Vít Obrtel

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1968   Krásné neštěstí / František Halas, Československý spisovatel, Praha
1999   František Halas (O životě a díle 1947-1999), Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)