Rudolf Tlapák

* 27. 8. 1884, Zaječice (Chrudim), Česká republika (Czech Republic)
31. 10. 1940, Oranienburg, Německo (Germany)
editor, pedagogue

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Vystudoval klasickou filologii na Filozofické fakultě české Karlo-Ferdinadovy univerzity. Působil jako středoškolský profesor na českém klasickém gymnáziu v Moravské Ostravě, ale především byl velmi činným organizátorem a podněcovatelem českého veřejného života v Ostravě první poloviny 20. století. Předválečný člen Sokola a Matice ostravské strávil první světovou válku v Rusku, kde po téměř čtyřletém zajetí vstoupil do Československých legií. Po návratu se vrátil k učitelské profesi a v roce 1934 se stal ředitelem státního československého gymnázia v Moravské Ostravě. S jeho jménem jsou spojeny aktivity v kulturních a osvětových institucích, jako např. Lidová univerzita Masarykova, Kulturní rada pro širší Ostravsko, Okresní osvětový sbor, Ústřední knihovní rada či Spolek pro vystavění a udržování výstavního pavilonu (Domu umění). V letech 1924–1939 byl jmenován předsedou jednoty Československé obce legionářské v Moravské Ostravě. Pro své národní uvědomění a politickou orientaci se stal obětí nacistické perzekuce, v září 1939 byl zatčen gestapem a v říjnu 1940 v koncentračním táboře v Oranienburgu u Berlína zahynul. V roce 1948 mu byl prezidentem republiky udělen Československý válečný kříž 1939 in memoriam. V Ostravě-Hrabůvce je po něm pojmenována ulice.
Jaroslav Michna, Černá země?, GVUO 2018, s. 258

notes:
Po vypuknutí 1. světové války byl povolán do rakousko-uherského vojska a poslán na frontu. 23. října 1914 byl zajat. Léta strávená v ruských zajateckých táborech zachytil ve svých denících. 15. července 1918 vstoupil do československých legií, s nimiž absolvoval cestu Sibiří do Vladivostoku (Rusko). Po návratu domů v roce 1920 znovu nastoupil na místo profesora na českém státním gymnáziu v Moravské Ostravě, kde působil i před válkou. V této době se ujal budování Lidové univerzity Masarykovy.
Od 20. let 20. století byl iniciátorem regionální lidovýchovné a kulturní práce. Organizoval mj. diskuzní večery a univerzitní extenze. K jeho nejužším spolupracovníkům patřili Vojtěch Martínek a František Král. V roce 1938 byl ustanoven osvětovým referentem pro Moravskou Ostravu.
Na počátku 2. sv. války, 15. září 1939 byl pro své rozsáhlé aktivity a legionářskou minulost zatčen gestapem v rámci akce Albrecht I. Ze sběrného tábora v Moravské Ostravě byl deportován do koncentračního tábora v Oranienburgu u Berlína, kde měl podle úřední zprávy 31. října 1940 spáchat sebevraždu.
encyklopedie.ostrava.cz, 16.12.2018