Zdeněk Jan Maria Rossmann

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1983   Zdeněk Rossmann: Typografie, divadelní scénografie, muzeologie
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
1959   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959
1960   Jevištní výtvarnictví 1945-1960
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1967   Československá fotografie mezi dvěma světovými válkami
1971   Umění a doba (České umění dvacátých let)
1977   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976 (aus den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums in Prag)
1978   Český funkcionalismus 1920-1940: Architektura, bytové zařízení, užitá grafika (3. Užitá grafika)
1984   Moderní český plakát 1918 - 1945
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1989   Devětsil (A 20-as évek Czeh avantgardja)
1989   Devětsil: Czeska awangarda artystyczna lat dwudziestych
1990   Tschechische Avantgarde 1922-1940 (Reflexe europäischer Kunst und Fotografie in der Buchgestaltung)
1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu)
1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938
1994   Mezery v historii 1890–1938 (Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi)
1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918 - 1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918 - 1948)
2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let)
2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties)
2004   Český filmový plakát 20. století
2008   111 diel zo zbierok/ works od art from collection (Slovenská národná galéria)
2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930)
2011   Moravská národní galerie: 194 let od založení
2014   RealSurreal (Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert)
2014   Plakát v souboji ideologií 1914-2014
2014   The Poster in the Clash of Ideologies 1914-2014
2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design)
2018   První republika 1918-1938
2018   Czech-Slovak Exhibition / Slovak-Czech Exhibition
2018   Česko-slovenská výstava / Slovensko-česká výstava
2019   Sousedé v knize / Nachabn im Buch (Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc)
2019   Jan Tschichold and the New Typography (Graphic Design Between the World Wars)
2019   Devětsil 1920-1931
2019   Devětsil 1920-1931
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1982   Česká scénografie XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1983   České užité umění 1918-1938, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
2004   Slovenská divadelná scénografia / Slovak Stage Design 1920-2000, Divadelný ústav, Bratislava (Bratislava)
2005   Nová vize (Avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918-1938), Vydavaťelstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
2008   Století dítěte a výzva obrazů, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
2009   Architektura 60. let („Zlatá šedesátá léta“ v české architektuře 20. století), Grada Publishing, a.s., Praha - Holešovice
2010   Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000, Sladovna Písek, o.p.s., Písek (Písek)
2015   Zdeněk Rossmann: Horizonty modernismu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2016   StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2019   Fenomén Bauhaus (Příběh jedné školy), Grada Publishing, a.s., Praha - Holešovice
2019   Od designu k designu (Příběh grafického designu ze sbírek Moravské galerie v Brně), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1992   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1988   Národní divadlo a jeho předchůdci (Slovník umělců divadel Vlasteneckého, Stavovského, Prozatimního a Národního), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2004   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2004 (XIII. Ro - Se), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1971   Česká knižní typografie a grafika po roce 1945, Glosy ze Strahova, , 13/14, 1971, 26-30
1982   Český konstruktivismus, Umění, 30, 3, 1982, 214-243
1983/10/28   Architekt Zdeněk Rossmann, Svobodné slovo, 39, 255, 1983/10/28, 5-
1987   Vzpoura proti výlučnosti, Umění, 35, 1, 1987, 80-87
1988   Sovětský konstruktivismus a česká architektura, Umění, 26, 1, 1988, 54-69
2016   Marta Sylvestrová – Jindřich Toman (edd.), Zdeněk Rossmann. Horizonty modernismu, Umění / Art, 64, 1, 2016, 80-82
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1983   Zdeněk Rossmann: Typografie, Divadelní scénografie, Muzeologie
2015   Zdeněk Rossmann: Horizonty modernismu
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918-1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918-1948)
Guide
published, title (subtitle)
2018   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy ve střední Evropě / Avant-gardes in Central Europe)
2018   Nebáť sa sprievodcu: Sprievodca výstavou
2019   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy v strednej Európe / Avant-gardes in Central Europe)
2019   Czas przełomu 1908–1928 / Years of Disarray 1908–1928 (Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Art of the Avant-Garde in Central Europe)
2019   Törésvonalak 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgárd művészet Közép-Európában / Avant-gardes in Central-Europe)
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1966   Aktuální tendence českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Seznam exponátů)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění