Vojtěch Tittelbach

Vojtěch Tittelbach
Kresba ze skizzáře
1954
kresba

Vojtěch Tittelbach
Studie pro nástropní malbu ve vestibulu Musea Klementa Gottwalda
1954
malba
tempera
960 x 640
Vojtěch Tittelbach
Vlastní podobizna
1954
malba
olej
740 x 480