Karel Schulz

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1986   Devětsil (Česká výtvarná avantgarda dvacátých let)
1989   Devětsil (A 20-as évek Czeh avantgardja)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1968   141 soudniček (Výbor ze soudniček českých autorů), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Milostná povídka historická, Československý spisovatel, Praha
1987   Fantastický dekameron, Československý spisovatel, Praha
2017   Neztratit se v propastné tůni nahraditelnosti (Život a dílo Jana Hertla), Knihovna kardinála Berana, Plzeň (Plzeň-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1970   Mámivá noc, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1922   Jazz nad mořem, Život, 2, , 1922/12, 35-38
1922   Sever, západ, východ, jih, Život, 2, , 1922/12, 65-73
1934   Zrcadla, Kvart, 2, 2, 1934, 17-24
1943   Bramante (Z netištěného fragmentu II. dílu románu Kámen a Bolest), Život, 19, 2, 1943/12, 71-72
1968   Výpisky z četby, Sešity pro literaturu a diskusi, 3, 25, 1968/11, 38-38
Periodical
published, title (subtitle)
1934   Kvart (Sborník poesie a vědy)
1939   Řád (revue pro kulturu a život)
1943/12   Život (Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře)