Peter Jilemnický

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1955   Petr Jilemnický ve fotografii, Československý spisovatel, Praha
1963   Nevzpomínky, Československý spisovatel, Praha
1965   DAV a davisti, Vydavateľstvo Obzor, Bratislava (Bratislava)
1982   Páté přes deváté (Čtení o básnících a tvůrčích lidech), Československý spisovatel, Praha
2002   Osobnosti Chrudimska (500 osobností chrudimského okresu), Okresní muzeum, Chrudim (Chrudim)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (3: g/j), Diderot, Praha
WWW
published, title (subtitle)
  Peter Jilemnický (cs.wikipedia.org)