Zdeněk Jan Maria Rossmann

Author's Catalogue
published, title (subtitle), notes
1930   Architekt Bohuslav Fuchs 1919-1929 (Přehled architektovy tvorby za 10 let),
1939   Umelecký odkaz Mikuláša Galandu,
1961   Keramické dílo Julie K. Horové 1931-1961,
1975   Jana Paulová: Tapisérie, obálka, typografie
1976   Julie Horová: Keramické dílo,
1976   Karel Neubert: Barevná fotografie,
1983   Zdeněk Rossmann: Typografie, divadelní scénografie, muzeologie,
Collective Catalogue
published, title (subtitle), notes
1954   Lapidarium,
1958   Pravěk Československa, obálka (fotografie Karel Neubert), typografie
Book
published, title (subtitle), notes, publisher, city
1927   Růženec hříchů, obálka, typografie, Knihtiskárna Františka Navrátila, Břeclav (Břeclav)
1929   Adolf Loos (Evropan Adolf Loos: učitel nové architektury, bydlení a života), , Jan Vaněk, Brno (Brno-město)
1936   Otakar Březina (Člověk a básník), , Index, Olomouc (Olomouc)
1940   Proměny (básně), obálka, typografie, Josef a Miroslav Stejskal, Praha - Brno,
1940   Proměny, obálka, typografie, Josef a Miroslav Stejskal, Praha - Brno,
1946   T. G. Masaryk, obálka, Svoboda, nakladatelství, Praha
1946   Carreta, obálka, V. Škubal, Praha
1946   Smrt a zrození Davida Markanda, druhá obálka - vložená poznámka nakladatelství, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1946   Kniha o filmu, přebal, Československé filmové nakladatelství, Praha
1946   Tvorbou k realitě, , Svoboda, nakladatelství, Praha
1946   Vinice, , Melantrich, nakladatelství, Praha
1947   Pextral (Nový způsob vyvíjení filmů, desek a papírů), , Československé filmové nakladatelství, Praha
1947   Poslední půlšilink, , Nakladatelství Horizont, Praha
1947   Kniha lesů, vod a strání, grafická úprava, obálka, Svoboda, nakladatelství, Praha
1947   Džungle (Kniha povídek), přebal, V. Škubal, Praha
1947   Život člověka, , V. Škubal, Praha
1949   Od umění k tvorbě (Studie z přítomné české poesie), obálka, typografie, Svoboda, nakladatelství, Praha
1950   G. Courbet, , Tvar, nakladatelství SČSVU, Praha
1950   Lidové hrnčířství a džbánkařství, , Orbis, Praha
1950   Atomový mír, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1950   Naše vody, , Orbis, Praha
1950   Rok Bedřicha Smetany (v datech, obrazech, zápisech a poznámkách), , Melantrich, nakladatelství, Praha
1950   Dravci peřejí (Sportovní lov a chov lososovitých ryb v československých vodách), , Orbis, Praha
1951   Malířství XVII. století v Čechách, , Orbis, Praha
1951   Ruští realističtí malíři XIX. století (Peredvižnici), , Orbis, Praha
1951   Počátky řeckého sochařství, , Orbis, Praha
1951   Diplomat, přebal, typografie, Melantrich, nakladatelství, Praha
1952   Mánesův orloj, přebal, vazba, typografie, Orbis, Praha
1952   Josef Mánes, , Orbis, Praha
1952   Ilja Jefimovič Repin, , Orbis, Praha
1952   Klasické řecké sochařství, , Orbis, Praha
1952   Mánesovy ilustrace (Národní písně, Rukopis královédvorský), , Orbis, Praha
1952   Vybrané stati, , Nakladatelství Rovnost, Praha
1952   J. V. Myslbek, , Orbis, Praha
1952   Národní galerie (Klasikové českého umění a národní obrození), , Orbis, Praha
1952   Národní galerie (Klasikové českého umění a národní obrození), , Orbis, Praha
1953   Sochařské řemeslo (Základ sochařského umění), , Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1953   Dravci tůní (Sportovní lov a chov dravých ryb v československých vodách), , Orbis, Praha
1953   Vybrané stati o umění, , Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1954   Mánesovy podobizny, , Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1954   Portrétní umění Maxe Švabinského (Skizza k portrétu Maxe Švabinského), , Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1954   Architekt Josef Zítek, , Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1954   Karel Myslbek, , Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1954   Písničky, satiry, epigramy, přebal, Československý spisovatel, Praha
1954   Mihály Munkácsy, , Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1954   Národní galerie (České malířství XIX. století), , Orbis, Praha
1955   Rembrandt: Kresby a grafika, přebal, vazba, typografie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1955   Jan Evangelista Purkyně, , Orbis, Praha
1956   Výlet do hor, obálka, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1957   Hanuš Schwaiger, , Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1957   Národní galerie (České malířství konce XIX. a začátku XX. století), , Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   Hans Holbein: Kresby, , Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   La nouvelle peinture tchèque et sa tradition classique, , Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), , Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1960   Zvířata a voda, , Orbis, Praha
1960   U pěkného stolu, , Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1961   Zima v slovenských horách, , Osveta, n.p., Bratislava (Bratislava)
1963   Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), , Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1964   Žijeme v Praze, , Orbis, Praha
1966   7 procházek Prahou (Fotografický průvodce městem), , Orbis, Praha
1967   Praga, quando te aspiciam..., , Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1971   Praha ve fotografii, , Orbis, Praha
1975   Praha ve fotografii, , Orbis, Praha
1980   Praha ve fotografii, , Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1983   Praha - setkání věků, , Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1991   Praha ve fotografii, , Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha