Jan Švankmajer

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1950 - 1954   Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha ,
1954 - 1958   Akademie múzických umění, Praha (Divadelní fakulta, loutkářství), Lander Rudolf