Jan Švankmajer

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1991   Jan Švankmajer (La fuerza de la imaginacion)
1991   Jan Švankmajer (Het ludicatief principe)
1993   Das Lexikon der Träume (Jan Švankmajer: Eine Werkschau)
1997   Jan Švankmajer
1999   Jan Švankmajer (Un surréaliste du cinéma d´animation)
2003   Jan Švankmajer (Doctor honoris causa)
2012   Jan Švankmajer: Dimensions of Dialogue / Between Film and Free Creation
2015   Das Universum des Jan Švankmajer
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1961   Realizace
1961   Skupina Máj
1964   Tvůrčí skupina Máj
1966   Jarní výstava 1966
1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
1967   Fantasijní aspekty současného českého umění
1967   Socha a kresba
1971   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte)
1977   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Infantile Lüste
1981   Groupe surréaliste tchécoslovaquie
1988   Výtvarníci animované tvorby
1991   Český informel (Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964)
1994   Jan - Eva Švankmajer (El llenguatge de l'analogia / El lenguaje de la analogía)
1994   Mánes Mánesu
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1996   Jitro kouzelníků? II (Ztráty a nálezy)
1997   Surrealistická obraznost a kresba
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
1997   Očima Arcimboldovýma
1998   Výstava pro všechny (I pro ty, kteří nemohou výtvarné umění vnímat očima)
1998   Labyrint - 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98 / Labyrinth - 2nd International Triennial of Graphic Art Prague (Vize a interpretace mýtu v současné světové grafice / Vision and Interpretation of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking)
1998   Labyrint / Labyrinth Visions and Interpretations of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking (Czech Collection of the 2nd International Triennial of Graphic Art, Prague '98)
1998   Evašvankmajerjan: Anima animus animace (Mezi filmem a volnou tvorbou)
1998   Evašvankmajerjan: Anima animus animation (Between film and free expresion)
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Eva + Jan Švankmajerovi (Surrealistická imaginace 1963 - 1998; Obrazy, scény, objekty, filmy)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
1999   Jubilanti Mánesa 1999
2000   Tschechischer Surrealismus und Art Brut zum Ende des Jahrtausends
2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Český komiks (?) a výtvarné umění
2002   Eva Švankmajerová & Jan Švankmajer: De bouche à bouche
2003   Asociace a paralely
2004   Český filmový plakát 20. století
2004   Animálie (Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích)
2004   Tsjechische l´art brut tchèque
2004   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Jídlo
2006   Dary & nedary (Díla 55 výtvarníků vystavuje nakladatelství Trigon / The publishing house Trigon exhibits the works of 55 artists)
2006   Osobnosti Podlipanska
2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth)
2007   Skupina Máj 57 (Úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let)
2007   Exitus (Tod alltäglich)
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2008   Krajina s fantomem (Surrealismus a jeho vlivy ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2008   Salamandr (Výběr z tvorby Evy a Jana Švankmajerových)
2009   Gegen jede Vernunft (Surrealismus Paris - Prag)
2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009) (Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins)
2010   Prague Photo 2010
2010   Česká koláž
2010   Česká koláž
2010   Die tschechische Collage - Sammlung der Pražská plynárenská
2010   Czech Collage - The Pražská plynárenská Collection
2010   Collage tchèque - Collection de la Pražská plynárenská
2011   Surrealistická východiska (1948-1989) (Odklony - návraty - přesahy)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Cykly (Jiří Kolář, Jan Koblasa, Jan Švankmajer, Libor Fára, Michal Šanda, Pavel Holeka)
2013   Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových
2013   Czech Posters for Film (From the Collection of Terry Posters)
2015   Snění / Dreaming (Československý filmový plakát a jeho inspirace surrealismem / Czechoslovak Film Poster Inspired by Surealism)
2015   Informel a jeho přesahy
2015   Krajiny duše (Surrealismus sbírky Pražské plynárenské)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2018   Naše koláže
2019   Možnosti dialogu / Möglichkeiten des Dialogs / Dimensions of Dialogue
2020   Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1979   Současná keramika, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Keramik der Gegenwart, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Česká scénografie XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Trickfilm, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Animovaný film, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1987   Návraty na Muráň (Výber z tvorby 1977 - 1987), Méme et autre, Ženeva (Genève)
1990   Výtvarníci animovaného filmu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1994   Jan Švankmajer: Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
2001   Rozhovory, Dauphin, Praha
2004   Jan Švankmajer (Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
2008   Slovem i obrazem, Nakladatelství Vltavín, s.r.o., Praha
2012   Czech Contemporary Art Guide, Institut umění - Divadelní ústav, Praha
2014   Touching and Imagining: An Introduction to Tactile Art, I.B.Tauris & Co. Ltd, Londýn (London)
2016   Typografie filmových titulků (Úvodní filmové titulky v československém hraném filmu 1945-1993), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2016   Stará garda, Nakladatelství Argo, Praha
2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
2016   StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2018   Jan Švankmajer, CPress (Albatros Media a.s., pobočka Brno), Brno (Brno-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1983   Jevištní a kostýmní výtvarníci českých divadel 83, Divadelní ústav, Praha
1983   Sféra snu (Tématická exposice Surrealistické skupiny v Československu), ,
1984   Proměny humoru (Tématická exposice Surrealistické skupiny v Československu), Surrelistická skupina v Československu, _
1987   Bouillonnements cachés tableaux dessins gravures, collages, ceramigues, objets et films Eva et Jan Švankmajer, Confédération Pascolaire, _
1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister), ,
2005   Česká koláž (Sbírka Pražské plynárenské), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2012   Ars linearis III, Národní galerie v Praze, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1975   Encyklopédie du surréalisme, Somogy Éditions d'art, Paříž (Paris)
1982   Dictionnaire général du Surréalisme et de ses environs, Office du Livre S.A., Fribourg
1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
1998   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 4: ř/ž), Nakladatelský dům OP, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (7: ř/š), Diderot, Praha
2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2006 (XVII. Šte - Tich), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1970   Woran arbeiten sie, herr Švankmajer?, Im Herzen Europas, , , , 30-30
1975   Švankmajer Jan (Prague 1934), Encyklopédie du surréalisme, , , 1975, 240-
1987   Jan Švankmajer a jeho kolážové mystifikácie, Návraty na Muráň, , , 1987, 104-108
1988   Výtvarníci animované tvorby, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 3, 1988/04/26, 8-
1990   Výtvarníci animovaného filmu, , , , , 6-11
1991   Jan Svankmajer por Jan Svankmajer, Jan Švankmajer, , , 1991, 19-38
1991   De murex van Jan Švankmajer, Jan Švankmajer, , , 1991, 4-5
1991   Het ludicatieve principe in het werk van Jan Švankmajer, Jan Švankmajer, , , 1991, 5-7
1991   Bijdrage tot de psychoanalyse van Jan Svankmajers filmoeuvre, Jan Švankmajer, , , 1991, 7-10
1991   Een en ander uit Alice, Jan Švankmajer, , , 1991, 10-12
1991   Over Virile Games, Jan Švankmajer, , , 1991, 12-16
1991   Alice, dat ben ik, Jan Švankmajer, , , 1991, 16-22
1991   Mentale morfologie (filmscenario), Jan Švankmajer, , , 1991, 22-26
1991   Als de aanraking van een dode forel (tactiel gedicht/scenario), Jan Švankmajer, , , 1991, 26-28
1991   Uit het tactiele dagboek, Jan Švankmajer, , , 1991, 28-35
1991   Het middagmaal - het slachtoffer, Jan Švankmajer, , , 1991, 35-36
1991   De nieuwe erotiek, Jan Švankmajer, , , 1991, 36-37
1991   Perversie voor de vijf zintuigen (synesthesiespel van analogieën), Jan Švankmajer, , , 1991, 37-40
1991   Gebarenbeeldhouwkunst, Jan Švankmajer, , , 1991, 40-42
1991   Objectieve magie. Een gesprek met Jan Švankmajer, Jan Švankmajer, , , 1991, 50-58
1991   Animisme, magie en de almacht van ideën in de films van Jan Švankmajer, Jan Švankmajer, , , 1991, 58-63
1991   De alchemie van Jan Švankmajer, Jan Švankmajer, , , 1991, 63-70
1991   Absolutní věcnost (K výtvarné stránce filmové tvorby Jana Švankmajera), Výtvarné umění, , 6, 1991, 10-27
1993   Marionette Automatique, Das Lexikon der Träume, , , 1993, 0-0
1993   Für das Mögliche. Gegen das Wirkliche, Das Lexikon der Träume, , , 1993, 0-0
1993   Wider die Versteinerung, Das Lexikon der Träume, , , 1993, 0-0
1993   Die Kindheit: eit explosives Minenfeld, Das Lexikon der Träume, , , 1993, 0-0
1993   Ein rigoroser Materialist, Das Lexikon der Träume, , , 1993, 0-0
1993   Schwarze Dimensionen, Das Lexikon der Träume, , , 1993, 0-0
1993   Švankmajers Alice, Das Lexikon der Träume, , , 1993, 0-0
1993   Schreiben ist eine Schweinerei, Das Lexikon der Träume, , , 1993, 0-0
1993   Taktilismus, Das Lexikon der Träume, , , 1993, 0-0
1994   V českém uměleckém prostředí..., Mánes Mánesu, , , 1994, 0-0
1994   Jiný zrak / Another Sight, Jan Švankmajer: Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses, , , 1994, 5-17
1994   Přírodopisný kabinet Jana Švankmajera / Jan Švankmajer's natural science cabinet, Jan Švankmajer: Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses, , , 1994, 17-23
1994   Felaceus Oidipus / Fellaceus Oedipus, Jan Švankmajer: Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses, , , 1994, 23-35
1994   Masky a loutky / Masks And Puppets, Jan Švankmajer: Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses, , , 1994, 35-45
1994   Taktilní imaginace / Tactile Imagination, Jan Švankmajer: Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses, , , 1994, 45-57
1994   J. E. Kostelec, Jan Švankmajer: Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses, , , 1994, 57-58
1994   Spojité nádobí / Communicating Dishes, Jan Švankmajer: Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses, , , 1994, 58-63
1994   Filmy / Films, Jan Švankmajer: Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses, , , 1994, 63-81
1994   Švankmajerovi (Galerie Labyrint 010), Labyrint revue, , 1, 1994, 21-25
1996   Years of long days (Surrealism in Czechoslovakia), Third Text, 10, 36, 1996, 15-28
1997   Jan Švankmajer, Listy S.V.U. Mánes, 1, 3, 1997, 46-46
1997   Kresba členů S. V. U. Mánes (Praha, Mánes, dolní výstavní prostory, O kresbě, 10. 9. - 5. 10.), , , , , 0-0
1997   Spiklenci slasti jsou především filmem o absolutní svobodě, Denní telegraf, , , 1997/01/02, 10-10
1997   Neuctivá pozornost (Surrealistická koláž v roce 1997), Česká koláž, , , 1997, 123-127
1997   Jan Švankmajer (Portrét z vernisáže), Denní telegraf, , , 1997/07/29, 13-
1997   Jan Švankmajer (Tvorba jako nalézání smyslu), Grapheion, , 2, 1997, 42-51
1997   Jan Švankmajer (Creation as the search for thought: Interview with Jan Švankmajer.), Grapheion, , 2, 1997, 42-51
1998   Animování Anima a Animy, Analogon, , 24, 1998, 82-85
1998   Síla imaginace, Analogon, , , 1998, 83-88
1998   anima animus animace (Rozhovor s Marcelem Fišerem o výstavě Evy a Jana Švankmajerových), Listy S.V.U. Mánes, 2, 1, 1998, 20-21
1999   Svankmajer: Surréaliste absolu, Jan Švankmajer, , , 1999, 7-17
1999   La magie des mondes clos, Jan Švankmajer, , , 1999, 17-25
1999   Entretien avec Jan Svankmajer, Jan Švankmajer, , , 1999, 25-35
1999   Textes de Jan Svankmajer, Jan Švankmajer, , , 1999, 35-41
1999   La alquimia de lo maravilloso, Jan Švankmajer, , , 1999, 5-16
2001   Objektivní humor a cynismus fantazie, Rozhovory, , , 2001, 102-106
2004   Jídlo - výstava Jana a Evy Švankmajerových, Listy S.V.U. Mánes, 8, 1-2, 2004, 17-
2006   O 163 interpretacích - Kalendáře pro Jindru Štreita, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 19, 10, 2006/05/11, 16-
2008   Jak přežít život (Jan Švankmajer), Revue Art, , 4, 2008/4, 10-17
2008   Krajina s fantomem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 11, 2008/05/29, 5-
2009   Hezké obrázky nejsou důležité, , , , , 12-14
2009   Jubilanti Mánesa 2009, Listy S.V.U. Mánes, 13, 1-2, 2009, 2-3
2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887-2009) Historie a současnost významného českého uměleckého spolku, Listy S.V.U. Mánes, 13, 1-2, 2009, 15-17
2010   Politická cenzura v českém animovaném filmu: kamarád, či veřejný nepřítel? / Political Censorship in Czech Animation: a Common Enemy or a Friend?, Ostrovy animace / Islands of Animation, , , 2010, 21-28
2011   Jan Švankmajer: Přežít svůj život, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 1, 2011/01/13, 16-
2011   Švankmajerův kabinet, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 19, 2011/09/22, 9-9
2012   Poezie je jen jedna (S Janem Švankmajerem o filmu, surrealismu, magii a zasvěcení), Art + Antiques, , 11, 2012/11/08, 34-40
2012   Surrealismus je jiný (vzduch), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 6, 2012/03/22, 12-
2012   Jiný vzduch, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 6, 2012/03/22, 12-
2012   Co je u nás nového? (Přírůstky, nabídky a další, co se týká moderní a současné kresby v SGK NG), Ars linearis III, , , 2012, 157-167
2013   Imaginativní dialogy, Art + Antiques, , 7 + 8, 2013/07/12, 84-86
2014   Švankmajer bude vystavovat v Madridu, Hospodářské noviny, 58, 161, 2014/08/19, 18-18
2014   Sochy, Ročenka ART+, , , 2014, 68-70
2014   Kunstkamera Jana Švankmajera, Analogon, , 74, 2014, 141-
2014   Subverzia Švankmajerovej imaginácie, Flash Art, 7, 30, 2014, 34-39
2014   Taktilní film podle Jana Švankmajera, Flash Art, 7, 30, 2014, 40-42
2015   Sochy, Ročenka ART+, , , 2015, 78-80
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2010   Jan Švankmajer: Přežít svůj život
2012   Jan Švankmajer
2012   Jan Švankmajer: Možnosti dialogu. Mezi filmem a volnou tvorbou / Dimensions of Dialogue. Between Film and Fine Art
2012   Cykly (Jiří Kolář, Jan Koblasa, Jan Švankmajer, Libor Fára, Michal Šanda, Pavel Holeka)
2013   Jan Švankmajer: Možnosti dialogu. Mezi filmem a volnou tvorbou / Dimensions of Dialogue. Between Film and Free Creation
2014   Jan Švankmajer: Naturalia
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1964   Tvůrčí skupina Máj ((4))
1969   Ausstellung tschechischer Künstler
1983   Sféra snu (Tematická výstava Surrealistické skupiny v Československu)
1992   Martin Stejskal, Jan Svankmajer
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Jan Švankmajer, Eva Švankmajerová
1998   Anima Animus Animace
1998   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Parakabinet
1999   Jubilanti Mánesa 1999
2000   1. vánoční aukce výběru malby, kresby, grafiky, fotografie a drobné plastiky
2001   Eva a Jan Švankmajerovi: Imaginativní oko, imaginativní ruka
2001   Objekt / objekt Object / Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time)
2002   Erotika
2002   Zvíře (obrazy-kresby-grafika-fotografie-plastika)
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2003   Asociace a paralely/ Associations and Parallels
2003   Surrealismus
2004   Animálie (Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích)
2004   Jubilanti S.V.U. Mánes 2004
2006   Podvědomí
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2006   Vyvolavači snů / Traumerreger (Hommage a Sigmund Freud)
2006   Svět české grafiky (Výběr)
2006   His Master´s Freud
2007   Od sochy... (České sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2007   Skupina Máj 57 / The Art Group Máj 57 (Úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let / Striving for Artistic Freedom in the Late 1950s and Early 1960s)
2008   Slovem i obrazem
2008   Skutečná klasika
2008   Krajina s fantomem (Surrealismus a jeho vlivy ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009) (Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins)
2009   Výběr
2009   Jubilanti Mánesa 2009
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2010   Výběr
2013   Absolutní krása
2015   Letní výstava umělců z okruhu galerie
2016   Stejně jsme se sešli
2016   Blackout v Altamiře
2017   6. salón živých a mrtvých
2017   Hry a sny (Práce na papíře)
2018   Hry a sny
2019   Ááách. Československý filmový plakát 60.-70. let ze sbírky plakátů Terryho Ponožky
Animated Film
published, title (subtitle)
1966   Et cetera
1967   Historie naturae
1968   Byt
1970   Kostnice /verse s dialogem/
1982   Možnosti dialogu
1988   Mužné hry
1989   Tma - světlo - tma
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2004   3. aukce moderního umění
2005   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla
2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art
2011   24. aukce výtvarného umění
2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague)
2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2013   Výtvarné umění
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016)
2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
2019   Aukce vybraných děl (07/11/2019)
Dissertation
published, title (subtitle)
1997   Surrealism since the Second World War with particular reference to surrealism in Czechoslovakia
Graphics
published, title (subtitle)
1973   Přírodopis, tab. 2
1973   Přírodopis, tab. 3
1975   Arcimboldovská hlava
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
2013   Jan Švankmajer: Možnosti dialogu. Mezi filmem a volnou tvorbou / Dimensions of Dialogue. Between Film and Free Creation
2014   Jan Švankmajer: Naturalia
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1998   Anima Animus Animace
2004   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Jídlo / Food (Retrospektivní výstava 1958-2004 / Retrospective exhibition 1958-2004)
2007   Skupina Máj 57 / The Art Group Máj 57 (Úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let / Striving for Artistic Freedom in the Late 1950s and Early 1960s)
2015   Einfach phantastisch! / Prostě fantastické
2018   Salm Modern #1: Možnosti dialogu / Möglichkeiten des Dialogs / Dimensions of Dialogue (Sammlung Hoffmann, Staatliche Kunstsammlungen Dresden)
Calender
published, title (subtitle)
2006   Jindrovi
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1998   Anima Animus Animace
1998   Anima Animus Animace
1998   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Anima Animus Animace
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2003   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Mediumní kresby a fetiše
2004   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Paměť animace - animace paměti
2014   Kámen barvy papír (Litografická dílna Petra Korbeláře)
koláž
published, title (subtitle)
1972   Švank-meyers Bilderlexikon (geografie), Benátky
1972   Švank-meyers Bilderlexikon (technika), Masturbační stroj pro dámy
1972   Švank-meyers Bilderlexikon (přírodopis), Tab. 16, Felační ryba
Drawing
published, title (subtitle)
1966   Et cetera
Map/Plan
published, title (subtitle)
2012   Jan Švankmajer
Visitor's Book
published, title (subtitle)
1975   Návštěvní kniha (Mikuláš Medek: Obrazy, Atelér Mikuláše Medka, 20. - 22. 9. 1975)
objekt
published, title (subtitle)
1961   Spád
1963   Velká korose
1972   Přírodopisný kabinet I.
1973   Přírodopisný kabinet IV.
1982   Možnosti dialogu (z filmu)
1988   Mužné hry (z filmu)
1989   Flora (z filmu)
1989   Tma - světlo - tma (z filmu)
1989   Tma - světlo - tma (z filmu)
1990   Androgyne
1990   Klasicismus
1994   Lekce Faust (z filmu)
1994   Lekce Faust (z filmu)
Periodical
published, title (subtitle)
1997   Listy S.V.U. Mánes (O kresbě)
2004   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti S.V.U Mánes 2004)
2009   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti Mánesa 2009)
Poster
published, title (subtitle)
1998   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Parakabinet
2010   Evašvankmajerjan
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
2013   Jan Švankmajer: Napozpátku (Retrospektiva filmů)
Occassional Print
published, title (subtitle)
nedatováno   Galerie české plastiky, ArtPro (Umění od r. 1920 po současnost)
Program
published, title (subtitle)
2011   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Podzim / Herbst 2011)
2013   Galerie hlavního města Prahy, program leden-únor 2013 (Výstava: Jan Švankmajer: Možnosti dialogu / mezi filmem a volnou tvorbou)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen)
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl)
2009   Realita je víc než fikce: Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let (Seznam umělců a vystavených děl)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1997   Jan Švankmajer, Eva Švankmajerová: Mluvící malířství, němá poezie: Přírodopisný kabinet
Text
published, title (subtitle)
2002   Český komiks (?) a výtvarné umění
Press News
published, title (subtitle)
1997   Projekt výstav Evy a Jana Švankmajerových
2006   Vyvolavači snů - Hommage à Sigmund Freud
2010   Realita je víc než fikce (Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let)
2012   Jan Švankmajer
2012   Jan Švankmajer
Video Cassete
published, title (subtitle)
1993   Jan Švankmajer: Krátké filmy (4)
Assignment/Plan
published, title (subtitle)
2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)