Vít Obrtel

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Vít Obrtel ( 1901 - 1988 ): Architektura, polygrafie, nábytek
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1949   Tjeckoslovakisk konst
1971   Umění a doba (České umění dvacátých let)
1978   Český funkcionalismus 1920-1940: Architektura, bytové zařízení, užitá grafika (1. Architektura)
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   Osteuropäische Avantgarde
1989   Devětsil (A 20-as évek Czeh avantgardja)
1989   Devětsil: Czeska awangarda artystyczna lat dwudziestych
1990   Tschechische Avantgarde 1922-1940 (Reflexe europäischer Kunst und Fotografie in der Buchgestaltung)
1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu)
1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938
1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století)
2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2019   Sousedé v knize / Nachabn im Buch (Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc)
2019   Devětsil 1920-1931
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1962   Je krásný den, Československý spisovatel, Praha
1963   Nevzpomínky, Československý spisovatel, Praha
1982   Česká scénografie XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1983   České užité umění 1918-1938, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1985   Vít Obrtel / Projekty a texty (Vlaštovka, která má geometrické hnízdo), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Les avant-gardes de l'Europe centrale 1907-1927, Flammarion editions, Paříž (Paris)
2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2003   Treffpunkte der Avantgarden (Ostmitteleuropa 1907-1930), Verlag der Kunst, Drážďany (Dresden)
2012   Praha moderní (Velký průvodce po architektuře 1900-1950 / Historické centrum), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister), ,
1995   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986 - 1990 a doplňky za předchozí léta Část 2. K - Ž), Národní knihovna České republiky, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (X. Nov - Pat), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1962   Ze života architektonické avantgardy (Jak jsme přišli do devětsilu), Výtvarná práce, 10, 4, 1962/03/16, 4-5
1963   S. M. K. Devětsil, Plamen, 5, 8, 1963/08, 93-95
1981   Česká meziválečná architektura z hlediska mezinárodních vztahů, Umění, 29, 4, 1981, 309-319
1981   Neokonstruktivismus, Umění, 29, 5, 1981, 448-452
1981   Vít Obrtel a teorie architektury, Umění a řemesla, , 2, 1981, 56-59
1982   Český konstruktivismus, Umění, 30, 3, 1982, 214-243
1987   Apokryf o architektech Devětsilu, Umění, 25, 2, 1987, 97-102
1988   Sovětský konstruktivismus a česká architektura, Umění, 26, 1, 1988, 54-69
2010   Milenec všeho subtilního aneb Několik marginálií Vítu Obrtelovi, Marginálie 2010, , , 2010, 226-237
WWW
published, title (subtitle)
  Vít Obrtel (cs.wikipedia.org)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1992   Vít Obrtel ( 1901 - 1988 ): Architektura, typografie, nábytek
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1991   In memoriam
2009   Skleník / Glasshouse (Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury / Chapters from th History of Art Culture in Olomouc)
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Dissertation
published, title (subtitle)
1994   Vít Obrtel - architekt a teoretik
Letter
published, title (subtitle)
  Dopis Svazu českých výtvarných umělců (14. 10. 1987)
Funeral Card
published, title (subtitle)
1988   Vít Obrtel (architekt a básník, zasloužilý umělec)
Periodical
published, title (subtitle)
1934   Kvart (Sborník poesie a vědy)
1937   Kvart (Sborník poesie a vědy)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1991   Seznam exponátů pro výstavu In memoriam