Jan Švankmajer

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1994   Hmat a imaginace (Úvod do taktilního umění - Taktilní experimentace 1974-1983 (1994)), Nakladatelství Kozoroh, _
2001   Síla imaginace, Dauphin, Praha
2014   Touching and Imagining: An Introduction to Tactile Art, I.B.Tauris & Co. Ltd, Londýn (London)