Zdeněk Jan Maria Rossmann

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2010   Vplyv školy umeleckých remesiel na slovenský grafický dizajn v 20. storočí, V hľadaní prameňov, , , 2010, 52-66
2020   Jak kurátorovat českou avantgardu, Art + Antiques, , 2, 2020/02/10, 34-41