Otis Laubert

* 8. 1. 1946, Valaská (Brezno), Slovensko (Slovakia)
sculptor, photographer, artist

 

nationality: Slovak
sex: male

word:
Za počátek jeho volné tvorby lze považovat přibližně rok 1965, ale soustavné výtvarné práci se začal věnovat až o deset let později, kdy získal první pracovnu. Laubert od počátku své tvorby netíhne k tradičním výtvarným technikám (kresba, malba, grafika, atd.), ale naopak jakoby hledal „mezeru v umění“ či snad přesněji propojení „prózy života“ s „poezií umění“. Jeho jedním z nejoblíbenějších výrazových prostředků se tak už v 60. letech minulého století stává – podobně jako v jiných polohách (a jiném čase) u Jiřího Koláře a Jiřího Kovandy – jak plošná, tak prostorová koláž, tedy asambláž. Autorova výtvarná nápaditost, hravost a na druhé straně jeho smysl pro obyčejný život a pracovitost tak z něho činí pozoruhodného komentátora a kritika konzumní společnosti. Jeho vyhraněný postoj k nutkavé a ve své podstatě destruktivní nadprodukci všeho možného vyjadřuje i jeho asambláž Komentáre ku komerčnému textilu z roku 1984. Na první pohled uměřeně působící dílo okamžitě upoutá divákův zrak černobílým šachovnicovým vzorem (mimochodem hojně používaným v jiných významech v době klasické moderny), se záhy mění v cosi podivného a znepokojujícího. Bílá políčka jsou totiž pokryta drobnými nalezenými předměty, případně jejich úlomky. Estetika krásného se tak prolíná s estetikou ošklivého, divák je náhle zaskočen otázkou po smyslu lidského pachtění.
LD (Ladislav Daněk, Muzeum umění Olomouc, 2008)