František Ulrich

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2011   Nová podoba pomníku Dr. Františka Ulricha, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 8, 2011/04/21, 7-7
2012   Na duši nepokoj, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 13, 2012/06/28, 12-