František Jílek-Oberpfalcer

* 9. 8. 1890, Růžov, Ledenice (České Budějovice), Česká republika (Czech Republic)
6. 3. 1973, Praha, Česká republika (Czech Republic)
pedagogue, philologist, editor

 

nationality: Czech
sex: male

notes:
Odkaz. forma Oberpfalcer, František, 1890-1973
PhDr., profesor českého jazyka, spoluredaktor časopisu Naše řeč
Podle D. Blümlové narozen Růžov na Ledenicku
1927 učí státním reformním gymnáziu v Praze
1935 profesorem na UK
zájem u vzath mezi myšlením a řečí- pramennou základnu hledal v hovorové řeči, nářečích, slangu a jazykovém humoru. Studie knih černých, smolných, Chvála mluvy českého venkova, Čeština je jazyk vtipný.
významný český buditel za protektorátu, po roce 1945 iniciátorem hnutí za odgermanizování českého života, počeštění přijímení (přibírá jméno Jílek)
od 1948 politické problémy. (d. Blümlová,Sto tváří)