Vít Obrtel

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1918 - 1925   České vysoké učení technické, Praha , Kříženecký Rudolf
1918 - 1925   České vysoké učení technické, Praha (Fakulta architektury a pozemního stavitelství, ), Engel Antonín