Vít Obrtel

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1937   Kštice Bereniky, Václav Čejka, Praha
1945   Železné opánky, B. Stýblo, Praha
1962   Je krásný den, Československý spisovatel, Praha
1983   Hudba o křehkosti, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
1985   Vít Obrtel / Projekty a texty (Vlaštovka, která má geometrické hnízdo), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Vlaštovka, která má geometrické hnízdo (Projekty a texty), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2004   Černá labuti bilá (Výbor z básní v próze), BB art, s.r.o., Praha
Bibliophily
published, title (subtitle)
1940   O zlatovlásce