František Štorek

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1965   Křižovatky mladé generace, Výtvarné umění, 15, 7, 1965/09/20, 324-331
1965   Výsledky umělecké soutěže k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce, 13, 10-11, 1965/06/18, 9-
1970   Sochy pro budoucí město?, Výtvarná práce, 18, 6, 1970/03/18, 1-3
1970   Zprávy (České umění v zahraničí), Výtvarná práce, 18, 11, 1970/05/26, 2-
1971   Mezinárodní sympozium prostorových forem v Ostravě, Věda a život, , 1, 1971, 40-42
1977   Galerie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 1, 4, 1977, -
1977   Přehled výstav (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 1, 5, 1977, -
1986   Některé výstavy v říjnu, listopadu a prosinci 1985, Někdo něco 3, , , 1986, 67-69
1993   Nová figurace, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 12, 1993/06/10, 1-1
1997   Vzpomínky na Venray, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 2, 1997/01/23, 9-
2010   Divadlo grafiků aneb Naprosto neznámá kapitola dějin divadla, Divadlo a já aneb Divadlem k podstatě lidskosti, , , 2010, 104-138
Periodical
published, title (subtitle)
1988/08/16   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
Occassional Print
published, title (subtitle)
1996   Slávnosť magazine