Vlasta Fialová

* 5. 6. 1896, Holešov (Kroměříž), Česká republika (Czech Republic)
6. 2. 1972, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
pedagogue, art historian, publicist

 

nationality: Czech
sex: female

word:
Mládí prožila v Bystřici p.H., kde byl její otec (učitel Vincenc Stratil) od roku 1908 ředitelem měšťanské dívčí školy. Studovala na gymnáziu v Holešově a na Karlové univerzitě v Praze (obor zeměpis a dějepis s archeologií). V letech 1916 - 1921 učila v Bystřici ve škole, řadu let působila na gymnáziích v Olomouci a Bučovicích, pak v ústavu pro vzdělávání učitelek odborných škol pro ženská povolání v Brně. Roku 1935 získala doktorát filosofie na Masarykově univerzitě v Brně a pak pracovala v Moravském muzeu v Brně. Byla spolupracovnicí Františka Táborského a po jeho smrti převzala vedení časopisu Naše Valašsko, napsala pojednání "Jan Adam z Víckova, moravský emigrant a vůdce Valachů 1620 - 1628", "Kronika holešovská", "Brněnský hrad", "Kralice" a "Zacharyáš Solín, tiskař Bible kralické". Zasloužila se o poznání husitského hnutí i pobělohorské doby na Moravě. Roku 1956 byla pověřena vedením výzkumu zaniklé středověké tvrze v Kralicích nad Oslavou. Výzkum přinesl nečekané výsledky. Nález více než 4000 tiskařských liter a ozdob ze 16. století (z let 1578-1622) byl světovým unikátem a vzbudil zájem i v zahraničí. (Tolik tiskařských liter nemá ani Guttenbergovo muzeum knihtisku v Mohuči.) Dr.Fialové se podařilo dokázat, že tajná bratrská tiskárna z Kralic, kde byla vytištěna slavná Bible kralická, byla roku 1628 přenesena do polského Lešna, aby tam sloužila Komenskému k vydávání jeho spisů. Díky tomu byl pak v Kralicích n.O. vybudován památník bratrské tiskárny. Dr. Fialová konala přednášela o své práci v Kostnické jednotě, ce sborech, ve Spolku českobratrského evangelického duchovenstva, ale i na veřejnosti. Zabývala se také historií východní Moravy a podílem Moravy na husitském hnutí. Dr.Vlasta Fialová zemřela po těžké nemoci v Brně 6.2.1972. Urna s jejím popelem byla 12.6.1973 uložena na bystřickém hřbitově.
zdroj - www.mubph.cz