007/09/27 - 2007/10/28   Členská výstava Umělecké besedy, Galerie Novoměstská radnice, Praha
2007/10/11 - 2007/10/31   Sbírka černokostelecké školy, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2007/11/14 - 2007/12/23   XIII. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2007/12/12 - 2008/02/17   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
2007/12/14 - 2008/02/03   Členská výstava Umělecké besedy, Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, Most (Most)
2008/01/09 - 2008/02/10   Jubilanti Hollaru 2008, Galerie Hollar, Praha
2008/03/05 - 2008/04/27   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2008/05/15 - 2008/07/20   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2008/06/08 - 2008/09/28   Zrozeno do prostoru (Socha a plastika členů Umělecké besedy), Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
2008/06/28 - 2008/11/02   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-portrait in the Czech Art of the 20th a 21st century, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2008/07/22 - 2008/09/13   Dialogy: Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie Smečky, Praha
2008/08/07 - 2008/09/27   Regionální knihovna, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2008/09/04 - 2008/11/02   Na zkoušku v ráji? Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2008/09/18 - 2008/11/30   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2008/09/29 - 2008/10/05   Současné české umění - Generační paralely II / Czech Contemporary Art - Parallel Lines II, Kazakh National Academy of Music (Казахская национальная академия музыки), Astana
2008/10/20 - 2008/10/26   Současné české umění - Generační paralely II / Czech Contemporary Art - Parallel Lines II, Dusit Thani Hotel, Bangkok
2008/10/22 - 2008/11/23   XIV. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2008/12/04 - 2009/03/08   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2008/12/09 - 2009/01/31   5. salón živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2009/04/28 - 2009/05/31   Mini UB 2009, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2009/07/01 - 2009/07/26   Kresby členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
2009/10/02 - 2010/10/31   Intersalon AJV 2009: 13. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky výtvarného umění dneška, Sladovna Písek, Písek (Písek)
2009/11/18 - 2009/12/20   XV. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2009/11/31 - 2010/01/24   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2010/05/20 - 2010/07/11   Umělecká beseda: Pocta Bohuslavu Reynkovi, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2010/07/01 - 2010/09/30   Smalt Art. Krajina, tělo, záření, Nostický palác, Praha
2010/09/01 - 2010/09/29   Na počátku bylo slovo..., Galerie Ambit (Ambit Kláštera bratří františkánů) - Galerie U Františkánů, Praha
2010/09/18 - 2011/01/31   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000 - 2010, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2010/09/22 - 2011/01/02   50 let hodonínské galerie: Výstava ze sbírek, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2010/09/25 - 2010/09/26   Art safari 20, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
2010/12/09 - 2011/01/31   Temná noc, jasná noc: Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/12/14 - 2011/01/22   20/11, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2011/01/20 - 2011/03/16   Pohled do archivu 2 - Plakát, DOX, Malá věž, Praha
2011/01825 - 2011/02/26   Džungle. Hommage a Henri Rousseau, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2011/06/23 - 2011/10/02   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov / 1961 - 2011, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2011/11/09 - 2011/12/22   XVII. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2011/11/23 - 2011/12/09   Terra (non)firma / (Ne)pevná půda, Galerie Kartografie, Praha
2012/06/06 - 2012/10/13   Na houby / for John Cage, Opava (Opava), Opava (Opava)
2012/06/07 - 2012/09/07   Třilamři, Galerie U prstenu, Praha
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/03/21 - 2013/05/19   V umění volnost, Clam-Gallasův palác, Praha
2013/04/11 - 2013/06/23   Od informelu k figuře, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2013/05/08 - 2013/05/31   Umělecká beseda, Galerie N, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2013/08/17 - 2013/09/15   Uvnitř barev, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
2013/08/28 - 2013/12/01   Czech Posters for Film. From the Collection of Terry Posters, National Film Center. National Museum of Modern Art, Tokio (Tokyo)
2013/10/27 - 2014/01/12   Pokrevní vztahy, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2014/01/30 - 2014/02/28   Paris - Prague, Galerie Orenda, Paříž (Paris)
2014/02/14 - 2014/05/19   Plakát v souboji ideologií 1914-2014, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2014/03/21 - 2014/05/11   Czech Posters for Film. From the Collection of Terry Posters, National Museum of Modern Art (MoMAK), Kjóto (Kyoto)
2014/04/29 - 2014/05/25   Kámen barvy papír. Litografická dílna Petra Korbeláře, Galerie Hollar, Praha
2014/06/07 - 2014/06/08   Art Safari 27, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
2014/09/27 - 2014/09/28   Art Safari 28, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
2014/11/28 - 2015/01/11   Druhotvary 4: Interpretace partitur Leoše Janáčka, Památník Leoše Janáčka, Brno (Brno-město)
2015/05/03 - 2015/05/27   12 UB, Galerie pod radnicí, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
2015/05/09 -   Tři Lamři v Náměšti, Galerie 12, Náměšť nad Oslavou (Třebíč)
2015/09/10 - 2016/01/03   Osobní výběr IV: Jiří Hofman - matematik, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/09/30 - 2015/10/31   Cesty mohou býti rozličné: Výstavy současného výtvarného umění v ústavech Akademie věd, Galerie Národní technické knihovny (Galerie NTK), Praha
2015/10/15 - 2015/11/29   Jiný pohled: Tvorba laureátů bienále kresby Plzeň 1996–2014, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
2015/12/03 - 2015/12/22   Malá Strana grafická - díl 1, Hradčanská galerie Josefa Kalouska, Praha
2015/12/03 - 2016/01/31   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/06/12 - 2016/08/07   UB Letadlo / Let 2 2016, Sýpka Klenová, Klenová (Klatovy)
2016/06/14 - 2016/07/30   Třilamři v Olomouci, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2016/07/02 - 2016/09/03   Umělecká beseda ve Vídni a na venkově, Zámek Nebílovy, Nebílovy (Plzeň-jih)
2016/07/29 - 2016/10/16   Doutnání podzimu: Výběr z grafických fondů galerie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2016/09/15 - 2016/11/27   Ticho kresby, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
2016/12/12 - 2017/01/28   Stejně jsme se sešli, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2017/01/18 - 2017/03/05   Album 76, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2017/03/02 - 2017/04/02   Objekt a plastika, Galerie Moderna, Praha
2017/05/17 - 2017/06/17   Třilamři, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2017/06/22 - 2017/08/27   Galerie H, DOX, Malá věž, Praha
2017/09/14 - 2017/11/26   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2017/11/14 - 2018/01/13   6. salón živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2017/12/13 - 2018/02/17   Annegret Heinl a Jan Steklík: Partitury pro Gustava Mahlera, Dům Gustava Mahlera, Jihlava (Jihlava)
2018/01/19 - 2018/04/08   Sexies! Vždyť přeci létat je snadné... (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle z konce 60. a ze 70. let), Galerie Mariánská, České Budějovice (České Budějovice)
2018/02/21 - 2018/03/09   Hry a sny, Galerie Student, Ostrava (Ostrava-město)
2018/05/03 - 2018/06/30   Soutok, Stará čistírna odpadních vod, Praha
2018/06/20 - 2018/09/16   Anatomie skoku do prázdna: Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Anatomy of a Leap into the Void: The Year 1968 and Art in Czechoslovakia, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2018/06/22 - 2018/09/02   Plakáty pro Divadlo na provázku, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2019/01/18 - 2019/03/24   Síla činu: Jan Palach a Jan Zajíc v umění v letech 1969-2009, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2019/10/21 - 2020/08/03   Galerijní zisky: Třicet let sbírkotvorné činnosti VČG v Pardubicích 1989-2019, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2019/11/14 - 2020/02/02   Krajina skrytá uvnitř světa, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2019/11/21 - 2020/03/15   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2019/12/10 - 2020/01/10   Lamři v Libni, Galerie Hala C, Praha
2020/05/12 - 2020/07/26   Tři Lamři v Litomyšli, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2020/09/17 - 2020/10/31   Pravda - krása - posedlost 2: Osobnosti českého umění 2. poloviny 20. století ze sbírek galerie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2021/06/05 - 2021/10/31   Všednost, Muzeum umění a designu, Benešov (Benešov)
2021/09/02 - 2021/10/17   Stopy v písku, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2021/12/23 - 2022/01/31   Pohled do Archivu 15 – PF, DOX, Malá věž, Praha
2022/05/06 - 2022/10/02   Sexies! Figurální psychedelie a jiné kratochvíle 60. a 70. let, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2022/07/13 - 2022/09/03   Svět, Sbor českých bratří, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2022/11/17 - 2022/12/03   Výtvarný projekt Minisalon 15x15x5 cm, Galerie Nová síň, Praha
2022/12/22 - 2023/01/22   Minisalon 1984, Galéria Umelka, Bratislava (Bratislava)
2023/11/22 - 2024/02/04   Salon L. Š. (Dům umění II: Trienále současného umění), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
nedat.   Hosté Hollara, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
nedat.   Malba, kresba, grafika, Obecní galerie Beseda, Praha
nekonala se   Prostor, architektura, výtvarné umění, Výstaviště Černá Louka, Ostrava (Ostrava-město)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1992/06/13   Česká kresba, aukce, Galerie R, Praha
1994/03/05   Aukce, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1995/05/26 - 1995/05/27   Savremena češka grafika, aukcija, Етнографски музеј у Београду (Etnografski muzej), Bělehrad (Beograd)
1995/11/16   Variace pro dvě nohy, Galerie U prstenu, Praha
1995/12/02   2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha
1996/10/05   5. aukce výtvarného umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/04/26   9. aukce - Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/05/17   3. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha
1997/06/05   Aukce ve prospěch nadace Človíček, Galerie U prstenu, Praha
1997/09/07   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Rezidence primátora hlavního města Prahy, Praha
1998/05/16   16. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
1998/12/12   4. aukční salon výtvarníků, 312 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha
1999/12/04   25. aukce - Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
2000/04/08   27. aukce - Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy, Palác Žofín, Praha
2000/12/04   1. vánoční aukce výběru malby, kresby, grafiky, fotografie a drobné plastiky, Obecní galerie Beseda, Praha
2001/10/13   35. aukce Aukčí síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2001/10/13   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2002/11/23   Aukce umělecké grafiky z darů členů SČUG Hollar, Kino Perštýn, Praha
2003/09/28   1. aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2003/10/04   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2004/02/29   3. aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/11/07   Aukce současného umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/11/28   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2004/12/12   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
2005/04/17   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2005/11/06   Aukce současného umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2005/12/10   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla, Palác Žofín, Praha
2006/01/29   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005 (28. aukce), Palác Žofín, Praha
2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2006/10/22   Aukce umění, Mánes, Praha
2006/12/02   8. Aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto BARiÉRY / 8th Auction Salon of fine Artists, 336 donors for the Barriers Account - aukce, Karolinum, Praha
2007/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění (31. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/04/14   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2007/11/11   Současné umění / Contemporary Art, aukce, Konferenční centrum City, Praha
2007/11/18   Súčasné umenie / Contemporary Art, aukcia, EA ART Hotel William, Bratislava (Bratislava)
2007/12/01   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie Louvre, Praha
2008/02/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (34. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/05/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (35. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/06/01   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Leica Gallery Prague, Praha
2008/10/05   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (36. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/12/06   9. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, dražba, Karolinum, Praha
2008/12/07   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2009/01/25   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (37. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/05/16   Aukce současného českého a slovenského umění, Konferenční centrum City, Praha
2010/06/02   14. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/10/20   17. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/11/13   18. aukce, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2010/11/14   10. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
2010/12/18   19. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/13   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/05/14   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III), Topičův salon (2007-), Praha
2011/05/15   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2011/06/11   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
2012/05/26   Aukce Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Prague Marriott Hotel, Praha
2012/06/13   26. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2012/10/07   Aukce výtvarného umění, Galerie Nová síň, Praha
2012/11/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2012/12/09   11. aukční salon výtvarníků, 383 dárců pro Konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
2012/12/12   108. aukce Aukční síně Vltavín - moderní a současné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2013/03/17   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Galerie Nová síň, Praha
2013/05/12   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII), Topičův salon (2007-), Praha
2013/06/09   Výtvarné umění, Miroslav Tichý: Fotografické dílo, aukce, Galerie Nová síň, Praha
2013/08/21   31. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/10/06   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX), Topičův salon (2007-), Praha
2014/12/14   12. aukční salon výtvarníků. 436 dárců pro Konto Bariéry - aukce, Veletržní palác, Praha
2015/05/17   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/05/31   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2015/06/07   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Galerie Nová síň, Praha
2015/10/11   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV), Topičův salon (2007-), Praha
2015/11/26   Post-War & Contemporary Art Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2016/06/09   Večerní aukce poválečného & současného umění / Post-War & Contemporary Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2016/10/09   Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI), Topičův salon (2007-), Praha
2016/11/26   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, aukce, Galerie Kvalitář, Praha
2017/04/08   artkunst, aukce č. 20, Galerie fotografie Louvre, Praha
2017/06/07   Večerní aukce poválečného & současného umění / Post-War & Contemporary Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2017/06/11   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/10/08   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale 2017), Topičův salon (2007-), Praha
2017/11/01   Aukce na podporu prezidentské kandidatury prof. Jiřího Drahoše, Dům techniky, Praha
2017/11/04   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie fotografie Louvre, Praha
2017/11/26   79. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2018/03/25   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2018/04/29   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek (Aukce 68), Topičův salon (2007-), Praha
2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, Topičův salon (2007-), Praha
2018/12/02   81. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2018/12/09   14. aukční salon výtvarníků. 422 děl pro Konto Bariéry - aukce, Karolinum, Praha
2018/12/13   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Rezidence Ostrovní, Praha
2019/04/25   165. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73), Topičův salon (2007-), Praha
2019/11/23   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2019/12/18   69. aukce Galerie Dolmen, Topičův salon (2007-), Praha
2020/02/26   70. aukce Galerie Dolmen, Topičův salon (2007-), Praha
2020/11/28   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art (Aukce), Galerie U Betlémské kaple, Praha
2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
2021/09/23   186. aukce: Výtvarné umění, fotografie, Rezidence Ostrovní, Praha
2021/12/05   15. aukční salon výtvarníků - 414 děl pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
2022/02/24   190. aukce: Aukce výtvarného umění, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/03/24   191. aukce: Aukce současného umění, fotografie, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/04/28   192. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/04/30   EtceteraArt 14: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2022/05/14   Jarní aukce českého, slovenského a světového výtvarného umění, Kavárna Louvre, Praha
2022/09/22   195. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89, Topičův salon (2007-), Praha
2022/12/08   198. aukce: Vánoční aukce, Rezidence Ostrovní, Praha
křest/autogramiáda/odhalení
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2001/06/02 -   Otevření Křížové cesty na Starou Horu v Temném Dole s obrazy Aleše Lamra, Veselý výlet, Horní Maršov (Trutnov)
mail art
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1986   1a. bienal internacional de poesia visual y experimental en méxico, Mexico City, Ciudad de México (Mexico City)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1992 - 1992/06/12   Česká kresba, předaukční výstava, Galerie R, Praha
1992/11/17 - 1992/11/27   Podzimní aukce kreseb, obrazů a grafik, Galerie R, Praha
1993/06/02 - 1993/06/16   1. aukční salon výtvarníků, 169 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
1994/03/03 - 1994/03/04   Výstava uměleckých děl zařazených do aukce, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1995/02/22 - 1995/05/25   Savremena češka grafika, Етнографски музеј у Београду (Etnografski muzej), Bělehrad (Beograd)
1995/11/20 - 1995/11/30   2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha
1996/09/30 - 1996/10/04   5. aukce výtvarného umění - výstava dražených děl, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
1997/04/17 - 1997/05/16   3. aukční salon výtvarníků, 223 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha
1997/09/01 - 1997/09/05   Výstava dražených děl aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Karolinum, Praha
1998/11/17 - 1998/12/11   4. aukční salon výtvarníků, 312 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha
2000/11/28 - 2001/01/07   1. vánoční aukce výběru malby, kresby, grafiky, fotografie a drobné plastiky, výstava, Obecní galerie Beseda, Praha
2000/12/04 - 2000/12/15   5. aukční salon výtvarníků, 331 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2002/12/03 - 2002/12/15   6. aukční salon výtvarníků, 305 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2003/09/22 - 2003/09/26   I. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2003/09/26 - 2003/10/04   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
2004/02/16 - 2004/02/28   3. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2004/10/29 - 2004/11/06   Aukce současného umění, Výstava dražených uměleckých děl, Česká spořitelna, Praha
2004/11/23 - 2004/12/11   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha
2005/10/31 - 2005/11/05   Aukce současného umění, Výstava dražených uměleckých děl, Galerie Nová síň, Praha
2005/12/05 - 2005/12/09   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla, předaukční prohlídka, Galerie Gambit, Praha
2006/01/09 - 2006/01/15   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/01/21 - 2006/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2006/04/16 - 2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2006/10/14 - 2006/10/22   Aukce umění: Výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2006/11/15 - 2006/12/01   8. aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2007/01/15 - 2007/01/19   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/01/23 - 2007/01/27   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2007/04/07 - 2007/04/14   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2007/11/05 - 2007/11/10   Současné umění / Contemporary Art, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2007/11/15 - 2007/11/18   Súčasné umenie / Contemporary Art, predaukčná výstava, EA ART Hotel William, Bratislava (Bratislava)
2007/11/26 - 2007/11/30   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie, Galerie Louvre, Praha
2008/01/14 - 2008/01/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2008/01/25 - 2008/02/02   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/05/07 - 2008/05/17   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/05/27 - 2008/05/31   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Galerie 5. patro, Praha
2008/09/24 - 2008/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/11/21 - 2008/12/04   9. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
2008/12/01 - 2008/12/06   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2009/01/14 - 2009/01/24   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/05/09 - 2009/05/16   Současné české a slovenské umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2010/05/31 - 2010/06/02   14. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/10/18 - 2010/10/20   17. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/11/01 - 2010/11/12   10. aukční salon výtvarníků, 382 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2010/11/11 - 2010/11/13   18. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2010/12/16 - 2010/12/18   19. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/11 - 2011/04/13   20. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/05/06 - 2011/05/14   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2011/06/13 - 2011/06/15   22. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/05/19 - 2012/05/26   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
2012/06/11 - 2012/06/13   26. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/10/02 - 2012/10/06   Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2012/11/18 - 2012/11/24   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2012/11/21 - 2012/12/07   11. aukční salon výtvarníků, 383 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2012/12/10 - 2012/12/12   Moderní a současné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2013/03/12 - 2013/03/16   Aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2013/05/02 - 2013/05/12   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2013/06/04 - 2013/06/08   Výtvarné umění - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2013/09/27 - 2013/10/06   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2014/11/28 - 2014/12/12   12. aukční salon výtvarníků. 436 dárců pro Konto Bariéry, Veletržní palác, Praha
2015/05/07 - 2015/05/17   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/05/18 - 2015/05/31   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/06/02 - 2015/06/06   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2015/10/02 - 2015/10/11   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/11/18 - 2015/11/26   Post-War & Contemporary Art, Topičův salon (2007-), Praha
2016/05/24 - 2016/06/09   Poválečné & současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2016/09/29 - 2016/10/09   Mistrovská díla 19.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2016/11/16 - 2016/11/19   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, Etcetera, Brno (Brno-město)
2016/11/22 - 2016/11/26   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, Galerie Kvalitář, Praha
2017/04/01 - 2017/04/07   artkunst, aukce č. 20, předaukční výstava, Artkunst gallery, Praha
2017/05/25 - 2017/06/07   Poválečné & současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2017/06/06 - 2017/06/10   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/09/29 - 2017/10/08   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/10/28 - 2017/11/03   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Artkunst gallery, Praha
2017/10/30 - 2017/11/01   Předaukční výstava Aukce na podporu prezidentské kandidatury prof. Jiřího Drahoše, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2017/10/30 - 2017/11/25   Výstava aukčních děl - 79. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
2018/01/11 - 2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2018/03/20 - 2018/03/24   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2018/04/20 - 2018/04/29   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek, výstava dražených předmětů, Topičův salon (2007-), Praha
2018/10/29 - 2018/12/01   81. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
2018/11/22 - 2018/12/07   14. aukční salon výtvarníků. 422 děl pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
2018/12/03 - 2018/12/12   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2019/04/15 - 2019/04/24   165. aukce: Výstava dražených děl, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2019/10/09 - 2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73): Předuakční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2019/11/10 - 2019/11/16   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2019/11/19 - 2019/11/23   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2019/12/09 - 2019/12/18   69. aukce: Předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2020/02/17 - 2020/02/26   70. aukce: Předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2020/11/11 - 2020/11/20   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2020/11/24 - 2020/11/28   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2020/11/30 - 2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/09/13 - 2021/09/23   186. aukce: Výtvarné umění, fotografie, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/23 - 2021/12/03   15. aukční salon výtvarníků. 414 děl pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
2022/02/14 - 2022/02/24   190. aukce: Výtvarné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/03/14 - 2022/03/24   191. aukce: Současné umění, fotografie, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/04/11 - 2022/04/28   192. aukce: Vybraná díla, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/04/20 - 2022/04/30   EtceteraArt 14: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2022/04/30 - 2022/05/13   Jarní aukce českého, slovenského a světového výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2022/09/12 - 2022/09/22   195. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/10/06 - 2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89 - Výstava dražených předmětů, Topičův salon (2007-), Praha
2022/11/28 - 2022/12/08   198. aukce: Vánoční aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2000   Česká grafika 20.století, stálá expozice, Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
2014/05/25 - 2017/12/31   Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/12/03 - 2025/11/23   Stavy mysli / Za obrazem: Obměny a intervence, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
neuvedeno   Česká keramika, Prokyšův sál, Český Krumlov (Český Krumlov)
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1978/04/17 - 1978/04/30   Sochařské sympozium (práce ve dřevě), Poněšice, Poněšice, Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2010   Smalt Art Vítkovice 2010, Smaltovna Vítkovice Power Engineering, Ostrava (Ostrava-město)
trh/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2003/05/27 - 2003/06/01   Art Prague 2003, Praha, Praha
2005/05/23 - 2005/05/29   Art Prague. 4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha
zakázaná
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
zakázána   Deset malířů, Galerie Luna, Plzeň (Plzeň-město)

Aleš Lamr

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Aleš Lamr: Obrazy kresby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1973   Aleš Lamr: Kresby 1967 - 1972
  1975   Aleš Lamr: Obrazy a keramika
  1976   Aleš Lamr: Kresby, Minigalerie - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno (Brno-město)
  1976   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, sochy, Městské kulturní středisko Stanislava Kostky Neumanna, Brno (Brno-město)
  1977   Aleš Lamr: Kresby, Okresní kulturní středisko, Blansko (Blansko)
  1977   Aleš Lamr: Malé formáty
  1978   Aleš Lamr
  1979   Aleš Lamr: Kresby
  1981   Aleš Lamr: Obrazy / kresby / objekty
  1982   Aleš Lamr: Kresby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1982   Aleš Lamr: Výběr z malířského díla ((Obrazy - kresby)), Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1983   Aleš Lamr: Kresby
  1984   Aleš Lamr: Obrazy / kresby / objekty (1973–1983), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1984   Aleš Lamr: Obrazy / kresby / objekty (1973–1983), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1985   Aleš Lamr
  1987   Aleš Lamr: Černé kresby (1984 - 1986), Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
  1987   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, objekty
  1987   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, objekty, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1988   Aleš Lamr: Kresby
  1989   Aleš Lamr, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1989   Aleš Lamr: Grafiky, hmotičky, Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
  1990   Aleš Lamr: Současná tvorba, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1990   Aleš Lamr: Výběr z díla, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1991   Aleš Lamr
  1991   Aleš Lamr: Retrospektiva
  1992   Aleš Lamr, Galerie Via Art, Praha
  1992   Aleš Lamr
  1993   Aleš Lamr: Grafika - objekty
  1993   Aleš Lamr: Tvorba z let 1963-1993, Kincl & Hauner, Praha
  1996   Aleš Lamr
  1997   Aleš Lamr, PAF agency s. r. o., Česká Třebová (Ústí nad Orlicí)
  1998   Aleš Lamr: Grafika 1966 - 1998
  1998   Aleš Lamr: Kresby 1967 - 1997, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  1998   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, grafika, objekty
  1999   Aleš Lamr: Farben - Felder - Figurationen, Galerie Planie 22, Reutlingen
  1999   Aleš Lamr: Nové kresby, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
  2000   Aleš Lamr: Barevné litografie, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2001   Aleš Lamr, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2001   Aleš Lamr, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2003   Aleš Lamr: Duch vane kam chce, Galerie Via Art, Praha
  2005   Aleš Lamr, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2005   Aleš Lamr: Chyť se nebe, Kulturní, vzdělávací a informační zařízení, Třebíč (Třebíč)
  2006   Aleš Lamr: Hra doopravdy (Kresby / sochy / objekty 1964 - 2006)
  2008   Aleš Lamr: Vsobě (Práce z let 1962-2008), Art D, Grafický ateliér Černý, s.r.o., Praha
  2009   Aleš Lamr: Obrazy a objekty / Paintings and Objects, Galerie DOXA, Český Krumlov (Český Krumlov)
  2009   Aleš Lamr: Pocta umělci
  2011   Aleš Lamr: Lov začíná očima
  2011   Aleš Lamr: Obrazy, Klicperovo divadlo, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2013   Aleš Lamr: Nebeská setba, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2015   Aleš Lamr: Maranatha
  2016   Aleš Lamr: Nové ženy, Topičův klub Topičova salonu, Praha
  2017   Aleš Lamr: Modřinka sahulová, Galerie Ztichlá klika, Praha
  2017   Aleš Lamr: Stručná retrospektiva, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   2. pražský salón
  1969   Obraz 69 (Celostátní výstava současné malířské tvorby), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1969   Výstava mladých '69, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1970   IX Premi internacional dibuix Joan Miro
  1970   Výstava mladých 70
  1973   Aleš Lamr, Jan Steklík
  1975   Lamr, Steklík: Obrazy, sochy, kresby, objekty, fotografie, Klub přátel výtvarného umění (KPVU) při ROH Primona, Česká Třebová (Ústí nad Orlicí)
  1978   VIII. bienále užité grafiky Brno 1978 / VIII. biennale des arts graphiques Brno 1978 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu / Exposition internationale du graphisme publicitaire et de l´ affiche), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1979   10 x 5 kreseb, Jednotné kulturní zařízení, Valašské Meziříčí (Vsetín)
  1979   Česká portrétní malba XX. století, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1979   Umění (České umění 1945/1975), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1980   Deset malířů
  1980   Souborný katalog výstav 75/79 (Divadlo v Nerudovce), Divadlo v Nerudovce, Praha
  1981   Lamr, Sopko, Načeradský, Závodní výbor ROH Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV, Praha
  1981   Načeradský, Němec, Sopko, Lamr, Městské kulturní středisko, Sokolov (Sokolov)
  1982   Dvorky 81 (Sochy a objekty na malostranských dvorcích)
  1982   Kresba / socha / grafika (Hvězda 1982 / Hájenka)
  1982   Lamr Načeradský Němec Sopko, Městské kulturní středisko, Dobříš (Příbram)
  1982   X. bienále užité grafiky Brno 1982 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
  1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983), Galerie umění, Bydhošť
  1983   Obrazy a sochy
  1983   Prostor, architektura, výtvarné umění, Severomoravský KV SSM (Severomoravský krajský výbor Socialistického svazu mládeže), Ostrava (Ostrava-město)
  1983   Z nových zisků galerie 1973/1983, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1984   Figurální téma v současné kresbě a grafice, Dům kultury ROH, České Budějovice (České Budějovice)
  1984   Současná krajina, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1985   Lamr & Steklík: Potštějn 1974 - 1980
  1986   CSSR - Plakate 1974-1985, Museum für Gestaltung Zürich, Curych (Zürich)
  1986   Primera bienal internacional de poesía visual y experimental en México 1985–1986, Núcleo Post-Arte, Ciudad de México (Mexico City)
  1986   XII. bienále užité grafiky Brno 1986 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1988   Barevná plastika, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1988   České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1988   Humor ´88 (Kresby, obrazy, plastiky, objekty), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Současná česká grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Sovinec 1986/88
  1989   Svornost 89', Odbor školství a kultury ONV Praha 9, Praha
  1989   Tendence v českém sochařství 1979 - 1989, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   90 autorů v roce '90 (Nové cesty kresby a grafiky)
  1990   Contemporary Czechoslovak Posters
  1990   Kontrasty, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
  1990   Současná česká kniha, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1990   Staroměstské dvorky
  1990   Úsměv, vtip a škleb
  1990   Vzhůru, srdce!, Arcibiskupství olomoucké, Olomouc (Olomouc)
  1990   XIV. bienále užité grafiky Brno 1990 / XIV Biennale of Graphic Design Brno 1990 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu / International Exhibition of Advertising Art and Poster), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1991   Grafika členů SČUG Hollar
  1991   Hořící keř, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
  1991   Keramika 91, Unie výtvarných umělců, Praha
  1991   Kresba III, Středisko kulturních služeb Zlín, Zlín (Zlín)
  1991   Malý formát 91, Výtvarná společnost Kruh, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  1991   Šedá cihla 78/1991, Jednorožec, společnost přátel výtvarného umění, Klatovy (Klatovy)
  1991   Tschechische Kunst der Gegenwart (Druckgrafik, Malerei, Objektkunst, Skulptur, Studioglas), Art Club Burgwedel, Burgwedel
  1991   Ze současné kresby, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1991   Znak a svědectvi (Křesťanské výtvarné umění 1970-1990 v Čechách a na Moravě), Muzeum hlavního města Prahy, Praha
  1992   České výtvarné umění 1960-1990 / Czech Visual Art 1960-1990 (Středočeská galerie v Praze, Muzeum moderního umění / The Mid-Bohemian Gallery, Museum of Modern Art), Středočeská galerie, Praha
  1992   Členská výstava k 75. výročí založení 1917 - 1992
  1992   Drogerie Zlevněné zboží (1986-1989)
  1992   Josef Hampl, Svatopluk Klimeš, Aleš Lamr
  1992   Luz y espíritu / Light and spirit, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
  1992   Minisalon, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura), Národní galerie v Praze, Praha
  1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1992   Socha hlína (keramické plastiky), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1992   Souvztažnosti (Skleněná plastika a vitráže 1992), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
  1992   Zeichen und Zeugnis (15 Künstler aus der Tschechoslowakei)
  1993   5 x 10 (Aleš Lamr, Lubomír Přibyl, Jaroslava Severová, Miloš Ševčík, Lenka Vilhelmová), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1993   Europe Without Walls (Art, Posters and Revolution 1989-93), Manchester Art Gallery, Manchester
  1993   Exposition de l'Association de la gravure tcheque Hollar
  1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1993   Mona Lisa (Mail-artový projekt: Ray Carter-Mandad K.Š, Canada, Ed Varney, Canada se spoluúčstí K.Š., ČR)
  1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1994   Katalánsko-slovensko-česká výstava kreseb a grafik, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1994   Socha a hlína podruhé
  1994   W kręgu Galerii H, Muzeum Mikołaja Kopernika, Frombork
  1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1995   Abstraktní malířství (Obrazy a kresby 14 autorů), Galerie MAG, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
  1995   Česká grafika (SČUG Hollar), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1995   Dřevosochařské symposiom Stromovka (Sculpture symposiom Stromovka 1993, 1994, 1995)
  1995   Kresba ´95, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1995   Kresba 95
  1995   Kresba nebo obraz?, Národní galerie v Praze, Praha
  1995   Poselství znaku / The Message of the Sign (Mezi písmem a obrazem / Between Letter and Image), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1995   Řeč znaku (Jaroslav Šváb, František Gross, Zdeněk Sklenář, Pavel Sukdolák, Jaroslav Hořánek, Karel Vysušil, Jaroslav Sůra, Miloš Ševčík, Aleš Lamr)
  1995   Savremena češka grafika, Prva Dečija Ambasada, Bělehrad (Beograd)
  1995   Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1995   Tschechische grafik der Künstlervereinigung Hollar, Galerie Himmelreich, Magdeburg
  1995   Vltavotýnské výtvarné dvorky (22 českých grafiků), Galerie Art Club, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  1996   Bienále české grafiky Ostrava 1996, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1996   Bienále kresby Plzeň 1996, Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Plzeň (Plzeň-město)
  1996   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition (1996-1997)
  1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1996   Message of the Sign - Between Letter and Image
  1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1996   Přírůstky 1991 - 1995, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1996   Slávnosť (25 kunstenaars uit de Tsjechische en de Slowaakse Republiek), Inalfa Industries BV, Venray
  1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1997   Státní galerie ve Zlíně 1990 - 1997 / National Gallery in Zlín 1990 - 1997 (Aktivity instituce v nových oborových a společenských souvislostech / Activities of the Gallery in new branch and social relationships), Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1997   Tschechische grafik (6 x Hollar), Hallescher Kunstverein e.V., Halle (Saale)
  1997   Umělecká beseda ´97 (Výstava výtvarného odboru Umělecké Besedy), Výtvarný odbor Umělecké besedy, znovuzaložený 1990, Praha
  1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
  1998   Annegret Heinl: Kresby a objekty, Jan Steklík: Kresby, koláž a objekty, Aleš Lamr: Obrazy, kresby, grafika a objekty, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1998   Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení), Nakladatelství Karolinum, Praha
  1998   Labyrint - 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98 / Labyrinth - 2nd International Triennial of Graphic Art Prague (Vize a interpretace mýtu v současné světové grafice / Vision and Interpretation of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking)
  1998   Labyrint / Labyrinth Visions and Interpretations of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking (Czech Collection of the 2nd International Triennial of Graphic Art, Prague '98), Inter-Kontakt-Grafik, Praha
  1998   Šest současných umělců z Prahy / Six contemporary Artists from Prague, Hotel Paříž, Praha
  1998   Zeitgenössische Kunst aus Ost- und Südosteuropa
  1999   Intersalon AJV 99 (3. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška), Artypa, Holubov (Český Krumlov)
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997, Správa Pražského hradu, Praha
  1999   Triennale 100 miast (Międzynarodowa wystava grafiki), Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki (International Print Triennial Society), Krakov (Kraków)
  1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
  2000   alfa 2000 omega, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2000   art & interior
  2000   Deset století (Tisíc let českého umění ve sbírce Západočeské galerie a Západočeského muzea v Plzni), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Od nádoby k soše (Současná česká keramika)
  2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Návraty a inspirace kubismu v českém umění 1920 - 2000 / Returns and Inspirations of Cubism in Czech Art 1920 - 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2000   Via dolorosa / Cesta utrpení, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2001   Barevná socha, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2001   Možnosti proměny I (České umění 1970-2000 ze sbírek Českého muzea umění v Praze), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2002   8. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   Aukce umělecké grafiky z darů členů SČUG Hollar ve prospěch zdravotně postižených povodněmi
  2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   Český komiks (?) a výtvarné umění, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2002   Johannes von Nepomuk (Der Heilige Mitteleuropas / Světec střední Evropy / The Saint of Middle Europe), Edition Grenzgänger, _
  2002   Typický obraz (Česká malba na počátku 21. století), Art CZ, v.o.s., Praha
  2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2003   9. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair), ART PRAGUE o.s., Praha
  2003   Asociace a paralely, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2003   Giovanni Nepomuceno il Santo della Mitteleuropa
  2003   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2003   Práce na papíře / Works on Paper (Výběr kreseb, grafik a koláží českých umělců ze sbírky Jana a Medy Mládkových / A Selection of Drawings, Graphic Works and Collages by Czech Artist from the Jan and Meda Mladek Art Collection), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2003   Tschechische grafik (II. Festival tschechischer Kunst und Kultur), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2003   Umělecká beseda 1863-2003, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2004   Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2004   Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR), Rada galerií České republiky RGČR, Praha
  2004   X. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2005   Kresba a grafika 60. let (Pohledy do sbírek AJG)
  2005   Les arts graphiques tcheques, Občanské sdružení Audabiac, Praha
  2005   Osm malířů velkých formátů
  2005   Pocta Kupkovi
  2005   Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi (Výstava ke 120. výročí narození Václava Rabase), Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2005   Pražské ateliéry, Galerie U prstenu, Praha
  2005   XI. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2006   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2006   Grafické techniky 4 (Litografie), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth), Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2006   Keramické setkání 2006 (Figura v keramice), Galerie v zahradě, Kolín (Kolín)
  2007   České umění XX. století: 1970-2007, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2007   Členská výstava Umělecké besedy
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2007   Umělecká beseda (Vědomí o člověku sochy kresby)
  2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Na zkoušku v ráji? (Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2008   Současné české umění - Generační paralely II / Czech Contemporary Art - Parallel Lines II, Galerie Miro, Praha
  2008   Zrozeno do prostoru (Socha a plastika členů Umělecké besedy), Art D, Grafický ateliér Černý, s.r.o., Praha
  2009   Intersalon AJV 2009 (XIII. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška), Asociace jihočeských výtvarníků, České Budějovice (České Budějovice)
  2009   Kresby členů SČUG Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2009   Mini UB 2009, Nakladatelství Vltavín, s.r.o., Praha
  2010   Na počátku bylo slovo...
  2010   Pocta Bohuslavu Reynkovi (Umělecká beseda 2010), Umělecká beseda, Praha
  2010   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000-2010, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2010   Smalt Art (Krajina / tělo / záření), Ministerstvo kultury České republiky, Praha
  2010   Smalt Art Vítkovice 2010, Vítkovice Machinery Group, Ostrava (Ostrava-město)
  2010   Temná noc, jasná noc (Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2011   Projekt 10 + 10 / Rekognoskace (Galerie Via Art 1991-2011), Galerie Via Art, Praha
  2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2011   Terra (non)firma / (Ne)pevná půda, Umělecká beseda, Praha
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Třilamři
  2013   Czech Posters for Film (From the Collection of Terry Posters), National Museum of Modern Art (MoMAK), Kjóto (Kyoto)
  2013   In Art There is Freedom, Umělecká beseda, Praha
  2014   Plakát v souboji ideologií 1914-2014, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2014   The Poster in the Clash of Ideologies 1914-2014, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2015   Jiný pohled / A Different Perspective (Tvorba laureátů Bienále kresby Plzeň / Artwork by the Laureates of the Biennal of Drawing Pilsen), Bienále kresby Plzeň, Plzeň (Plzeň-město)
  2015   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2015   Osobní výběr IV: Jiří Hofman - matematik, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2016   Třilamři v Olomouci (Aleš / Hanuš / Jan)
  2016   UB Letadlo (Let 1 2013 / Let 2 2016), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Katalog sbírky Galerie Sokolíček, Dům U Salvátora, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2017   Třilamři (Aleš / Hanuš / Jan), Galerie Chodovská tvrz, Praha
  2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2018   Plakáty pro Divadlo na provázku, Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  2018   Sexies! Vždyť přeci létat je snadné... (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle z konce 60. a ze 70. let), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2018   Soutok / Confluence, Umělecká beseda, Praha
  2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2019   Krajina skrytá uvnitř světa (Obrazy Orlických hor)
  2019   Lamři v Libni (Ctnost spontánnosti a řádu), Galerie Hala C, Praha
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Umění akce (Rané projevy akčního umění ve východních Čechách)
  2020   Pravda, krása, posedlost (Osobnosti českého umění 2. poloviny 20. století ze sbírek galerie), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2020   Tři Lamři v Litomyšli, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
  2022   Sexies! (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle 60. a 70. let), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2022   Sexies! (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle 60. a 70. let), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2022   Svět (Umělecká beseda + Mánes), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  nedat   Práce na papíře (Máte zájem o koupi některého z těchto nabízených děl?), Art CZ, v.o.s., Praha
  nedat. (2019)   Lamři v Libni (By Virtue of Spontaneity and Order)
  nedatováno   Česká keramika, Agentura českého keramického designu, Český Krumlov (Český Krumlov)
  nedatováno   Hosté Hollara, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  nedatováno   Třilamři (Aleš / Hanuš / Jan)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Mladá kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Zeichnungen junger künstler, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1992   Proměny soudobého výtvarného umění, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1993   Contemporary Czech Painting, G+B Arts International Limited, East Roseville
  1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
  2002   Křížová cesta na Starou Horu / Passionsweg nach Altenberg, Veselý výlet, Horní Maršov (Trutnov)
  2003   Aleš Lamr, Art D, Grafický ateliér Černý, s.r.o., Praha
  2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists), Art CZ, Praha
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2014   Současná umělecká díla v krajině (Průvodce), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2018   Člověk (Fotoportréty), InfoHB s.r.o., Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2021   Šedesát dva entomologických krabic / Sixty-Two Entomological Boxes
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Partitury (Grafická hudba, fónická poezie, akce, parafráze, interpretace), Jazzová sekce, Praha
  1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
  1989   Opatov 1989, Kulturní středisko Opatov, Praha
  2001   ZŠ Brána jazyků, Základní škola Brána jazyků, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VII. L – Mal), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Neděle na Královské cestě, Výtvarná práce, 15
  1969   Brněnský Obraz 69 - pokus o konfrontaci, Výtvarná práce
  1969   Výstava mladých '69, Výtvarná práce
  1970   Dejte mi hektolitr činek..., Aleš Lamr: Obrazy kresby
  1970   Výstavy předjarní, Výtvarná práce
  1971   Arte attuale in Cecoslovacchia, D'Ars, 18-37
  1975   Aleš Lamr v Jilské ulici, Umění a řemesla
  1978   Současná výstava nabízí možnost..., Deset malířů
  1981   Situace v českém výtvarném umění..., Načeradský, Němec, Sopko, Lamr
  1983   Aleš Lamr, Suterény, 47-48
  1983   Hodonín (Zprávy z krajů - Jihomoravský kraj), Výtvarná kultura, 14-14
  1983   Plakáty a obrazy Aleše Lamra, Suterény, 43-46
  1984   Aleš Lamr, Mladá kresba, 38-39
  1984   O současné, nebo tzv. ´nové figuraci´,..., Figurální téma v současné kresbě a grafice
  1988   Dablovky - výtvarná hra, Opus musicum
  1989   Aleš Lamr - grafika a porcelán, Aleš Lamr: Grafiky, hmotičky
  1989   Úsměv, vtip a škleb, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1990   Aleš Lamr, Design Journal, 37-37
  1990   Ein Tor zum Osten: Einblick in tschechische Keramikkunst in der Wiener Galerie Tiller, Keramik Magazin, 206-208
  1990   Kontrasty, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1990   Kontrasty (Tvar), Tvar, 15-15
  1990   Solitéři v Kontrastech, Lidové noviny
  1990   Une exposition de céramique au jardin Vojanovy Sady, Revue du Verre, 31-36
  1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1991   Tiskovina Kresba III, jak napovídá název..., Kresba III
  1993   Aleš Lamr, Contemporary Czech Painting, 82-85
  1993   Aleš Lamr je všestranný umělec,..., 5 x 10
  1993   Biography, Contemporary Czech Painting, 218-235
  1993   Obraz jako hra (Aleš Lamr), Vesmír, 418
  1993   One-Person Exhibitions, Contemporary Czech Painting, 210-217
  1993   Socha hlína, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1995   Skulptur und Ton (Zu einer Ausstellung keramischer Plastik in Prag), Keramik Magazin, 13-15
  1995   Znak je formou dorozumění..., Řeč znaku
  1996   Chronicle - Jubilees, Anniversaries, Competitions, Grapheion, 0, 105-116
  1997   KRAKOV - Mezinárodní trienále grafiky '97 (20. června - 30. srpna 1997) (Rozhovor s Witoldem Skuliczem), Grapheion, 76-80
  1998   Aleš Lamr vystavuje na Novoměstské radnici grafiky, Lidové noviny, 12
  2000   Dialog se světem se rozvíjí jako odezva..., alfa 2000 omega-13
  2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Kubismus mezi válkami, dvacátá a třicátá léta / Cubism between the Wars the Twenties and Thirties, Čtyřicátá léta / The Forties, Padesátá léta / The Fifties, Moravský kubismus / Moravian Cubism, Kubismus na konci století / Cubism of the End of the 20th Ce), Ozvěny kubismu / Echoes of cubism-79
  2001   Aleš Lamr - portrét, Suterény, 69-71
  2001   Plakáty a obrazy Aleše Lamra, Suterény, 63-68
  2001   Světlo zrození, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2005   Aleš Lamr, České ateliéry / Czech studios, 461-462
  2005   Aleš Lamr (1943), České ateliéry / Czech studios, 134-139
  2007   Aleš Lamr, Grapheion: 20. speciální číslo 2007 - Transfery / Twentieth Special Issue 2007 - Transfers, 88-89
  2008   Umění šedesátých let je počin (Kultura & názory), Plzeňský deník, 17, 244, 28
  2008   Žhavé oázy (Praha, České muzeum výtvarných umění 12. 12. 2007 - 17. 2. 2008; Hodonín, Galerie výtvarného umění, 5 3. 2008 - 21. 4. 2008; Pardubice, Východočeská galerie, 15. 5. 2008 - 10. 8. 2008; Cheb, Galerie výtvarného umění, 25. 9. 2008 - 30. 11. 2008), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2012   třilamři společně..., Třilamři
  2013   Potřebuji se rozmáchnout, Magazín Víkend, 33-10
  2016   Tři Lamři, dva a jeden i jeden a dva, Třilamři v Olomouci
  2017   Urbanita 86 a kritika sídliska počas neskorého socialismu, Paneland, 175-194
  2018   Aleš Lamr, Revue Art, 72-73
  2019   Ctnost spontánnosti a řádu, Lamři v Libni
  2020   Postmoderna jako antiteze české architektury, Bulletin Moravské galerie v Brně, 82, 50-67
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Aleš Lamr (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Aleš Lamr (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Aleš Lamr: Obrazy, Malá galerie, Praha 3
  1970   Aleš Lamr: Obrazy - kresby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1973   Aleš lamr: Kresby (Ústí nad Orlicí), Jednotný závodní klub ROH, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
  1975   Aleš Lamr: Obrazy a keramika, Galerie českého svazu ovocnářů a zahrádkářů, Praha
  1976   Aleš lamr, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
  1977   Aleš Lamr: Malé formáty, Krajské divadlo, Kolín (Kolín)
  1978   Aleš Lamr: Objekty - malé formáty, Divadlo v Nerudovce, Praha
  1981   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, objekty, Městské kulturní středisko, Český Těšín (Karviná)
  1982   Kresba, socha, grafika, Památník národního písemnictví, Praha
  1983   Aleš Lamr: Kresby, Kroužek přátel výtvarného umění při Vysoké škole veterinární, Brno (Brno-město)
  1984   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, objekty (1973 - 1983), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1985   Aleš Lamr: Kresby a grafika, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
  1986   Aleš Lamr: Akrylové papíry, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1986   Drogerie Zlevněné zboží (Aleš Lamr), Drogerie Zlevněné zboží, Brno (Brno-město)
  1987   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, objekty, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
  1987   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, objekty (Ústřední dům železničářů), Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
  1989   Aleš Lamr: Kresby obrazy, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1990   Aleš Lamr: Obrazy - objekty, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1990   Aleš Lamr: Výběr z díla, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1990   Aleš Lamr: Výběr z díla
  1990   Aleš Lamr: Ze současné tvorby, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1991   Aleš Lamr: Kresby, sochy, obrazy, Město Třebíč, Třebíč (Třebíč)
  1991   Aleš Lamr: Retrospektiva, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1991   Aleš Lamr: Retrospektiva, The wrok, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1991   Aleš Lamr: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  1992   Aleš Lamr, Galerie Gema, Praha
  1992   Aleš Lamr: Grafika, Galerie Delta, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  1992   Aleš Lamr: Obrazy, Galerie Via Art, Praha
  1992   Aleš Lamr: Výběr díla (Galerie moderního umění v Hradci Králové, 30. ledna), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1992   Aleš Lamr: Výběr z díla, Dům umění, Opava (Opava)
  1992   Aleš Lamr: Výběr z díla
  1993   Aleš Lamr: Tvorba z let 1963 - 1993, Společnost pro výstavní činnost Mánes, Praha
  1993   Aleš Lamr: Výběr z díla, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1994   Aleš Lamr: Litografie, Galerie U prstenu, Praha
  1994   Aleš Lamr: Obrazy a grafiky, Městské kulturní středisko, Veselí nad Moravou (Hodonín)
  1994   Aleš Lamr: Obrazy, akvarely, keramika, grafika, objekty, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Třeboň (Jindřichův Hradec)
  1995   Aleš Lamr, Galérie Studio Della, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Aleš Lamr: Obrazy, objekty, keramika, grafika, kresby
  1997   Aleš Lamr: Bilder - Zeichnungen - Graphiken, Max-Planck-Institut für Biochemie, Mnichov (München)
  1997   Aleš Lamr: Grafika, Galerie Kafé Kabinet grafiky - Krňávkovi, Rovensko (Šumperk)
  1997   Aleš Lamr: Malíř, grafik, sochař
  1997   Aleš Lamr: Obrazy, Galerie Bašta - Galerie B (Galerie v Baště), Prostějov (Prostějov)
  1997   Aleš Lamr: Obrazy, grafiky, plastiky, Galerie Masson, Zlín (Zlín)
  1998   Aleš Lamr: Acryl, Aquarelle, Pastelle, Galerie Pintner, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
  1998   Aleš Lamr: Grafika 1966 - 1998, Galerie Novoměstská radnice, Praha
  1998   Aleš Lamr: Kresby 1967 - 1997, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  1998   Aleš Lamr: Ölbilder, Aquarelle, Pastelle, K5 Treppengalerie, Stuttgart
  1998   Aleš Lamr: Znamení Světla (obrazy a grafika), Židovská obec, Praha
  1999   Aleš Lamr, 8a reality s.r.o., realitní agentura a prodejní galerie, Brno (Brno-město)
  1999   Aleš Lamr: Dovnitř / Inside, Galerie Via Art, Praha
  1999   Aleš Lamr: Nové kresby, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
  2000   Aleš Lamr: Barevná litografie, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
  2000   Aleš Lamr: Obrazy v Lapidáriu, Nadace Český barok, Praha-Šeberov
  2001   Aleš Lamr, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2001   Aleš Lamr: Barevný svět Aleše Lamra, Galerie Veselý výlet v Peci pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou (Trutnov)
  2001   Aleš Lamr: Obrazy, Klicperovo divadlo, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2001   Aleš lamr: Obrazy, sochy, Městská Galerie ve věži, Planá (Tachov)
  2003   Aleš Lamr: Duch vane kam chce (Obrazy, plastiky), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2003   Aleš Lamr: Duch vane kam chce / The Spirit Wanders Where It Wants, Galerie Via Art, Praha
  2003   Aleš Lamr: Obrazy, Raiffeisen stavební spořitelna, Praha
  2004   Aleš Lamr: Duch vane kam chce (25. března 2004)
  2005   Aleš Lamr (Česká kresba 17)
  2005   Aleš Lamr: Chyť se nebe
  2005   Aleš Lamr: Chyť se nebe (obrazy, objekty), Kulturní a vzdělávací zařízení MěstNV, Třebíč (Třebíč)
  2005   Aleš Lamr: Nové práce / Recent Works (Obrazy & Objekty / Paintings & Objects), Praha City Center, Praha
  2005   Aleš Lamr: Obrazy, Národní dům, Prostějov (Prostějov)
  2005   Aleš Lamr: Obrazy - grafiky - plastiky, Galerie Rondo, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2006   Aleš Lamr: Hra doopravdy (Kresby, sochy, objekty 1964-2006)
  2006   Aleš Lamr: Hra doopravdy
  2006   Aleš Lamr: Hra doopravdy (Sochy a objekty 1964 - 2006), Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2007   Aleš Lamr: Obrazy a objekty, Městské muzeum, Králíky (Ústí nad Orlicí)
  2008   Aleš Lamr: Hra se světlem a formou
  2008   Aleš Lamr: Vsobě, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2009   Aleš Lamr: Bible - překlad 21.století (ilustrace k novému českému překladu), Galerie na Jánském Vršku, Praha
  2009   Aleš Lamr: Malé formáty, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2009   Aleš Lamr: Pocta umělci, Parlament České republiky, Praha
  2009   Aleš Lamr: Vsobě / InMe (Práce z let 1964 - 2008 / Work 1964 - 2008), Mánes, Praha
  2010   Aleš Lamr: Inmir, Kunstverein Hochfranken Selb, Selb
  2011   Aleš Lamr: Kosmické teritorium, Společenské centrum UFFO, Trutnov (Trutnov)
  2011   Aleš Lamr: Lov začíná očima, Galerie Kubík, Litomyšl (Svitavy)
  2011   Aleš Lamr: Lov začíná očima, Galerie Kubík, Litomyšl (Svitavy)
  2011   Aleš Lamr: Tělo duše, Park Holiday, Praha
  2013   Aleš Lamr: Nebeská setba, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2014   Aleš Lamr: Grafika, Galerie Hrozen, České Budějovice (České Budějovice)
  2014   Aleš Lamr: Ngorongoro, Galerie FONS firmy Stapro s.r.o., Pardubice (Pardubice)
  2015   Aleš Lamr: Maranatha
  2016   Aleš Lamr: Nové ženy, Společnost Topičova salonu, Praha
  2017   Aleš Lamr: Modřinka sahulová - práce z 60. let minulého století, Galerie Ztichlá klika, Praha
  2023   Aleš Lamr: Obrazy, objekty, Galerie 12, Náměšť nad Oslavou (Třebíč)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1973   Aleš Lamr, Jan Steklík
  1974   Výstava keramiky, Okresní kulturní středisko, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
  1975   Lamr Steklík: Obrazy, sochy, objekty, kresby, fotodokumentace, Klub přátel výtvarného umění (KPVU) při ROH Primona, Česká Třebová (Ústí nad Orlicí)
  1975   PF 1975 - novoročenky, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  1980   Deset malířů (Budil, Lamr, Mžyk, Němec, Načeradský, Oriešková, Pavlík, Sion, Sopko, Steklík)
  1981   Lenka Jonesson Deker: Grafik, keramik, Eva Bergea: Akvareller, pasteller, keramik, Aleš Lamr: Akvareller
  1981   Načeradský, Lamr, Sopko, Ústav teorie informace a automatizace ČSAV, Praha
  1981   Sochy a objekty na malostranských dvorcích
  1982   Lamr, Načeradský, Němec, Sopko, Městské kulturní středisko, Dobříš (Příbram)
  1983   Obrazy a sochy
  1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
  1984   Současná krajina, Václav Pokorný: Grafika z let 1969 - 1984, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1985   Jan Steklík & Aleš Lamr: Potštejn 74-80, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. (ÚTIA), Praha
  1988   Jaroslav Klápště: Výbor z díla, Aleš Lamr: Kresby
  1988   Vítr a objekt (Křížový vrch v Rudě)
  1989   Svornost 89'
  1990   90 autorů v roce '90
  1990   Zahájení činnosti, Galérie Studio Della, Ostrava (Ostrava-město)
  1991   Josef Hampl, Věra Janoušková, Olga Karlíková, Radek Kratina, Aleš Lamr, Jiří Lindovský, Ladislav Novák, Eduard Ovčáček, Zdeněk Prokop, Emanuel Ranný, Galérie Studio Della, Ostrava (Ostrava-město)
  1991   Kontrasty
  1991   Šedá cihla 78/1991, Dům umění, Opava (Opava)
  1992   Nová geometrie
  1992   Podzimní aukce kreseb, obrazů a grafik, Galerie R, Praha
  1993   13 x Litografie atd..., Ateliér Praha - Obecní dům, Praha
  1993   Luzná smyčka: Kravata, symbol klasické módy v pojetí českých a slovenských výtvarníků, Galerie U prstenu, Praha
  1994   Fünf tschechische Keramiker
  1994   Informační konzerva, Galerie mladých, U Řečických, Praha
  1995   Kresba ´95, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1995   Variace pro dvě nohy (Boty - klasický doplněk v pojetí českých a slovenských výtvarníků)
  1996   Fragmenty (Část expozice z holadského Vendray), Galerie U prstenu, Praha
  1996   Slávnosť (26 artist from the Czech and Slovak Republic / 26 umělců z České a Slovenské Republiky), Inalfa Industries BV, Venray
  1996   Slávnosť (26 artist from the Czech and Slovak Republic / 26 umelcov z Českej a Slovenskej republiky), Inalfa Industries BV, Venray
  1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1997   Šlí party, Galerie U prstenu, Praha
  1997   Tschechische grafik: 6 × Hollar, Hallescher Kunstverein e.V., Halle (Saale)
  1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1999   Jan Křížek (1919 - 1985), Česká kresba 20.století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci - 7.část - sedmdesátá léta, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2000   1. vánoční aukce výběru malby, kresby, grafiky, fotografie a drobné plastiky, Obecní galerie Beseda, Praha
  2000   Česká grafika 20. století, Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
  2000   Krakov: Genius Loci / Obrazy velkých formátů sympozium 1999
  2000   Moderní česká kresba, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2001   Barevná socha, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2001   Grafické listy Galerie H, Agentura Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2001   Setkání XI - Hra, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2001   Zeitgenössische Tschechische Grafik, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   Typický obraz / Typical picture (Česká malba na počátku 21. století / Czech painting at the beginning of the 21th cestury), Art CZ, v.o.s., Praha
  2003   Asociace a paralely / Associations and Parallels, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2003   Česká malba dnes, Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
  2003   Giovanni Nepomuceno il Santo della Mitteleuropa (35 artisti Europei a Villa Ghellini)
  2003   Typický obraz / Typical picture (Česká malba na počátku 21. století / Czech painting at the beginning of the 21th cestury), Art CZ, v.o.s., Praha
  2004   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Rakouské kulturní fórum, Praha
  2004   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2004   Jan Nepomucký světec střední Evropy / John of Nepomuk the Saint of middle Europe / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas
  2004   Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas
  2004   Lamr & Steklík, Galerie města Trutnova, Trutnov (Trutnov)
  2004   Lamr & Steklík, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
  2005   Hudba ve výtvarném umění (socha malba grafika sklo)
  2005   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas
  2005   Kresba a grafika 60. let (Pohled do sbírky AJG), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2005   Pocta Kupkovi, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   Pocta Kupkovi (Lamr, Malina, Sýkora, Kvíčala, Zippe, Kopecký, Pištěk), Galerie Deset (Galerie 10), Praha
  2005   Pražské ateliéry, Galerie U prstenu, Praha
  2005   Seskupení 12, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   Velikonoce, Galerie U prstenu, Praha
  2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
  2006   Barevná voda (Společnost maďarských akvarelistů, hosté: Boris Jirků, Aleš Lamr), Maďarské kulturní středisko, Maďarský institut, Praha
  2006   Grafické techniky 4 (Litografie), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2006   His Master´s Freud, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2006   Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Svět české grafiky (Výběr)
  2008   5. salón živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-Portrait in the Czech Art of the 20th and 21st century, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2010   20/11 (Díla 20 žijících a 11 nežijících autorů), Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2010   Art safari 20, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
  2011   Džungle (Hommage a Henri Rousseau), Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2012   Třilamři, Galerie U prstenu, Praha
  2013   Umělecká beseda, Umělecká beseda, Praha
  2014   Art Safari 27, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
  2014   Art Safari 28, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
  2014   Paris - Prague (Karel Zlin et ses amis tchèques: Petr Bareš, Kateřina Černa et Aleš Lamr), Galerie Orenda, Paříž (Paris)
  2015   12 UB (Členové Umělecké besedy), Klub přátel umění, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
  2015   Malá Strana grafická - díl 1 (9. ročník Malostranských setkávání 2015), Hradčanská galerie Josefa Kalouska, Praha
  2016   Stejně jsme se sešli, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2016   Ticho kresby, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2016   Třilamři v Olomouci (Aleš / Hanuš / Jan), Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2016   UB Letadlo / Let 2, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2016   Umělecká beseda ve Vídni a na venkově, Umělecká beseda, Praha
  2017   6. salón živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2017   Třilamři (Aleš / Hanuš / Jan), Galerie Chodovská tvrz, Praha
  2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2018   Hry a sny, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Ostrava (Ostrava-město)
  2019   Lamři v Libni (Ctnost spontánnosti a řádu), Galerie Hala C, Praha
  2021   Stopy v písku
adresář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Partitury, adresář autorů
album
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Album 75
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Česká kresba (Galerie R), Galerie R, Praha
  1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1994   Soupis výtvarných děl aukce
  1996   5. aukce výtvarného umění, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
  1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Aukční síň Vltavín, Praha
  1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2001   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003), Dorotheum, Praha 1
  2003   I. aukce moderního umění
  2004   3. aukce moderního umění
  2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
  2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2005   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla, Portus, o.s., Praha
  2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století), Antikva Nova Kodl, Praha
  2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2006   3. adventní aukce uměleckých děl
  2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2006   Aukce umění
  2006   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
  2007   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie), Galerie 5. patro, Praha
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   České a slovenské současné umění / Czech and Slovak Contemporary Art - WOXART / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2010   14. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   17. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   18. aukce, 18, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
  2010   19. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2011   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2011   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
  2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
  2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2012   26. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2012   Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques (26. 5. 2012, Prague Marriott Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Aukční síň Vltavín, Praha
  2013   31. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Výtvarné umění, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Post-War & Contemporary Art (26. 11. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Výtvarné umění / Fotografie - aukční katalog (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2016   Etcetera: Soukromá sbírka umění, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (9. 6. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   79. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
  2017   Aukce na podporu prezidentské kandidatury prof. Jiřího Drahoše, Aukční síň Vltavín, Praha
  2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Exkluzivní výběr obrazů), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
  2017   Večerní aukce poválečného & současného umění (7. 6. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Výtvarné umění, Fotografie / Sbírka československého diplomata (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2018   14. aukční salon výtvarníků (422 děl pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2018   81. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2018   Aukční síň Vltavín: 162. aukce (Výtvarné umění 19.-21. století), Aukční síň Vltavín, Praha
  2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek, 1. Art Consulting Praha, Praha
  2018   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 17.-21. století, Exkluzivní výběr obrazů, Mimořádná nabídka světové malířské tvorby), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2019   Aukční síň Vltavín: 165. aukce (Aukce vybraných děl), Aukční síň Vltavín, Praha
  2019   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2019   Galerie Dolmen: 69. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 180. aukce (Vánoční aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2020   Galerie Dolmen: 70. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2021   15. aukční salon výtvarníků (414 děl pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2021   Aukční síň Vltavín: 186. aukce (Výtvarné umění, fotografie), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   1. Art Consulting: Aukce 89 (Topičův salon Praha), 1. Art Consulting Praha, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 190. aukce (Aukce výtvarného umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 191. aukce (Aukce současného umění, fotografie), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 192. aukce (Aukce vybraných děl), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 195. aukce (Výtvarné umění 19.–21. století), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 198. aukce (Vánoční aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   EtceteraArt 14: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
  2022   Jarní aukce českého, slovenského a světového výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
bakalářská práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Galerie Drogerie Zlevněné zboží. Neoficiální prezentace výtvarného umění v80. letech v Brně, is.muni.cz, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno (Brno-město)
diář
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2006, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
dílo
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Kaktusová postava
  2004   Drátěná opona
  2004   Šikmá mříž
dokumentace výstavy
  published   title (subtitle), publisher, city
  1977   Tichá Šárka 1977
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Hvězda na procházce, Kincl & Hauner, Praha
  1969-   Panoramatická dáma / Panoramatic Lady, Aleš Lamr, Praha
  1971-   Vítání před horizontem / Welcome before horizont, Aleš Lamr, Praha
  1973-   Létající zátiší / Flying still Life / Fliegends Stilleben
  1974-   Anenské údolí / Anna Valley
  1975-   Zeď radosti / The Wall of Joy
  1979-   Burger King / Burger King
  1979-   Krásná Swarfega / Beautiful Swarfega / Die schöne Swarfega / La belle Swarfega
  1979-   Srostlíci v zahradě / Twins in garden / Werwachsene im Garden / Entremelement dans le jardin, Galerie Via Art, Praha
  1983-   Letem světem, Aleš Lamr, Praha
  1984   Aleš Lamr: David a Goliáš
  1984   Perpetum Teatrobile (Compagnia Teatro Paravento), Aleš Lamr, Praha
  1984-   Samostatná výstava, Galerie umění Karlovy Vary, Aleš Lamr, Praha
  1984-   Vesmírné choboty, Aleš Lamr, Praha
  1985-   Mr. Třesky, Mrs. Plesky
  1987-   Alfa a Omega 1987, Křesťanská misijní společnost, Praha
  1987-   Světlo světa, Křesťanská misijní společnost, Praha
  1989-   Blesky, hlasy, hromobití, Aleš Lamr, Praha
  2001   Aleš Lamr: Dovnitř, 2001, Klicperovo divadlo, Hradec Králové (Hradec Králové)
  nedat   Hrábě / Rake
  nedat   Rozparáděná hvězda, Kincl & Hauner, Praha
  nedat   Sochy v krajině / Sculptures in the Nature
  nedat   Sonnenting Galerie
  nedat   Vodní cyklocajt
  nedatováno   Aleš Lamr (Samostatná výstava, Galerie umění Karlovy Vary, 1984)
  nedatováno   Aleš Lamr, Jan Steklkík (Výstava v Anenském údolí Potštejn, 1974)
e-mail
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Pane Hůlo, žádnou pozvánku se seznamem autorů…
grafický list
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Barevná socha, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
hand out
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Sbírka černokostelecké školy (dar Galerie H), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Sochařské sympozium (Práce ve dřevě), Akademie múzických umění, Praha
  1996   Exchange Czech Lithuania & Japan Contemporary print exhibition
  1996   Exchange Czech Lithuania Japan Contemporary print exhibition
  1996   Slávnosť (Informatie)
  1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ)
  2017   Album 76, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2017   Partitury pro Gustava Mahlera (Annegret Heinl a Jan Steklík, Aleš Lamr Jako host), Dům Gustava Mahlera, Jihlava (Jihlava)
  nedat   Galerie Mona Lisa, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Jindrovi, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Aleš lamr, Edwin Scharff Haus, Neu Ulm
  1999   Aleš Lamr: Bilder - Pastelle - Aquarelle, Galerie Planie 22, Reutlingen
  1999   Aleš Lamr: Malerei und Skulptur, Galerie Planie 22, Reutlingen
  2007   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, sochy, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Aleš Lamr, Art Galerie, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
  1999   Aleš Lamr: Obrazy - objekty - grafika, Galerie pod radnicí, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
  2011   Aleš Lamr: Obrazy
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Fenomén barva (Barevná grafika), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1998   Jubilanti ´98
  2000   6. festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2001   Možnosti proměny I. (České výtvarné umění 1970 - 2000 ze sbírek ČMVU v Praze), Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
  2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
  2002   Duchovní rozměr grafiky
  2003   Ejhle figura (Kresby), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2003   Jubilanti Hollaru 2003
  2007   XIII. Festival komorní grafiky
  2008   Jubilanti Hollaru 2008
  2008   XIV. Festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2009   XV. Festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2011   XVII. Festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2014   Kámen barvy papír (Litografická dílna Petra Korbeláře), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
katalogový list autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001/05   Aleš Lamr: Obrazy (Klicperovo divadlo Hradec Králové 26.5. - 30.6.2001), Klicperovo divadlo, Hradec Králové (Hradec Králové)
katalogový list kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat.   Galerie eS, Galerie ES Eliška Schránilová, Praha
katalogový plakát kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Ejhle! (100 dosud nevystavených plakátů)
mapa/plán
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Sochy a objekty na malostranských dvorcích
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Totemická společnost
  1966   Modrý anděl
  1967   Perlorodka
  1968   Čínský zubař
  1968   Hořká předpověď
  1968   Zrcadlo
  1969   Miss World
  1969   Panoramatická dáma
  1971   Jedlík zmrzliny
  1973   Červené hrábě
  1975   Setkání Francouze a Araba na poušti
  1975   Slavnost na solném jezeře
  1976   Horké boty
  1977   Mašinky strašinky
  1978   Ztracený Weekend
  1984   Letem světem
  1984   Věže vanou
  1987   Brána
  1989   Blesky, hlasy, hromobití III.
  1991   Trojjedinost
  1991   Vichr
  1992   Getsemanská zahrada
  1992   Úzká brána
  2005   Vesmírná pavučina
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Design Journal, 27
PF
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   P. F. 77, Aleš Lamr, Praha
  1998   Šťastný Nový rok 1999
  2018   PF 2019 (A. Lamr)
  nedat.   Happy New Year
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Lamr Steklík, Klub přátel výtvarného umění (KPVU) při ROH Primona, Česká Třebová (Ústí nad Orlicí)
  1977   Aleš Lamr: Malé formáty
  1989   Svornost (obrazy, objekty, kresby)
  1989   Tendence v českém sochařství 1979 - 1989
  1989   Úsměv, vtip a škleb
  1990   Aleš Lamr: Výběr z díla
  1997   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výběr z grafické tvorby 1997, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
  1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
  2003   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Nadace Český fond umění, Praha
pracovní sešit
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Pracovní listy nejen pro děti (Vzduchotechnika), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
pracovní soubor
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Súčasné umenie, Woxart, 2007
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Galerie moderního umění v Hradci Králové (Únor 1992), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2007   Transfery: 5. mezinárodní trienále grafiky Praha 2007, Inter-Kontakt-Grafik, Praha
  2016   Otevření budovy Galerie moderního umění (Galerie moderního umění v Hradci Králové), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2018   Zámek Dobrohoř 2018, Zámek Dobrohoř, Staré Město pod Landštejnem (Jindřichův Hradec)
projekt
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986 -   Centro sanitario infantil
  1986 -   Dětské zdravotní středisko
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Aleš Lamr
  2000   Aleš Lamr
  nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
  nedatováno   Aleš Lamr (Chinese lunch, Chinesisches Mittagessen, Déjeuner chinois)
  nedatováno   Aleš Lamr
  nedatováno   Galerie české plastiky, ArtPro (Umění od r. 1920 po současnost), ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Ročenka 2018 (Výběr výtvarných děl z 80. a 81. aukce Galerie KODL), Galerie Kodl, Praha
samizdat
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Škola české grotesky
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009, Národní galerie v Praze, Praha
  2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen), Galerie Dolmen, Praha
  2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (3), COLLETT Prague | Munich, a. s., Jirny (Praha-východ)
  2022   Hrozen vína ze ZnoVína (průvodce vinařským Louvrem v Louckém klášteře ve Znojmě), Znovín a.s., Znojmo (Znojmo)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   Portrét - práce mladých výtvarných umělců (I. cyklus), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Aleš Lamr: Akrylové papíry
  1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku), Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  1991   Šedá cihla 78/1991, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Přírůstky sbírek 1989 - 1993, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1995   Seznam grafických listů (Členská výstava SČGU Hollar)
  1997   Ústecký salon 1997, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
  2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 2. část), Ohlédnutí
  2005   Umělecká beseda (Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi)
  2007   Sbírka černokostelecké školy (Vystavená díla)
  2013   Uvnitř barev (Výstava ke 150. výročí založení Umělecké besedy), Umělecká beseda, Praha
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
  1986   poesia visual y experimental en méxico
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Malba, kresba, plastika (II. společná výstava), Obecní galerie Beseda, Praha
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Český komiks (?) a výtvarné umění, České muzeum výtvarných umění, Praha
  nedat   Aleš Lamr: Somnambul ((strojopis povídky))
  nedatováno   Sochy a objekty na malostranských dvorcích
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému
  2003   Práce na papíře, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
vstupenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat.   Východočeská galerie Pardubice (Plné vstupné), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
zadání/propozice
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)

Aleš Lamr

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   Lov začíná očima (Vzpomínky), Nakladatelství Pulchra, Praha

Aleš Lamr

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Aleš Lamr: Obrazy kresby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1997   Aleš Lamr, PAF agency s. r. o., Česká Třebová (Ústí nad Orlicí)
  2017   Aleš Lamr: Modřinka sahulová, Galerie Ztichlá klika, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Barevná plastika, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1991   Kresba III, Středisko kulturních služeb Zlín, Zlín (Zlín)
  1994   Katalánsko-slovensko-česká výstava kreseb a grafik, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2002   Typický obraz (Česká malba na počátku 21. století), Art CZ, v.o.s., Praha
  2009   Intersalon AJV 2009 (XIII. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška), Asociace jihočeských výtvarníků, České Budějovice (České Budějovice)
  2010   Smalt Art Vítkovice 2010, Vítkovice Machinery Group, Ostrava (Ostrava-město)
  2017   Třilamři (Aleš / Hanuš / Jan), Galerie Chodovská tvrz, Praha
  2020   Tři Lamři v Litomyšli, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Křížová cesta na Starou Horu / Passionsweg nach Altenberg, Veselý výlet, Horní Maršov (Trutnov)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Dejte mi hektolitr činek..., Aleš Lamr: Obrazy kresby
  1989   Řekli o Salónu, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 16
  1991   Kresba (Někde na ledě, někde na nebi či na vodě...), Kresba III
  1998   Pan Aleš Lamr, Moderní byt, 119-122
  2005   Dosti času se udivuji nad tím..., České ateliéry / Czech studios, 135
  2005   Kreslím, tedy jsem, Revue art, 2, 40-41
  2013   Potřebuji se rozmáchnout, Magazín Víkend, 33-10
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (3), COLLETT Prague | Munich, a. s., Jirny (Praha-východ)
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat   Aleš Lamr: Somnambul ((strojopis povídky))

Aleš Lamr

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Aleš Lamr: Obrazy a keramika
  1981   Petr Pavlík, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1982   Aleš Lamr: Kresby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1982   Aleš Lamr: Výběr z malířského díla ((Obrazy - kresby)), Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1984   Aleš Lamr: Obrazy / kresby / objekty (1973–1983), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1986   Jindra Viková: Keramika
  1987   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, objekty, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1990   Aleš Lamr: Výběr z díla, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1999   Aleš Lamr: Farben - Felder - Figurationen, Galerie Planie 22, Reutlingen
  2005   Aleš Lamr: Chyť se nebe, Kulturní, vzdělávací a informační zařízení, Třebíč (Třebíč)
  2015   Aleš Lamr: Maranatha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Deset malířů
  1981   Načeradský, Němec, Sopko, Lamr, Městské kulturní středisko, Sokolov (Sokolov)
  1982   Lamr Načeradský Němec Sopko, Městské kulturní středisko, Dobříš (Příbram)
  1983   Obrazy a sochy
  1985   Lamr & Steklík: Potštějn 1974 - 1980
  1990   Kontrasty, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
  1991   Hořící keř, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Drogerie Zlevněné zboží (Aleš Lamr), Drogerie Zlevněné zboží, Brno (Brno-město)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1974   Výstava keramiky, Okresní kulturní středisko, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
  1988   Vítr a objekt (Křížový vrch v Rudě)
  1990   Kontrasty
  2013   Uvnitř barev, Umělecká beseda, Praha
divadelní program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Žehnej vám pánbůh pane Rosewatere! anb Perly sviním, Divadlo na provázku, Brno (Brno-město)
dokumentace výstavy
  published   title (subtitle), publisher, city
  1977   Tichá Šárka 1977
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Aleš Lamr, Jan Steklkík (Výstava v Anenském údolí Potštejn, 1974)
  nedatováno   Jan Steklík, Aleš Lamr (Výstava v Anenském údolí Potštejn, 1974)

Aleš Lamr

příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Václav Havel 1989 - 2003, Art D, Grafický ateliér Černý, s.r.o., Praha
samizdat
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Sborník pro Jana Lopatku a Andreje Stankoviče k jejich pětačtyřiceti se zpožděním dvou let

Aleš Lamr

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Aleš Lamr: Farben - Felder - Figurationen, Galerie Planie 22, Reutlingen
  2005   Aleš Lamr, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2006   Aleš Lamr: Hra doopravdy (Kresby / sochy / objekty 1964 - 2006)
  2008   Aleš Lamr: Vsobě (Práce z let 1962-2008), Art D, Grafický ateliér Černý, s.r.o., Praha
  2011   Aleš Lamr: Lov začíná očima
  2015   Aleš Lamr: Maranatha
  2016   Aleš Lamr: Nové ženy, Topičův klub Topičova salonu, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Akce, koncepty, události), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Návraty a inspirace kubismu v českém umění 1920 - 2000 / Returns and Inspirations of Cubism in Czech Art 1920 - 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Klíče k obrazu (Vyprávění o malířích a malířství), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1999   Akční umění, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)

Aleš Lamr

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2008/06/08 - 2008/09/28   Zrozeno do prostoru (Socha a plastika členů Umělecké besedy), Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
2009/04/28 - 2009/05/31   Mini UB 2009, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2013/08/17 - 2013/09/15   Uvnitř barev, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)

Aleš Lamr

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2013/08/17 - 2013/09/15   Uvnitř barev, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)

Aleš Lamr

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Galerion 92
  1999   Dřevosochařské symposium Park Stromovka České Budějovice 1997 - 1998 / Woodcarving Symposium Park Stromovka České Budějovice 1997 - 1998, Městský úřad, odbor kultury, České Budějovice (České Budějovice)
  2002   Minisalon (Exhibition of Czech and Slovak independent art of 1984 / 244 artists), Jazzová sekce, Praha
  2003   Minisalon (244 artistes ou l´art indépendant tcheque et slovaque en 1984)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Pražské výstavy - leden a počátek února (Kronika), Výtvarná kultura
  1984   Il grottesco nell´arte ceca contemporanea, Terzoocchio, 18-21
  1985   Poznámky na okraj (K mladé generaci), Někdo něco 2, 12-22
  1985   Pražské výstavy leden, únor (Ze života SČVU), Výtvarná kultura
  1986   Některé výstavy v říjnu, listopadu a prosinci 1985, Někdo něco 3, 67-69
  1988   Barevná plastika ve Vojanových sadech, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 9
  1988   České zátiší na Hluboké, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 6
  1989   Členovec v sadech, Tvorba
  1989   Generace (střední) pod střechou domu U kamenného zvonu, Tvorba
  1989   Keramická plastika, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 16
  1989   Keramika, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 15
  1989   Kostelecké kulatiny (Na oslavách pětistého výročí jednoho města), Svobodné slovo
  1989   Lidé a kameny, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 3
  1989   Nápaditá výstava keramické plastiky, Lidová demokracie
  1989   Šestnáct a kdo víc?, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 11
  1990   Kontrastní desítka (Osobnosti českého moderního umění v ÚLUV), Občanský deník
  1990   Kontrasty (Studentské listy), Studentské listy
  1990   Kontrasty (Na nápad uspořádat výstavu...), Tvar
  1990   Kontrasty a harmonie, Svobodné slovo
  1990   Malíř, sochař. grafik a keramik Aleš Lamr (1943)..., Svobodné slovo
  1990   Malý formát, Mladá fronta Dnes, 14
  1990   Naše vernisáž (Pražská výstavní síň ÚLUV...), Květy, 41-41
  1990   Podruhé o něčem jiném, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1990   Potřebné Kontrasty (Několik poznámek na okraj jedné čerstvě otevřené výstavy), Mladá fronta Dnes
  1990   Studio Della - ateliér s výstavním prostorem, Moravskoslezský večerník
  1990   Úvodem, Současná česká kresba
  1990   Ve výstavní síni ÚLUV v Praze..., Lidové noviny
  1990   Výstava méně známých?, Zemědělské noviny
  1991   Centrum Lužiny, Architekt
  1991   Co se dějě za hmuny (Telegrafický pohled do výstavních plánů některých oblastních galerií), Večerník Praha
  1991   Galerie ještě jinak I., Umění a řemesla, 67-77
  1992   Galerion 92 (Mapování kvalitních, Setkání čtyř soukromých galerií v Evropském kulturním klubu), Večerník Praha
  1993   Skrytá tendence v Hollaru, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1994   Letošní rok v září... / In September this year..., Socha a hlína podruhé
  1994   Otevřený systém Galerie H, Bratři Hůlové, Galerie H, Agentura Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  1994   Tělo na tělo (vánoční féerie v Červené trávě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1994   W beznadziejnym okresie końca lat siedemdziesiątych..., W kręgu Galerii H
  1996   Hlasy pro ohlasy, Bulletin Klubu přátel Hollaru-11
  1997   Česká groteska - příběh jednoho fenoménu / Czech Grotesque - a Story of One Phenomenon, Česká groteska / Czech Grotesque
  1997   Vzpomínky na Venray, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1999   Umění zrychleného času (Praha, České muzeum výtvarných umění, Husova 19-21, Dům U černé Matky Boží. 20. 10. - 28. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2001   České dny v Mongolsku (Ulánbátar, 16. 11. - 22. 11. 2000), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2004   Nakupujte umění s jasným průvodcem aneb Aukce současného umění Art CZ, Revue art, 58-61
  2005   Aukce současného umění Art CZ, Revue art, 4, 68-74
  2005   Aukce v květnu (Art CZ), Revue art, 2, 72-75
  2005   Jak to dopadlo... (Hodnotíme podzimní aukci Art CZ / Aukcia Art SK), Revue art, 1, 68-73
  2005   Pocta Františku Kupkovi, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2005   Pražské ateliéry (Praha, Novoměstská radnice, 5. 12. - 22. 12. 2005), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2005   Současné umění na aukci Art CZ vzbudilo opět zájem..., Revue art, 3, 76-77
  2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 23-27
  2007   Ukazují práce význačných sochařů, Mladá fronta Dnes
  2010   Divadlo grafiků aneb Naprosto neznámá kapitola dějin divadla, Divadlo a já aneb Divadlem k podstatě lidskosti, 104-138
  2011   Překvapení z Benátek, Art + Antiques, 25
  2021   Současné umění, Ročenka ART+, 32-36
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Slávnosť magazine
  2000   Minisalon (Czech and Slovak independent art of 1984 / 244 artists), Jazzová sekce - Artforum, Praha
samizdat
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Škola české grotesky
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Nezávislá galerie (2. verze Galerie ještě jinak I)
  1992   Nová geometrie

Aleš Lamr

institution, city  
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
Brooks Hall Gallery, North Carolina
České muzeum výtvarných umění, Praha
Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
Gallery Art Space, Nishinomiya
Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (ARC), Paříž (Paris)
Muzeum národního umění, Buenos Aires
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
Národní galerie v Praze, Praha
Novohradské múzeum a galéria, Lučenec (Lučenec)
Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
Obrazová galerie Znovín - Vinařský Louvre, Lukov (Znojmo)
Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
Sonnenring Galerie, Münster

Aleš Lamr

year of award   award name, type, notes
1985   Premió Juan Miró v Barceloně, 3. cena
1988   čestné uznání v soutěži Nejkrásnější kniha roku 1988
1989   III. trienále akvarelu, Lučenec, statutární cena
1995   Grafika roku, cena KB, Praha
1996   Bienále kresby v Plzni