Alexandr Uzljan

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1975   Fotografovali válku (Sovětská válečná reportáž), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha