Dušan Samo Jurkovič

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1945   Výstava životního uměleckého díla národního umělce architekta Dra. h.c. Dušana Jurkoviče
1947   Dušan Jurkovič: Výstava životního díla
1988   Dušan Jurkovič
2010   Dušan Jurkovič: Architekt a jeho dům
2011   Dušan Jurkovič: Architektonické dílo
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1907   Vánoční výstava
1927   Wystawa sztuki Czechosłowackiej
1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1940   Výstava Za novou architekturu
1966   Česká secese (Umění 1900)
1981   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku
1983   Monumentálna tvorba na Slovensku
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne)
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení)
1996   Moderné hnutie na Slovensku/ Modern Movement in Slovakia (Avantgarda medzivojnového obdobia/ Avantgarde of the Interwar Period)
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
2004   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století / Folklorism in 20th-century Czech Art
2005   Vídeňská secese a moderna 1900-1925: užité umění a fotografie v českých zemích
2006   Osobnosti Podlipanska
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930)
2011   Moravská národní galerie: 194 let od založení
2011   Pro tentokrát nesedat: Sbírka užitého umění Muzea umění Olomouc/ This time do not sit down: Collection of applied art in the Olomouc Museum of Art
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2015   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970)
2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1929   Dílo Dušana Jurkoviče (Kus dějin československé architektury), Vesmír,
1948   Osudy slovenských výtvarníkov, Štátné nakladateľství, Bratislava (Bratislava)
1967   Moderní architektura v Brně 1900-1965 (Průvodce), Svaz architektů ČSSR, Praha
1971   Architektúra na Slovensku 1918-1945, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1993   Pražské vily, Zlatý řez, Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2003   Příběhy z dlouhého století (Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2008   Slavné vily Zlínského kraje, FOIBOS a.s., umělecká agentura, Praha
2009   Architekt Dušan Samuel Jurkovič, Vydavaťelstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
2010   Písecké solitéry (Architektura 19. a 20. století v metropoli Prácheňska), Collegium Artium o.s., Písek (Písek)
2012   Geneze designu nábytku, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2012   The History of Modern Furniture Design, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2012   Dušan Samuel Jurkovič (Projekty, rekonstrukce a stavby (nejen) na Náchodsku), Městská knihovna Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují (Náchod)
2014   Japonismus v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2016   Příběhy brodských domů, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2018   Průvodce neklidným územím II (Příběhy moderní české architektury), Nakladatelství Labyrint, Praha
2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1977   Žili a pracovali v Brně, Rapid - československá reklamní agentura, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (3: g/j), Diderot, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1966   Česká secese, Výtvarná práce, 14, 11, 1966/06/09, 1-3
1969   Interiéry Dušana Jurkoviča, , , , , 269-274
1980   Přehled architektury historismu 19. století na Moravě, Umění, 28, 4, 1980, 355-367
2003   Dušan Samuel Jurkovič, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 477-477
2011   Mozaika na Jurkovičově vile, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 3, 2011/02/10, 3-
2011   Čs. architekt, Art + Antiques, , 1, 2011/01/07, 58-59
2012   Medailony, Geneze designu nábytku, , , 2012, 245-303
2014   Štěstí v neštěstí, Art + Antiques, , 4, 2014/04/04, 48-48
WWW
published, title (subtitle)
  Dušan Jurkovič (cs.wikipedia.org)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2011   Dušan Jurkovič: Architektonické dílo
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39)
2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo)
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
2008   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
Program
published, title (subtitle)
2011   Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (Program výstav 2011)
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1992   Bývalí členové Umělecké besedy
Text
published, title (subtitle)
1947   Za Dušanem Jurkovičem
Press News
published, title (subtitle)
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě