August Eisenmenger

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
WWW
published, title (subtitle)
  August Eisenmenger (de.wikipedia.org)