zdroj: http://www.moravska-galerie.cz/media/1603855/1927%20Rossmann.jpg

Zdeněk Rossmann

* 3. 9. 1905, Ostrava (Ostrava-město), Česká republika (Czech Republic)
† 8. 11. 1984, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, Architect, Curator, Photographer, Publicist, Typographer, Stage Designer, Museologist

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01102750
VIAF: 8322046

notes:
do 2022/12 jsme uváděli info, že ZR má druhé křestní jméno Jan Maria, odkud je tato informace? takové jméno dle sdělení rodiny nikdy ZR neměl.

Zdeněk Rossmann

zdroj: http://www.moravska-galerie.cz/media/1603855/1927%20Rossmann.jpg
 

Zdeněk Rossmann

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1923 - 1928   České vysoké učení technické, Praha, architektura
1928 - 1929   Bauhaus, Desava (Dessau), Hilberseimer Ludwig, *1885

Zdeněk Rossmann

from - to   institution, city, notes
1927 - 1941   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris), studijní pobyt
1932 - 1938   Škola umeleckých remesiel, Bratislava (Bratislava), pedagog
1939 - 1943   Škola uměleckých řemesel (ŠUŘ), Brno (Brno-město), Husova 10, profesor
1943 - 1945   Koncentrační tábor Mauthausen, Mauthausen

Zdeněk Rossmann

from - to   student, school, city
???? - ????   Csáder Ladislav, *1909, Škola umeleckých remesiel, Bratislava (Bratislava)
???? - ????   Richter Alexander, *1909, Škola umeleckých remesiel, Bratislava (Bratislava)
1930 - 1934   Bahna Vladimír, *1914, Škola umeleckých remesiel, Bratislava (Bratislava)
1938 - 1940   Novák Jan, *1899, Veřejná škola uměleckých řemesel obchodní a živnostenské komory v Brně, Brno (Brno-město), písmo a typografie
1939 - 1943   Vláčil Jiří, *1924, Škola uměleckých řemesel (ŠUŘ), Brno (Brno-město)
1940 - 1946   Škarohlíd Jaroslav, *1925, Škola uměleckých řemesel (ŠUŘ), Brno (Brno-město)
1940 - 1943   Pekárek Karel, *1917, Škola uměleckých řemesel (ŠUŘ), Brno (Brno-město)
1941 - 1944   Čechová Olga, *1925, Škola uměleckých řemesel (ŠUŘ), Brno (Brno-město)
1942 - 1943   Grygar Milan, *1926, Škola uměleckých řemesel (ŠUŘ), Brno (Brno-město)

Zdeněk Rossmann

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   ARDEV, ARchitekti DEVětsilu, *1926
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Umelecká beseda slovenská, *
1929 - ????   Levá fronta, *1929, spoluzakladatel
1932 - ????   Svaz socialistických architektů, *1933
1948 - 1949   Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), *1887, řádný člen

Zdeněk Rossmann

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1983/10/25 - 1983/11/27   Zdeněk Rossmann: Typografie, Divadelní scénografie, Muzeologie, Galerie U Řečických, Praha
2015/05/15 - 2015/09/13   Zdeněk Rossmann: Horizonty modernismu, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1937/05/08 - 1937/05/27   Výstava československé avantgardy, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1959/08/01 - 1959/09/30   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959, Lipsko (Leipzig), Lipsko (Leipzig)
1960/10/31 - 1960/12/04   Jevištní výtvarnictví 1945-1960, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/03/25 - 1961/04/23   Přehlídka jevištního výtvarnictví, Mánes, Praha
1965/05 - 1965/09   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Dům U Hybernů, Praha
1966/09/20 - 1966/10   Aktuální tendence v československém užitém umění a průmyslovém výtvarnictví, Obecní dům, Praha
1967/03/24 - 1967/05/15   Československá fotografie mezi dvěma světovými válkami, Obecní dům, Praha
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Palác Kinských, Praha
1977/06   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Dresdner Schloß, Drážďany (Dresden)
1977/07 - 1977/08   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Ausstellungshallen Suhl, Suhl
1984/01 - 1984/04   Moderní český plakát 1918 - 1945, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1985   Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1988/11/20 - 1989/01/29   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1989/02/24 - 1989/03/26   Devětsil, A 20-as évek Cseh avantgardja, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1989/06   Devětsil: Czeska awangarda artystyczna lat dwudziestych, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
1990   Devětsil. The Czech Avant-Garde Art, Architecture and Design of the 1920s and the 1930s, Museum of Modern Art, Oxford / Modern Art Oxford, Oxford
1990   Devětsil. The Czech Avant-Garde Art, Architecture and Design of the 1920s and the 1930s, Design Museum London, Londýn (London)
1990/06/01 - 1990/07/15   Tschechische Avantgarde 1922-1940: Reflexe europäischer Kunst und Fotografie in der Buchgestaltung, Kunstverein Hamburg, Hamburk (Hamburg)
1990/12/15 - 1991/01/27   Tschechische Avantgarde: Gestaltung und Buch 1922-1944, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1993/02/10 - 1993/04/11   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918 - 1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918 - 1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
1993/06/29 - 1993/09/26   Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu, Valdštejnská jízdárna, Praha
1994/04/05 - 1994/06/26   Mezery v historii 1890–1938: Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi, Městská knihovna Praha, Praha
1994/09/15 - 1994/11/27   Lücken in der Geschichte 1890–1938: Polemischer Geist Mitteleuropas Deutsche, Juden, Tschechen, Museum österreichischer Kultur, Eisenstadt
1995/01/22 - 1995/03/12   Lücken in der Geschichte 1890–1938: Polemischer Geist Mitteleuropas Deutsche, Juden, Tschechen, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Řezno (Regensburg)
1997/06/15 - 1997/10/13   Prague 1900-1938: Capitale secrète des avant-gardes, Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
1997/11/12 - 1998/01/11   Das Bauhaus im Osten: Slowakische und Tschechische Avantgarde 1928–1939, Städtisches Museum Schloß Morsbroich, Leverkusen
1998/02/01 - 1998/03/22   Das Bauhaus im Osten: Slowakische und Tschechische Avantgarde 1928–1939, Städtisches Museum Zwickau, Cvikov (Zwickau)
1998/04/05 - 1998/06/07   Das Bauhaus im Osten: Slowakische und Tschechische Avantgarde 1928–1939, Bauhaus Dessau, Desava (Dessau)
1999/03/03 - 1999/05/30   Moderní krása: Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/11/17 - 2000/01/30   Znamení doby: Plakát střední a východní Evropy 1945–1995, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/06/18 - 2002/10/20   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2003/01/09 - 2003/02/09   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Mánes, Praha
2003/02/27 - 2003/05/25   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2003/05/08 - 2003/06/14   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre New York (České centrum New York), New York City (New York)
2003/06/12 - 2003/09/14   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2003/10/09 - 2004/02/01   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/12/15 - 2003/12/19   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre London (České centrum Londýn), Londýn (London)
2004/01/23 - 2004/04/18   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Los Angeles (California)
2004/02/09 - 2004/03/04   Svet hviezd a ilúzií. Český filmový plagát 20. storočia, České kultúrné centrum, Bratislava (Bratislava)
2004/04/04 - 2004/05/23   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2004/04/27 - 2004/05/29   Sterne und Illusionen: Tschechisches Filmplakat des 20. Jahrhundert, Tschechisches Zentrum Dresden (České centrum Drážďany), Drážďany (Dresden)
2004/06/12 - 2004/06/26   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Hongkong (Hong Kong)
2004/06/25 - 2004/09/19   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/07/09 - 2004/10/03   Showtime: A Century of the Czech Film Posters, Museu de Arte de Macau / Macao Museum of Art, Macao
2008/06/27 - 2008/10/05   111 diel zo zbierok / Works of Art from Collection, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2010/02/01 - 2010/04/25   Dom miłośnika sztuki: Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870–1930, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2011/06/24 - 2011/10/30   Moravská národní galerie: 194 let od založení, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2013/12/19 - 2014/02/02   Typografia a dizajn písma na Slovensku: Začalo to Cyrilom a Metodom, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava (Bratislava)
2014/01/28 - 2014/04/07   The Czech Avant-Garde Book, Ryerson & Burnham Libraries (Art Institute Chicago), Chicago (Illinois)
2014/02/14 - 2014/05/19   Plakát v souboji ideologií 1914-2014, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2014/11/15 - 2015/04/06   RealSurreal: Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert, Kunstmuseum Wolfsburg, Wolfsburg
2015/04/19 - 2015/07/19   RealSurreal: Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert, Max Ernst Museum, Brühl
2015/11/20 - 2016/02/07   Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Veletržní palác, Praha
2017/04/06 - 2017/08/31   Tschechische Avantgardebuchkunst: Die Sammlung Vloemans, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, SLUB, Drážďany (Dresden)
2018/04/27 - 2018/09/09   Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
2018/09/21 - 2019/01/27   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě / Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in the Central Europe, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2018/10/28 - 2019/06/30   Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava, Národní muzeum, Praha
2018/12/14 - 2019/09/29   Nebáť sa moderny! 90. výročie založenia Školy umeleckých remesiel v Bratislave, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
2019/02/14 - 2019/07/07   Jan Tschichold and the New Typography: Graphic Design Between the World Wars, Bard Graduate Center Gallery, New York City (New York)
2019/03/08 - 2019/06/09   Czas przełomu 1908–1928: Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Years of Disarray 1908–1928: Art of the Avant-Garde in Central Europe, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2019/06/20 - 2019/10/13   Sousedé v knize: Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Nachbarn im Buch: Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2019/06/28 - 2019/10/27   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy v strednej Európe, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2019/12/11 - 2020/03/29   Devětsil 1920-1931, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2019/12/13 - 2020/03/31   Törésvonalak 1908-1928: Avantgárd művészet Közép-Európában / Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe, Janus Pannonius Museum, Pécs
2021/10/08 - 2022/07/10   Civilizovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2022/11/24 - 2023/02/19   Šikmý úhel, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2022/12/08 - 2023/04/30   Řeč plakátu 1890–1938, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2023/10/12 - 2024/03/03   Hej rup! Die Tschechische Avantgarde, Bröhan-Museum, Berlín (Berlin)
nedat.   The Czech Avant-Garde and Czech Book Design: The 1920s and 1930s. An Exhibition Drawn from the Emma Linen Dana Czech Avant-Garde Book Collection, Florham-Madison Campus Library - Fairleigh Dickinson University, Madison (New Jersey)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2018/11/12 - 2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2018/10/24 -   1918-1938: První republika, Veletržní palác, Praha

Zdeněk Rossmann

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Zdeněk Rossmann: Typografie, divadelní scénografie, muzeologie, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
  1959   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959, Sekretariat der Internationalen Buchkust-Ausstellung, Lipsko (Leipzig)
  1960   Jevištní výtvarnictví 1945-1960, Svaz československých divadelních umělců, Praha
  1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Československá fotografie mezi dvěma světovými válkami, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1971   Umění a doba (České umění dvacátých let), Národní galerie v Praze, Praha
  1977   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976 (aus den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums in Prag), Zentrum für Kunstausstellungen der DDR, Lipsko (Leipzig)
  1978   Český funkcionalismus 1920-1940: Architektura, bytové zařízení, užitá grafika (3. Užitá grafika), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1984   Moderní český plakát 1918 - 1945, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1989   Devětsil (A 20-as évek Czeh avantgardja)
  1989   Devětsil: Czeska awangarda artystyczna lat dwudziestych, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
  1990   Devětsil (Czech Avant-Garde Art, Architecture and Design of the 1920s and 30s), Museum of Modern Art, Oxford / Modern Art Oxford, Oxford
  1990   Tschechische Avantgarde 1922-1940 (Reflexe europäischer Kunst und Fotografie in der Buchgestaltung)
  1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
  1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu), Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Mezery v historii 1890–1938 (Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1997   Das Bauhaus im Osten: Slowakische und Tschechische Avantgarde 1928–1939, Verlag Gerd Hatje, Ostfildern - Ruit
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes), Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918 - 1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918 - 1948), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  1999   Znamení doby (Plakát střední a východní Evropy 1945–1995), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2008   111 diel zo zbierok / works of art from collections (Slovenská národná galéria / Slovak National Gallery), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930), Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
  2011   Moravská národní galerie: 194 let od založení, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2014   Plakát v souboji ideologií 1914-2014, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2014   RealSurreal (Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert), Wienand Verlag GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2014   The Poster in the Clash of Ideologies 1914-2014, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2018   Czech-Slovak Exhibition / Slovak-Czech Exhibition, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
  2018   Česko-slovenská výstava / Slovensko-česká výstava, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
  2018   První republika 1918-1938, Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Devětsil 1920-1931, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2019   Devětsil 1920-1931, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2019   Jan Tschichold and the New Typography (Graphic Design Between the World Wars), Yale University Press, New Haven (Connecticut)
  2019   Sousedé v knize / Nachabn im Buch (Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2022   Řeč plakátu 1890–1938, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2023   Hej rup! (Die Tschechische Avantgarde im Kontext der Europäischen Moderne), Deutscher Kunstverlag Berlín, Berlín (Berlin)
  nedat. (1995-1996)   The Czech Avant-Garde and Czech Book Design: The 1920s and 1930s (An Exhibition Drawn from the Emma Linen Dana Czech Avant-Garde Book Collection), Florham-Madison Campus Library - Fairleigh Dickinson University, Madison (New Jersey)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Česká scénografie XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   České užité umění 1918-1938, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
  2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2004   Slovenská divadelná scénografia / Slovak Stage Design 1920-2000, Divadelný ústav, Bratislava (Bratislava)
  2005   Nová vize (Avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918-1938), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2008   Století dítěte a výzva obrazů, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2009   Architektura 60. let („Zlatá šedesátá léta“ v české architektuře 20. století), Grada Publishing, a.s., Praha - Holešovice
  2010   Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000, Sladovna Písek, Písek (Písek)
  2013   Typografia a dizajn písma na Slovensku / Typography and Type Design in Slovakia (Začalo sa to Cyrilom a Metodom / It All Began with Cyril and Methodius), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2013   Užitková grafika na Slovensku po roku 1918 / Graphic Design in Slovakia after 1918 (2. Vyzliekanie z kroja: Okruh Školy umeleckých remesiel / Taking Off Traditional Clothes: The School of Arts and Crafts Circle), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2015   Zdeněk Rossmann: Horizonty modernismu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2016   Bauhaus a Československo 1919-1938 / The Bauhaus and Czechoslovakia 1919-1938 (Studenti, koncepty, kontakty / Students, Concepts, Contacts), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2016   StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
  2018   Česká divadelní fotografie 1859-2017, Institut umění - Divadelní ústav, Praha
  2018   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2018   Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Fenomén Bauhaus (Příběh jedné školy), Grada Publishing, a.s., Praha - Holešovice
  2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2019   Od designu k designu (Příběh grafického designu ze sbírek Moravské galerie v Brně), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2021   ŠUR: Škola umeleckých remesiel Bratislava 1928–1939, Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha
  2015   Maszyna do komunikacji / A Machine for Communicating (Wokół awangardowej idei nowej typografii / Around the Avant-Garde Idea of New Typography), Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1988   Národní divadlo a jeho předchůdci (Slovník umělců divadel Vlasteneckého, Stavovského, Prozatimního a Národního), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2004   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2004 (XIII. Ro – Se), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1971   Česká knižní typografie a grafika po roce 1945, Glosy ze Strahova, 13/14.číslo, 26-30
  1982   Český konstruktivismus, Umění, 30.ročník, 214-243
  1983/10/28   Architekt Zdeněk Rossmann, Svobodné slovo, 39.ročník, 255.číslo, 5
  1987   Vzpoura proti výlučnosti, Umění, 80-87
  1988   Sovětský konstruktivismus a česká architektura, Umění, 54-69
  2015   Exemplary Modernism (Zdeněk Rossmann's New Typography, 1925–1943), Maszyna do komunikacji / A Machine for Communicating, 409-418
  2016   Marta Sylvestrová – Jindřich Toman (edd.), Zdeněk Rossmann. Horizonty modernismu, Umění / Art, 64.ročník, 1.číslo, 80-82
  2019   Ve světle nových objevů - Marie Rossmannová (1909-1983), Bulletin Moravské galerie v Brně, 80.číslo, 32-53
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Zdeněk Rossmann (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Zdeněk Rossmann: Typografie, Divadelní scénografie, Muzeologie, Galerie bratří Čapků, Praha
  2015   Zdeněk Rossmann: Horizonty modernismu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   Aukční síň Vltavín: 161. aukce (Bibliofilie a grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918-1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918-1948), Galerie hlavního města Prahy, Praha
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   Nebáť sa sprievodcu: Sprievodca výstavou, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava (Bratislava)
  2018   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy ve střední Evropě / Avant-gardes in Central Europe), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Czas przełomu 1908–1928 / Years of Disarray 1908–1928 (Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Art of the Avant-Garde in Central Europe), Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
  2019   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy v strednej Európe / Avant-gardes in Central Europe), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2019   Törésvonalak 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgárd művészet Közép-Európában / Avant-gardes in Central-Europe), Janus Pannonius Museum, Pécs
  2022   Řeč plakátu 1890–1938 (Rozšířené popisky), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
seznam osobností / členů
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Jevištní výtvarnictví 1945-1960, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1961   Přehlídka jevištního výtvarnictví
  1966   Aktuální tendence českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Seznam exponátů)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Zdeněk Rossmann

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1930   Architekt Bohuslav Fuchs 1919-1929 (Přehled architektovy tvorby za 10 let)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Česká fotografie 1918-1938 (Výstava ze sbírek Moravské galerie), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
  2010   Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Aby výstava plnila své poslání, Výtvarná práce, 8

Zdeněk Rossmann

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1930   Architekt Bohuslav Fuchs 1919-1929 (Přehled architektovy tvorby za 10 let)
  1939   Umelecký odkaz Mikuláša Galandu, Umelecká beseda slovenská, Bratislava (Bratislava)
  1961   Keramické dílo Julie K. Horové 1931-1961, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1975   Jana Paulová: Tapisérie, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1976   Julie Horová: Keramické dílo, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1976   Karel Neubert: Barevná fotografie, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   Zdeněk Rossmann: Typografie, divadelní scénografie, muzeologie, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1951   Praha a její život v kresbě a grafice pěti století, Národní galerie v Praze, Praha
  1953   Památník národního písemnictví na Strahově (Katalog musea české literatury), Památník národního písemnictví, Praha
  1954   Národní museum: Lapidarium, Národní muzeum, Praha
  1958   Pravěk Československa, Národní muzeum, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1927   Růženec hříchů, Knihtiskárna Františka Navrátila, Břeclav (Břeclav)
  1929   Adolf Loos (Evropan Adolf Loos: učitel nové architektury, bydlení a života), Jan Vaněk, Brno (Brno-město)
  1935   Jak si zařídím byt... (levně, moderně, hygienicky), Index, Olomouc (Olomouc)
  1936   Otakar Březina (Člověk a básník), Index, Olomouc (Olomouc)
  1936   Wybrane wérše, Index, Olomouc (Olomouc)
  1939   Leoš Janáček (I. V poutech tradice), Pazdírkovo nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1940   Proměny (básně), Josef a Miroslav Stejskal, Praha - Brno
  1940   Proměny, Josef a Miroslav Stejskal, Praha - Brno
  1946   Anti-Gide (neboli optimismus bez pověr a ilusí), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1946   Carreta, V. Škubal, Praha
  1946   Cestou necestou, Československý Kompas, a.s., Praha
  1946   Kniha o filmu, Československé filmové nakladatelství, Praha
  1946   Písně za živa zazděného, J. G. Calve, Praha
  1946   Smrt a zrození Davida Markanda, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1946   Staré ženy, František Borový, nakladatelství, Praha
  1946   T. G. Masaryk, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1946   T. G. Masaryk, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1946   Tvorbou k realitě, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1946   Vinice, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1947   Džungle (Kniha povídek), V. Škubal, Praha
  1947   Fráňa Šrámek (Básník mládí a domova), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1947   Kniha lesů, vod a strání, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1947   Nové zpěvy, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1947   Pextral (Nový způsob vyvíjení filmů, desek a papírů), Československé filmové nakladatelství, Praha
  1947   Poslední půlšilink, Nakladatelství Horizont, Praha
  1947   Rostlo stranou (Verše z let 1903-1945), František Borový, nakladatelství, Praha
  1947   Život člověka, V. Škubal, Praha
  1948   Lady Hamiltonová (Životopisný a historický román), Škubal a Machajdík, Praha
  1948   Tvář Československa, Orbis, Praha
  1949   Galileo Galilei, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1949   Od umění k tvorbě (Studie z přítomné české poesie), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1950   Atomový mír, Československý spisovatel, Praha
  1950   Dravci peřejí (Sportovní lov a chov lososovitých ryb v československých vodách), Orbis, Praha
  1950   G. Courbet, Tvar, nakladatelství SČSVU, Praha
  1950   Kniha lesů, vod a strání, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1950   Láska (Lyrické intermezzo 1925-1932), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1950   Lidové hrnčířství a džbánkařství, Orbis, Praha
  1950   Naše vody, Orbis, Praha
  1950   Rok Bedřicha Smetany (v datech, obrazech, zápisech a poznámkách), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1951   Diplomat, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1951   Malířství XVII. století v Čechách, Orbis, Praha
  1951   Počátky řeckého sochařství, Orbis, Praha
  1951   Ruští realističtí malíři XIX. století (Peredvižnici), Orbis, Praha
  1952   Ilja Jefimovič Repin, Orbis, Praha
  1952   J. V. Myslbek, Orbis, Praha
  1952   Josef Mánes, Orbis, Praha
  1952   Klasické řecké sochařství, Orbis, Praha
  1952   Mánesovy ilustrace (Národní písně, Rukopis královédvorský), Orbis, Praha
  1952   Mánesův orloj, Orbis, Praha
  1952   Národní galerie (Klasikové českého umění a národní obrození), 1.číslo, Orbis, Praha
  1952   Národní galerie (Klasikové českého umění a národní obrození), 2.číslo, Orbis, Praha
  1952   Vybrané stati, Nakladatelství Rovnost, Praha
  1953   Dravci tůní (Sportovní lov a chov dravých ryb v československých vodách), Orbis, Praha
  1953   Sochařské řemeslo (Základ sochařského umění), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1953   Vybrané stati o umění, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1954   Architekt Josef Zítek, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1954   Karel Myslbek, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1954   Mánesovy podobizny, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1954   Mihály Munkácsy, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1954   Národní galerie (České malířství XIX. století), Orbis, Praha
  1954   Písničky, satiry, epigramy, Československý spisovatel, Praha
  1954   Portrétní umění Maxe Švabinského (Skizza k portrétu Maxe Švabinského), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1955   Jan Evangelista Purkyně, Orbis, Praha
  1955   Rembrandt: Kresby a grafika, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1956   Výlet do hor, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1956   Zpěv země, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1957   Hanuš Schwaiger, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1957   Národní galerie (České malířství konce XIX. a začátku XX. století), 4.číslo, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1957   Voltaire - myslitel a bojovník (I. filosofie, náboženství), Státní nakladatelství politické literatury (SNPL), Praha
  1958   Hans Holbein: Kresby, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   La nouvelle peinture tchèque et sa tradition classique, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   ... s číslem na srdci (Zážitky z dvanáctiletého vězení Jakuba Boulangera), Státní nakladatelství politické literatury (SNPL), Praha
  1960   U pěkného stolu, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1960   Zvířata a voda, Orbis, Praha
  1961   Zima v slovenských horách, Osveta, n.p., Bratislava (Bratislava)
  1963   Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), 5.číslo, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1964   Žijeme v Praze, Orbis, Praha
  1966   7 procházek Prahou (Fotografický průvodce městem), Orbis, Praha
  1967   Praga, quando te aspiciam..., Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1971   Praha ve fotografii, Orbis, Praha
  1975   Praha ve fotografii, Orbis, Praha
  1980   Praha ve fotografii, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1983   Praha - setkání věků, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Praha ve fotografii, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1938   Všemu na vzdory (Antologie československé lyriky z let 1914-1918), Index, Olomouc (Olomouc)
  1950   Nedošínský háj, Orbis, Praha

Zdeněk Rossmann

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Vplyv školy umeleckých remesiel na slovenský grafický dizajn v 20. storočí, V hľadaní prameňov, 52-66
  2020   Jak kurátorovat českou avantgardu, Art + Antiques, 34-41

Zdeněk Rossmann

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Karel Plicka: Vlast líbezná (Jubilejní tisk k 85. narozeninám), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1999   Karol Plicka (Básnik obrazu), Občianske združenie Fotofo, Bratislava (Bratislava)

Zdeněk Rossmann

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1954   Doba husitská, Národní muzeum, Praha
1959   Soubor vybraných uměleckořemeslných výrobků, Berlín (Berlin), Berlín (Berlin)

Zdeněk Rossmann

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1961/10/18 - 1961/11/12   Julie K. Horová: Keramické dílo 1931-1961, Galerie Československý spisovatel, Praha
1976/10 - 1976/11   Julie Horová: Keramické dílo, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1983/10/25 - 1983/11/27   Zdeněk Rossmann: Typografie, Divadelní scénografie, Muzeologie, Galerie U Řečických, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1975   Bratislavské hodiny, Stará radnica, Bratislava (Bratislava)

Zdeněk Rossmann

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Neznámá území českého moderního umění (Pod lupou genderu), Nakladatelství Argo, Praha
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Zpráva komise pro spartakiádu, Výtvarná práce, 5
  1957   Bedřich Václavek a moderní kultura, Výtvarná práce, 3
  1957   Zpráva o činnosti sekce užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Výtvarná práce
  1958   Brusel - ceny Světové výstavy, Výtvarná práce, 6-8
  1959   Meziválečná architektonická avantgarda, Výtvarná práce, 2-5
  1966   O zanedbávanom výtvarnom úseku, Výtvarná práce, 8
  1993   Los aňos treinta: La extraňa pareja, el Funcionalismo y el Surrealismu (The 1930s: The Strange Bedfellows, Functionalism and Surrealism), El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, 292-391
  1993   Třicátá léta: podivné partnerství - funkcionalismus a surrealismus, Umění pro všechny smysly, 124-172
  2007   Jaroslav Rössler, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, 112-121

Zdeněk Rossmann

institution, city  
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
Muzeum knihy, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
Uměleckoprůmyslové museum, Praha