Otto Ježek

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1968   Černé umění očima básníků
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1952   Střední Čechy, Orbis, Praha
1953   Spisovatelé Ostravsku (Sborník básní, povídek a reportáží), Československý spisovatel, Praha
1955   Básnický almanach 1954, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   Spoločným hlasom (Verše o bratrstve Čechov a Slovákov), Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1953   Básnický almanach 1953, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1955   Dar přátelství (Sborník k poctě československých polygrafů, vydaný u příležitosti výstavy "Vývoj české knihy 1468-1955" ke dni tisku v jubilejním roce desátého výročí osvobození naší vlasti slavnou sovětskou armádou), Odbor kultury krajského národního výboru, Olomouc (Olomouc)