Břetislav Štorm

* 21. 6. 1907, Řevničov (Rakovník), Česká republika (Czech Republic)
† 11. 2. 1960, Praha, Česká republika (Czech Republic)
designer, Writer, Architect, Illustrator, graphic artist, Photographer, Typographer, Heraldist, Conservationist

 

nationality: Czech
sex: Male

NK AUT: jk01131503
VIAF: 80889489

notes:
Ing.architekt

Břetislav Štorm

V 30. letech působil na Zemském úřadu v Bratislavě a Košicích, v době protektorátu v Českomoravských strojírnách v Karlíně, poté krátce na ministerstvu veřejných prací a na ministerstvu stavebnictví. Od 50. let působil v památkové péči jako přední odborník - památkář. Podílel se na četných stavebních průzkumech hradů. V l. 1935-42 graficky upravoval a ilustroval Erbovní knížky. Žil ve Všenorech ve vile, kterou si sám projektoval. Jako odborník na heraldiku působil jako ejí propagátor mezi širokou veřejností. Graficky doprovodil na 200 knih a článků. Zabýval se architekturou, heraldikou i malířstvím. Vytvářel návrhy drobných šperků, kalichů a dalších předmětů liturgie včetně insignií Univerzity Palackého v Olomouci. Autor řady historických románů. Z odborně zaměřených publikací lze připomenout Úvod do heraldiky, Stavby přírodního parku v Lednici či Základy péče o stavební památky.


Dílo:

Architektura:

- Brezany u Prievidze, rozšíření kostela sv. Heleny a Krista Krála, 1938
- Jarkovice, Hertlova vila, 1940
- Stará Říše, Floriánova vila, 1933,
- Všenory, vlastní vila, 1939
- Zvolen, chirurgický pavilón nemocnice, 1934

Odborné publikace:

- Architektura a pokrok. V Praze, Vyšehrad, 1941
- Báječná zvířata, obludy a nestvůry. Olomouc, Svatý Kopeček u Olomouce, Otto F. Babler a Bohuslav Durych, 1935, 26 s.
- Heraldika čili Přehled její teorie se zřetelem k Čechám na vývojovém základě. Ve spolupráci s Karlem Schwarzenbergem. V Praze, Vyšehrad, 1941
- Kost. Státní hrad a okolí. Dobroslava Menclová, Břetislav Štorm. Praha, STN 1957
- Lednice. Státní zámek. Brno, Kraj. památkové středisko, 1961
- Liturgické umění. V Praze, Vyšehrad, 1941, 30 s.
- Rakovničtí erbovníci. Torzo z pozůstalosti. Rakovník, Rabasova galerie, 2008, 52 s.
- Stará kapitula. V Brně, Brněnská tiskárna, 1946, 46 s.
- Základy péče o stavební památky. Praha, Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, 1965, 98 s., 39 obr. příl.
- Znaky stavu kněžského v zemích českých, arcibiskupství pražského a olomouckého, biskupství litomyšlského, ... a znamení řádu františkánského a augustinianského. Olomouc, Družina lit. a umělecká, 1929, 8 s.,
- Život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily podle sepsání Kristiánova. Kritickou studii a poznámky napsal Josef Pekař Ilustrace Břetislav Štorm. V Praze, Vyšehrad 1941, 94 s.
- Žleby. Státní zámek a památky v okolí. Spoluprac. Jaroslav a Marie Heroutovi a Pavel Preiss. Praha, STN, 1960, 48 s.,

Próza:

- Dobrý drak. V Praze, Ladislav Kuncíř, 1944, 38 s.
- Dobrý rytíř. V Praze, Vyšehrad, 1946, 208 s.
- Služebníci a přátelé boží v české zemi. V Praze,[s.n.], 1928
120 s.
- Smrt rytíře Růže. List sestře Jitce. Praha : [s.n.], 1933, 10 s.
- Soví hrad. V Praze, Nakladatelství Vyšehrad 1943, 90 s


-
Literatura:
Kunc, Jaroslav: Slovník soudobých českých spisovatelů. Díl 2. Praha 1946, s. 836
Toman, Prokop: Nový slovník československých výtvarných umělců. Díl 2. Praha 1950, s. 567
Tomeš, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století. III. díl. Praha 1999, s. 317
Břetislav Štorm (1907-1960). Dědictví Koruny české, 9/2000, č. 2, s. 7
Mička, Ivo: Připomínáme. Radnice, 2000, č. 2, s. 31
Černý, Jiří: Vzpomínka na Břetislava Štorma. Zprávy památkové péče, 60, 2000, č. 7, s. 204-206

zdroj - www.svkkl.cz

Břetislav Štorm

 

Břetislav Štorm

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1917 - ????   Reálné gymnázium, Rakovník (Rakovník)
1923 - 1925   Reálné gymnázium, Praha
1925 - 1931   České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury a pozemního stavitelství, architektura, Blažíček Oldřich, *1887
1925 - 1931   České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury a pozemního stavitelství, Engel Antonín, *1879

Břetislav Štorm

from - to   institution, city, notes
???? - 1960   Praha, Praha, trvalý pobyt, od r. 1947 činný v Národní kulturní komisi, později ve Státní památkové správě
???? - ????   Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha, Karlovo náměstí, grafik, ilustrátor

Břetislav Štorm

from - to   student, school, city
1937 - 1939   Zenger Zdeněk, *1913, soukromé studium

Břetislav Štorm

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Národní kulturní komise, *
???? - ????   Státní památková péče se zaměřením na památky I. kategorie, *
???? - ????   Umělecká beseda, *1863

Břetislav Štorm

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1937/10/03 - 1937/10/10   Břetislav Štorm, Francouzský institut v Praze (Institut français de Prague), Praha
1969/03/0 - 1969/03/06   Břetislav Štorm 1907 - 1960, výběr z heraldického díla, Technické muzeum, Brno (Brno-město)
1988/04/13 - 1988/05/29   Břetislav Štorm: Knižní grafika, Strahovská knihovna, Praha
1996/05/02 - 1996/05/26   Břetislav Štorm: Heraldická kresba, Okresní vlastivědné muzeum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1997/07/17 - 1997/09/30   Břetislav Štorm: památkář, grafik, architekt, heraldik a spisovatel, Zámek Rájec nad Svitavou, Rájec-Jestřebí (Blansko)
2005/06/22 - 2005/09/25   Břetislav Štorm: Čas, který se hroutí do věčnosti, Centrální katolická knihovna, Praha
2007/06/21 - 2007/09/23   Břetislav Štorm: architekt a grafik, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2008/05/15 - 2008/06/28   Břetislav Štorm 1907 - 1960: architekt, památkář, grafik, Galerie Sklepení, Brno (Brno-město)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2011/06/11   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
2017/12/02   Etcetera III: Contemporary art & Art brut private collection, Galerie Kvalitář, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1941/11/30 - 1941/12/21   III. rakovnický salon, Okresní muzeum a galerie, Rakovník (Rakovník)
1942/12/13 - 1942/12/27   IV. rakovnický salon, Stará pošta, Rakovník (Rakovník)
1947/12/20 - 1948/01/11   Náboženské umění XX. století, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2018/05/11 - 2018/10/31   Naše Francie, Letohrádek Hvězda, Praha
2020/09/10 - 2020/10/18   Dobré dílo: Staroříšské tisky Josefa Floriana a umělci, kteří se na jejich výtvarné podobě podíleli, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2022/10/27 - 2023/04/09   Posvátné umění v nesvaté době: České sakrální umění 1948-1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2011/06/13 - 2011/06/15   22. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2017/11/20 - 2017/11/25   Etcetera III: Contemporary art & Art brut private collection, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2017/11/28 - 2017/12/02   Etcetera III: Contemporary art & Art brut private collection, Galerie Kvalitář, Praha

Břetislav Štorm

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Břetislav Štorm, Č.A.T., Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky, Praha
  1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
  2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brute private collection), Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
dílo
  published   title (subtitle), publisher, city
  neuvedeno   Legenda o Sv. Václavu
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno (Brno-město)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2006 (XVII. Šte – Tich), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Břetislav Štorm (1907-1960): Výběr z heraldického díla, Technické muzeum v Brně, Brno (Brno-město)
  2007   Břetislav Štorm architekt a grafik (Ke stému výročí narození), Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1942   IV. Rakovnický salon
  1947   Náboženské umění XX. století
  2020   Dobré dílo Josefa Floriana, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2023   Posvátné umění v nesvaté době (České sakrální umění 1948–1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Břetislav Štorm: Knižní grafika, Památník národního písemnictví, Praha
katalogový list autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Čas, který se hroutí do věčnosti (Architekt a grafik Břetislav Štorm)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1939   Kniha kreseb Břetislava Štorma, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
  2023   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek (Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 5, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1937/06   Brána, 6, Ladislav Kuncíř, Praha
  1937/10   Brána, 8, Ladislav Kuncíř, Praha
  2005   Zprávy památkové péče (3), 65, 3
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Břetislav Štorm: Vladařství růže. (Akord 1937/5), O knihách, o filmu, 76
  1937   Jaroslav Cuhra: Dílo Břetislava Štorma (Proslov při zahájení Štormovy výstavy), Brána, 114-119
  1937   Na okraj výstava Břetislava Štorma, Jitro, 36-37
  1937   Výstava Břetislava Štorma., Brána, 94-95
  1941   Novodobé šperky (Rozhovor s architektem Břetislavem Štormem), 3 týdny v umění, 133-137
  1981   O heraldickém exlibris a tvorbě Břetislava Štorma, O heraldickém exlibris a tvorbě Břetislava Štorma a Zdeňka Zengera-12
  2001   Archiváři a rodopisci v drobné grafice XX. století, Rodopisná revue
  2005   Čas, který se hroutí do věčnosti - architekt a grafik Břetislav Štorm, Zprávy památkové péče, 282
  2005   Malá připomínka českého památkáře - dvě výročí Břetislava Štorma, Zprávy památkové péče, 274
  2006   Vrátit památce přirozený ráz její funkce (Na okraj výstavy o arch. Břetislavu Štormovi), Panorama, 24-24
  2008   Břetislav Štorm (První herold Českého velkopřerovství a brněnská postvýroční výstava), Reunion
  2010   Uměřenost a řád (Před 50 lety zemřel architekt Břetislav Štorm), Psalterium, 12-13
  2018   Rytíř architektury Břetislav Štorm, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 60-61
  2020   Svatý Václav v díle architekta Břetislava Štorma, Posel z Budče 37, 34-35
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Ing.arch.Břetislav Štorm 1907 - 1960 (Výběr z heraldického díla), Technické muzeum, Brno (Brno-město)
  1996   Břetislav Štorm: Heraldická kresba, Okresní vlastivědné muzeum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  2007   Břetislav Štorm: Architekt a grafik (Ke stému výročí narození), Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2008   Břetislav Štorm 1907 - 1960 (architekt, památkář, grafik), Národní památkový ústav v Brně, Brno (Brno-město)
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   O heraldickém exlibris a tvorbě Břetislava Štorma a Zdeňka Zengera, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Břetislav Štorm (architekt a grafik, ke stému výročí narození)

Břetislav Štorm

dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Sv. Prokop Sázavský
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1928   Služebníci a přátelé boží v české zemi
  1929   Znaky stavu kněžského v zemích českých, Družina literární a umělecká, Olomouc (Olomouc)
  1935   Báječná zvířata (obludy a nestvůry), Otto František Babler, Svatý Kopeček, Olomouc (Olomouc)
  1937   Vladařství růže, Ladislav Kuncíř, Praha
  1939   Kniha kreseb Břetislava Štorma, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1940   Úvod do heraldiky, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1941   Architektura a pokrok, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1941   Liturgické umění, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1941   Ročenka pro liturgické umění 1941, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1943   Soví hrad, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1944   Dobrý drak, Ladislav Kuncíř, Praha
  1946   Dobrý rytíř, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  2008   Rakovničtí erbovníci (Torzo s pozůstalosti), Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)

Břetislav Štorm

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1933   Sborník družiny literární a umělecké k padesátým narozeninám p.Emanuela Masáka, Družina literární a umělecká, Olomouc (Olomouc)
  2012   Vlastní texty Františka Bílka a dobová kritika 1896–1941, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1927   Kalendář pro katolíky na rok 1928, Ladislav Kuncíř, Praha
  1949   Lidový kalendář (na rok 1950), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1952   František Prosecký, Josef Kolář, Jindřich Mahelka, Svaz československých výtvarných umělců, IV. krajské středisko Aleš, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1931   Kuncířova ročenka 1931 (Non deserit alta), Ladislav Kuncíř, Praha
  1935   Erbovní knížka na rok 1935, Vydal Řád, Praha
  1936   Erbovní knížka na rok 1936, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1937   Erbovní knížka na rok 1937, Ladislav Kuncíř, Praha
  1939   Erbovní knížka na rok 1939, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1940   Úvod do heraldiky, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1941   Erbovní knížka na rok 1941, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1941   Ročenka pro liturgické umění 1941, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1954   Burgen und Schlösser (Böhmen und Mähren), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1958   Kulturní památky Hradeckého kraje, Turista, cestovní kancelář, Praha
  2017   Neztratit se v propastné tůni nahraditelnosti (Život a dílo Jana Hertla), Knihovna kardinála Berana, Plzeň (Plzeň-město)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1931   Studijní galerie, 4, 4
  1933   Akord, VI., 1, Ladislav Kuncíř, Praha
  1933   Kvart (Sborník poesie a vědy), 2, 1, Purkyně, spolek pracovníků ve vědě a umění, Praha
  1934   Kvart (Sborník poesie a vědy), 2, 2
  1935   Kvart (Sborník poesie a vědy), 2, 4, Purkyně, spolek pracovníků ve vědě a umění, Praha
  1937/01   Brána, 1, Ladislav Kuncíř, Praha
  1937/02   Brána, 2, Ladislav Kuncíř, Praha
  1937/03   Brána, 3, Ladislav Kuncíř, Praha
  1937/04   Brána, 4, Ladislav Kuncíř, Praha
  1937/06   Brána, 6, Ladislav Kuncíř, Praha
  1937/10   Brána, 8, Ladislav Kuncíř, Praha
  1939   Řád (revue pro kulturu a život), V., 6
  1942   Řád (Revue pro kulturu a život), 8, 8, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1944/08   Řád (Revue pro kulturu a život), 10, 7, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1959   Zprávy památkové péče, 19
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1927   Kostel svaté Máří v Přední Kopanině, Kalendář pro katolíky na rok 1928, 70-72
  1927   Na konci věků (P. Lohelu Volmanovi O. Praem), Kalendář pro katolíky na rok 1928, 76
  1927   Nový chrám, Kalendář pro katolíky na rok 1928, 145-146
  1927   V Rakovníku 1927, Kalendář pro katolíky na rok 1928, 112
  1933   1833 - 1933. Uplynulo 100 let od založení reálky v Rakovníku, (Akord 1933/1), Poznámky, 46
  1933   Jaroslav Durych přednášel... (Akord 1933/1), Poznámky, 46
  1933   Krise demokracie. (Akord 1933/1), Poznámky, 40-42
  1933   Na prahu druhého pětiletí, Akord
  1933   Poloutrojříčí., Sborník družiny literární a umělecké k padesátým narozeninám p.Emanuela Masáka, 146-151
  1933   Stavební materiály, Kvart, 64-66
  1934   Osudný problém, Kvart, 59-61
  1935   Výtvarný moment v urbanismu, Kvart, 16-19
  1937   Bedřich Strachwicz -, Erbovní knížka na rok 1937, 58
  1937   Brána, Brána, 10
  1937   Břetislav Štorm: Biskup Antonín Podlaha., Brána, 17-18
  1937   Břetislav Štorm: Gilbert Keith Chesterton zemřel 14: července 1936., Brána
  1937   Břetislav Štorm: Jediná služba., Brána, 86-87
  1937   Břetislav Štorm: Vladařství Růže, Brána, 123-124
  1937   Břetislav Štorm:Poslední katolíci., Brána, 21-23
  1937   Budování tradice. (poznámka), Brána, 30
  1937   Byt básníka Františka Halase. (poznámka)
  1937   Leopold Sternbeg., Erbovní knížka na rok 1937, 61-62
  1937   ĹÍllustrazione Vaticana., Brána, 78
  1937   Marie Antoinetta z Lobkowicz, Erbovní knížka na rok 1937, 59-60
  1937   Památce biskupa A. Podlahy., Brána, 29
  1937   Přehmat v Řádu. (poznámka), Brána, 29-30
  1937   Řízená literatura., Brána, 47-48
  1937   Sedmihradská zem., Brána, 64
  1937   Svátek matek je zařízení světské., Brána, 77
  1937   Špatně upravené knihy., Brána, 14
  1937   Znak biskupa Podlahy. (poznámka), Brána, 29
  1937   Znak města Bělé pod Bezdězem., Erbovní knížka na rok 1937, 63-64
  1937   Znak města Tábora, Erbovní knížka na rok 1937, 65-66
  1937   Znaky a pečetě farních úřadů., Erbovní knížka na rok 1937, 51-56
  1939   Masopust, Řád, 134-135
  1941   Novodobé šperky (Rozhovor s architektem Břetislavem Štormem), 3 týdny v umění, 133-137
  1941   O heraldické kresbě, Erbovní knížka na rok 1941, 80-83
  1941   O užívání znaků, Erbovní knížka na rok 1941, 133-139
  1942   O rytířích a heraldice, Dětská neděle, 164
  1942   O rytířích a heraldice, Dětská neděle, 176
  1942   O rytířích a heraldice, Dětská neděle
  1942   O rytířích a heraldice, Dětská neděle, 207
  1942   Pod růžicí Zlatokorunskou, Řád, 418-420
  1944   O životě andělském, Řád, 353-359
  1949   O úctě k svatému Mikuláši, Lidový kalendář, 103
  1958   Přehled architektury hradeckého kraje, Kulturní památky Hradeckého kraje, 18-33
  1959   Pivovarský šenk ve Voticích, Zprávy památkové péče, 55-56
  1968   O životě andělském, Sešity pro mladou literaturu, 47-47
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Pantheon na Vranově, Státní památková správa n.p., _
  1959   Lednice, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Brno (Brno-město)
  1961   Ratibořice, 150, Turista, cestovní kancelář, Praha

Břetislav Štorm

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1931   Příspěvky k dějinám starožitného města Počátek (Z historie Danšovy ulice), Městské muzeum, Počátky (Pelhřimov)
  1932   Otokar Březina a město Počátky, Výbor pro zřízení pamětní desky Otokara Březiny, Počátky (Pelhřimov)
  1932   Příspěvky k dějinám starožitného města Počátek (Vánoční koleda literátského bratrstva v Počátkách), Městské muzeum, Počátky (Pelhřimov)
  1936   Příspěvky k dějinám starožitného města Počátek (Tisk o divu velikém v městě Počátcích), Městské muzeum, Počátky (Pelhřimov)
  1936   Příspěvky k dějinám starožitného města Počátek (Paměti o zvonech v Počátkách), Městské muzeum, Počátky (Pelhřimov)
  1937   Břetislav Štorm, Č.A.T., Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky, Praha
  1937   O Josefu Pekařovi (Příspěvky k životu a dílu), Ladislav Kuncíř, Praha
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1927   Kalendář pro katolíky na rok 1928, Ladislav Kuncíř, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1927   Dětství Nikitovo, Č.A.T., Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky, Praha
  1927   Matka Boží (legendy od Františka Kysely), Č.A.T., Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky, Praha
  1927   Život svatého Norberta (arcibiskupa magdeburského a zakladatele řádu premonstrátského ...), Ladislav Kuncíř, Praha
  1928   Politická cesta českého katolicismu 1918 - 1928, Ústředí křesťansko - sociálních dělnických organisací v Čechách, Praha 2
  1928   Rozhovory o velení, Ladislav Kuncíř, Praha
  1928   Služebníci a přátelé boží v české zemi
  1929   Blahoslavená Anežka česká (život zakladatelky českého Assisi od Běly Dlouhé), Dominikánská edice Krystal, Olomouc (Olomouc)
  1929   Svatý grál (pověst a legenda), Matice cyrilometodějská, Olomouc (Olomouc)
  1929   Znaky stavu kněžského v zemích českých, Družina literární a umělecká, Olomouc (Olomouc)
  1930   Myšlenky svatého Augustina (O dějinách, společnosti a státu ve spisu O městě Božím), Ladislav Kuncíř, Praha
  1930   Svatý Šebestian z Wedingu
  1931   Rozjímání o nebi v noci na jitřní božího narození, Lidové závody tiskařské a nakladatelské, spol. s r.o., Olomouc (Olomouc)
  1931   Šlépěje XVIII, Pavla Kytlicová, Tasov (Žďár nad Sázavou)
  1931   Zdrávas královno (několik poznámek), Na hlubinu, Olomouc (Olomouc)
  1932   Hlubiny a výše, Ladislav Kuncíř, Praha
  1932   Srdce a kříž, Na hlubinu, Olomouc (Olomouc)
  1932   Utěšitel nejlepší, Na hlubinu, Olomouc (Olomouc)
  1933   Musí totiž kralovat (Oportet illum regnare: asketicko-pastorální úvahy o Božském Srdci Páně), Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla, Praha
  1933   Svaté obrázky české, Ladislav Kuncíř, Praha
  1933   Umění a scholastika (148, (8), obálka)
  1933   Úvahy La Saletské, Ladislav Kuncíř, Praha
  1934   Čtvero knih, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1934   Dvě legendy o knihách (O svatém Kilianu knihomolovi, O knize blah.Otce Anastasia)
  1934   Hořící keř (Modlitby a meditace), Nakladatelství Universum, Praha
  1934   Kazání o Nejsvětější Svátosti oltářní, Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla, Praha
  1934   Kněžské panictví (meditace), Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla, Praha
  1934   Kříže, Řád, revue pro kulturu a život, Praha
  1934   Mše svatá (v bohoslužebném řádu církevního roku), Lidové knihkupectví, Olomouc (Olomouc)
  1934   Z legend českého baroka, Na hlubinu, Olomouc (Olomouc)
  1935   Báječná zvířata (obludy a nestvůry), Otto František Babler, Svatý Kopeček, Olomouc (Olomouc)
  1935   Čiňte pokání, Na hlubinu, Olomouc (Olomouc)
  1935   Dokonalý duchovní život, Na hlubinu, Olomouc (Olomouc)
  1935   Erbovní knížka na rok 1935, Vydal Řád, Praha
  1935   Kristus a církev, Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla, Praha
  1935   Kristus spása světa, Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla, Praha
  1935   Můj nejvěrnější Přítel, Antonín Stříž, Praha
  1935   Rozhovory duše s Bohem (Soliloquia animae ad Deum), Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla, Praha
  1935   Studánky, Václav Petr, Praha
  1935   Svatá chudoba, Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla, Praha
  1935   Život a utrpení svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka, Benediktíni opatství břevnovského, Praha
  1936   Erbovní knížka na rok 1936, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1936   Křížová cesta, Otto František Babler, Svatý Kopeček, Olomouc (Olomouc)
  1936   O pravé pobožnosti k Panně Marii, Antonín Stříž, Praha
  1936   Setníkova cesta, Lidové závody tiskařské a nakladatelské, spol. s r.o., Olomouc (Olomouc)
  1936   Tajemství Mariino, Na hlubinu, Olomouc (Olomouc)
  1936   Život svatého Ivana prvního v Čechách poustevníka a vyznavače, Benediktíni opatství břevnovského, Praha
  1937   Erbovní knížka na rok 1937, Ladislav Kuncíř, Praha
  1937   Judit, Otto František Babler, Svatý Kopeček, Olomouc (Olomouc)
  1937   Kryštof Kolumbus, Ladislav Kuncíř, Praha
  1937   O věčné moudrosti, Na hlubinu, Olomouc (Olomouc)
  1937   Odění královské, Ladislav Kuncíř, Praha
  1937   Šlépěje XXII, Jakub Deml, Tasov (Žďár nad Sázavou)
  1937   Umění dávati se (kniha o darování sebe Bohu a duším), Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla, Praha
  1937   Umučení Páně, Ladislav Kuncíř, Praha
  1937   Vladařství růže, Ladislav Kuncíř, Praha
  1937   Vzývání Panny Marie (Staročeská báseň), Ladislav Kuncíř, Praha
  1937   Život Marie matky Ježíšovi, Ladislav Kuncíř, Praha
  1938   Erbovní knížka na rok 1938, Vydal Řád, Praha
  1938   Obraz muže v krunýři, Ladislav Kuncíř, Praha
  1938   Průpovědi poutníků cherubínských, Otto František Babler, Svatý Kopeček, Olomouc (Olomouc)
  1939   Erbovní knížka na rok 1939, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1939   Chesterton čili filosofie zdravého rozumu, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1939   Kniha kreseb Břetislava Štorma, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1939   Ti, kdož nalezli pravdu
  1940   Erbovní knížka na rok 1940, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1940   Peníz z noclehárny (Povídky), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1940   Ryzí květ (chvalozpěv k světlu), Dominikánská edice Krystal, Olomouc (Olomouc)
  1940   Trojzpěvy (Kruh dvanácti ód), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1940   Úvod do heraldiky, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1941   Erbovní knížka na rok 1941, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1941   Heraldika (čili přehled její teorie se zřetelem k Čechám na vývojovém základě), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1941   Mohyla (Pozdrav Tasova, Mohyla, Tepna), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1941   O povstání kralevice Přemysla proti králi Václavovi I., Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1941   Poutník cherubínský, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1941   Prsten královnin (Povídky), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1941   Ročenka pro liturgické umění 1941, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1941   Základy, Velehrad, nakladatelství dobré knihy v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1942   Starokřesťanské apokryfy, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1943   Soví hrad, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1944   Dobrý drak, Ladislav Kuncíř, Praha
  1945   Blanický rytíř, Nakladatelství Cesta vydavatelská společnost s.r.o., _
  1945   Slezsko (přehled národnostního vývoje), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1945   Španělé na Bílé hoře (Tři kapitoly z evropských politických dějin), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1946   Dobrý rytíř, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1946   Jindy a nyní, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1946   Naučení rodičům (staročeská báseň), František Obzina, Vyškov (Vyškov)
  1946   Paní Orfa, Katolický literární klub, Praha
  1946   Stará země (Básně z let 1940-.1945), Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1947   Ať zkamení (Básně z let 1935 -1943), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1947   Básně z východu, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1947   Cesty k moři, Katolický literární klub, Praha
  1947   Helmolda, kněze buzovského, Slovanská kronika, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1947   Kalendář Mikoláše Alše, Ladislav Kuncíř, Praha
  1947   Píseň o Mageloně, 75, Josef Hladký, Hranice (Přerov)
  1947   Tajemství Mariino, Dominikánská edice Krystal, Olomouc (Olomouc)
  1947   Úvod do četby nového zákona, Nakladatelství Universum, Praha
  1948   Československé dějiny, Ladislav Kuncíř, Praha
  1948   Františkánské poselstvá světu, Ladislav Kuncíř, Praha
  1948   Svaté obrázky z Itálie, Marie Rosa Junová, Tasov (Žďár nad Sázavou)
  1948   Svědectví slova (Aforismy), Akord, časopis, Brno (Brno-město)
  1958   Kulturní památky Hradeckého kraje, Turista, cestovní kancelář, Praha
  1971   Svatý Norbert (a jeho dílo), Křesťanská akademie, Řím (Roma)
  2008   Rakovničtí erbovníci (Torzo s pozůstalosti), Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2017   Neztratit se v propastné tůni nahraditelnosti (Život a dílo Jana Hertla), Knihovna kardinála Berana, Plzeň (Plzeň-město)
  2018   Historie, to jest vyhnanství z ráje (Výbor z díla 1932-1942), Knihovna kardinála Berana, Plzeň (Plzeň-město)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1929/11/1   Jitro, 11, 3, 65-96, Ústředí katolického studentstva v Praze, Praha
  1930/4/10   Jitro, 11, 8, 225-256, Ústředí katolického studentstva v Praze, Praha
  1930/6/10   Jitro, 11, 10, 289-316, Ústředí katolického studentstva v Praze, Praha
  1937/01   Brána, 1, Ladislav Kuncíř, Praha
  1937/02   Brána, 2, Ladislav Kuncíř, Praha
  1937/03   Brána, 3, Ladislav Kuncíř, Praha
  1937/05   Brána, 5, Ladislav Kuncíř, Praha
  1937/06   Brána, 6, Ladislav Kuncíř, Praha
  1937/09   Brána, 7, Ladislav Kuncíř, Praha
  1937/10   Brána, 8, Ladislav Kuncíř, Praha
  1940/06/26   Řád (Revue pro kulturu a život 5), VI., 5, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Svatý Václav v díle architekta Břetislava Štorma, Posel z Budče 37, 34-35
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Pantheon na Vranově, Státní památková správa n.p., _

Břetislav Štorm

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1933   Sborník družiny literární a umělecké k padesátým narozeninám p.Emanuela Masáka, Družina literární a umělecká, Olomouc (Olomouc)
  1937   Břetislav Štorm, Č.A.T., Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky, Praha
bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Na paměť F.X.Šaldy 1867 22/12. 1967 (Okus z listáře Viléma Mrštíka), Ladislav Kuncíř, Praha
bibliografický katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955/3/24   Dr. Bohumír Lifka (Bibliografie prací Dr. Bohumíra Lifky)
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  1935   Svatý Vojtěch (Druhý biskup Pražský)
  nedatováno   Sv. Prokop Sázavský
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1927   Kalendář pro katolíky na rok 1928, Ladislav Kuncíř, Praha
  1942   Neděle, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1927   Dětství Nikitovo, Č.A.T., Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky, Praha
  1927   Matka Boží (legendy od Františka Kysely), Č.A.T., Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky, Praha
  1927   Život svatého Norberta (arcibiskupa magdeburského a zakladatele řádu premonstrátského ...), Ladislav Kuncíř, Praha
  1928   Politická cesta českého katolicismu 1918 - 1928, Ústředí křesťansko - sociálních dělnických organisací v Čechách, Praha 2
  1928   Služebníci a přátelé boží v české zemi
  1929   Blahoslavená Anežka česká (život zakladatelky českého Assisi od Běly Dlouhé), Dominikánská edice Krystal, Olomouc (Olomouc)
  1929   Svatý grál (pověst a legenda), Matice cyrilometodějská, Olomouc (Olomouc)
  1929   Znaky stavu kněžského v zemích českých, Družina literární a umělecká, Olomouc (Olomouc)
  1930   Myšlenky svatého Augustina (O dějinách, společnosti a státu ve spisu O městě Božím), Ladislav Kuncíř, Praha
  1930   Svatý Šebestian z Wedingu
  1931   Český rok 1848, Ladislav Kuncíř, Praha
  1931   Kuncířova ročenka 1931 (Non deserit alta), Ladislav Kuncíř, Praha
  1931   Rodiče a děti, Pavla Kytlicová, Tasov (Žďár nad Sázavou)
  1931   Rozjímání o nebi v noci na jitřní božího narození, Lidové závody tiskařské a nakladatelské, spol. s r.o., Olomouc (Olomouc)
  1931   Šlépěje XVIII, Pavla Kytlicová, Tasov (Žďár nad Sázavou)
  1931   Zdrávas královno (několik poznámek), Na hlubinu, Olomouc (Olomouc)
  1932   Hlubiny a výše, Ladislav Kuncíř, Praha
  1933   Svaté obrázky české, Ladislav Kuncíř, Praha
  1933   Umění a scholastika (148, (8), obálka)
  1933   Úvahy La Saletské, Ladislav Kuncíř, Praha
  1934   Čtvero knih, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1934   Dvě legendy o knihách (O svatém Kilianu knihomolovi, O knize blah.Otce Anastasia)
  1934   Hořící keř (Modlitby a meditace), Nakladatelství Universum, Praha
  1934   Kazání o Nejsvětější Svátosti oltářní, Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla, Praha
  1934   Kněžské panictví (meditace), Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla, Praha
  1934   Mše svatá (v bohoslužebném řádu církevního roku), Lidové knihkupectví, Olomouc (Olomouc)
  1934   Z legend českého baroka, Na hlubinu, Olomouc (Olomouc)
  1935   Báječná zvířata (obludy a nestvůry), Otto František Babler, Svatý Kopeček, Olomouc (Olomouc)
  1935   Čiňte pokání, Na hlubinu, Olomouc (Olomouc)
  1935   Dokonalý duchovní život, Na hlubinu, Olomouc (Olomouc)
  1935   Erbovní knížka na rok 1935, Vydal Řád, Praha
  1935   Jak žíti ? (časové úvahy podle životopisu svatého Jana Bosca), Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla, Praha
  1935   Kristus a církev, Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla, Praha
  1935   Rozhovory duše s Bohem (Soliloquia animae ad Deum), Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla, Praha
  1936   Erbovní knížka na rok 1936, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1936   Křížová cesta, Otto František Babler, Svatý Kopeček, Olomouc (Olomouc)
  1936   O pravé pobožnosti k Panně Marii, Antonín Stříž, Praha
  1936   Povídka o Aucassinovi a Nicoletě, Atlantis (Jan V. Pojer), Brno (Brno-město)
  1937   Erbovní knížka na rok 1937, Ladislav Kuncíř, Praha
  1937   Judit, Otto František Babler, Svatý Kopeček, Olomouc (Olomouc)
  1937   Kryštof Kolumbus, Ladislav Kuncíř, Praha
  1937   Odění královské, Ladislav Kuncíř, Praha
  1937   Šlépěje XXII, Jakub Deml, Tasov (Žďár nad Sázavou)
  1937   Umění dávati se (kniha o darování sebe Bohu a duším), Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla, Praha
  1937   Umučení Páně, Ladislav Kuncíř, Praha
  1937   Vzývání Panny Marie (Staročeská báseň), Ladislav Kuncíř, Praha
  1937   Život Marie matky Ježíšovi, Ladislav Kuncíř, Praha
  1938   Erbovní knížka na rok 1938, Vydal Řád, Praha
  1938   Průpovědi poutníků cherubínských, Otto František Babler, Svatý Kopeček, Olomouc (Olomouc)
  1939   Erbovní knížka na rok 1939, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1939   Kniha kreseb Břetislava Štorma, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1940   Antifony hymny a sekvence (ze IV. až XIX. století), Otto František Babler, Svatý Kopeček, Olomouc (Olomouc)
  1940   Erbovní knížka na rok 1940, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1940   Ryzí květ (chvalozpěv k světlu), Dominikánská edice Krystal, Olomouc (Olomouc)
  1940   Úvod do heraldiky, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1941   Architektura a pokrok, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1941   Erbovní knížka na rok 1941, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1941   Mohyla (Pozdrav Tasova, Mohyla, Tepna), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1941   O povstání kralevice Přemysla proti králi Václavovi I., Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1941   Poutník cherubínský, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1941   Ročenka pro liturgické umění 1941, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1941   Život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily (podle sepsání Kristiánova), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1942   Starokřesťanské apokryfy, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1943   Soví hrad, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1944   Dobrý drak, Ladislav Kuncíř, Praha
  1945   Blanický rytíř, Nakladatelství Cesta vydavatelská společnost s.r.o., _
  1945   Slezsko (přehled národnostního vývoje), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1945   Španělé na Bílé hoře (Tři kapitoly z evropských politických dějin), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1946   Jindy a nyní, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1946   Naučení rodičům (staročeská báseň), František Obzina, Vyškov (Vyškov)
  1946   Paní Orfa, Katolický literární klub, Praha
  1946   Stará země (Básně z let 1940-.1945), Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1947   Cesty k moři, Katolický literární klub, Praha
  1947   Helmolda, kněze buzovského, Slovanská kronika, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1947   Píseň o Mageloně, 75, Josef Hladký, Hranice (Přerov)
  1947   Úvod do četby nového zákona, Nakladatelství Universum, Praha
  1948   Československé dějiny, Ladislav Kuncíř, Praha
  1948   Františkánské poselstvá světu, Ladislav Kuncíř, Praha
  1948   O modlitbě Páně, Marie Rosa Junová, Tasov (Žďár nad Sázavou)
  1948   Svaté obrázky z Itálie, Marie Rosa Junová, Tasov (Žďár nad Sázavou)
  1948   Svědectví slova (Aforismy), Akord, časopis, Brno (Brno-město)
  1971   Svatý Norbert (a jeho dílo), Křesťanská akademie, Řím (Roma)
  1991   Kronika městečka Tasova
  1991   Světlo ve tmách, 883, Vyšehrad, nakladatelství (1968-1993), Praha
  2008   Rakovničtí erbovníci (Torzo s pozůstalosti), Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937/02   Brána, 2, Ladislav Kuncíř, Praha
  1937/10   Brána, 8, Ladislav Kuncíř, Praha
  1938/09/01   Jitro (Časopis katolických studentů), 20, 1, Ústředí katolického studentstva v Praze, Praha
  1939/04/01   Jitro (Časopis katolických studentů), 20, 8, Ústředí katolického studentstva v Praze, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1927   Jubilejní slavnosti norbertinské na Strahově 1927, Kalendář pro katolíky na rok 1928, 160-170
  1927   Kostel svaté Máří v Přední Kopanině, Kalendář pro katolíky na rok 1928, 70-72
  1927   Nový chrám, Kalendář pro katolíky na rok 1928, 145-146
  1937   Jaroslav Cuhra: Dílo Břetislava Štorma (Proslov při zahájení Štormovy výstavy), Brána, 114-119
  1938   Duch a kultura., Brána, 138-142
  1941   Bartoloměj Paprocký, Erbovní knížka na rok 1941, 128-133
  1941   Osobnosti, Erbovní knížka na rok 1941, 104-122
  1941   Sedm set let kláštera Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova, Erbovní knížka na rok 1941, 95-103
  1941   Znak básníka Julia Zeyera., Erbovní knížka na rok 1941, 84-90
  1941   Znamení Tovaryšstva Ježíšova, Erbovní knížka na rok 1941, 39-44
  1941   Želiv a Leskovci, Erbovní knížka na rok 1941, 45-56
  1942   O rytířích a heraldice, Dětská neděle, 164
  1942   O rytířích a heraldice, Dětská neděle, 176
  1942   O rytířích a heraldice, Dětská neděle
  1942   Strachkvas, Neděle, 94-100
  1942   Svatý Norbert, Neděle, 48-50
  1942   Umírající, Neděle, 73
  2020   Svatý Václav v díle architekta Břetislava Štorma, Posel z Budče 37, 34-35
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Pantheon na Vranově, Státní památková správa n.p., _
přání
  published   title (subtitle), publisher, city
  1938   Radostné svátky vánoční a lepší Nový rok 1939 (přeje vám upřimně Josef Hrachovina)
  1940   Vánoce, Marie Hořejší, _

Břetislav Štorm

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Kulturní památky Hradeckého kraje, Turista, cestovní kancelář, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Pivovarský šenk ve Voticích, Zprávy památkové péče, 55-56

Břetislav Štorm

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1952/02/29 - 1952/03   Karel Oberthor, Galerie Hollar, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1952/05/16 - 1952/06/15   František Prosecký, Josef Kolář, Jindřich Mahelka, Galerie Platýz, Praha

Břetislav Štorm

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Slovník památkové péče (Terminologie - morfologie - organizace), Sportovní a turistické nakladatelství, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Neztratit se v propastné tůni nahraditelnosti (Život a dílo Jana Hertla), Knihovna kardinála Berana, Plzeň (Plzeň-město)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1941/05/05   Řád (Revue pro kulturu a život), 7, 4, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1953/10/24   Křesťanská žena (44), 6, 44, Československá strana lidová, Praha 2
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1935   Předchozí generace, Sborník Kruhu výtvarných umělkyň, 20-34
  1935   Svatý Augustin: Rozhovory duše s Bohem. (Akord 1935/5), O knihách, 41-42
  1937   : Vladařství Růže., Brána, 62
  1953   Nástěnné koberce, Křesťanská žena
  2010   Uměřenost a řád (Před 50 lety zemřel architekt Břetislav Štorm), Psalterium, 12-13
  2014   Jan Hertl a revue Řád, Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi: Inspirativní katolické osobnosti mimo hlavní proud, 14-21
  2014   Směřování k Řádu, Česká katolická publicistika I., 19-27
  2014   Vzpomínka na mého tátu Jana Hertla, Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi: Inspirativní katolické osobnosti mimo hlavní proud, 22-25
  2015   Kouzlo pérovek, Knižní značka
  2020   Když se tisklo u Krylů, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 62-63