Ljuba Beránková

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1955/03/15 - 1955/03   První celostátní výstava užité grafiky, Slovanský ostrov, Praha