Jaroslav Moravec

* 30. 9. 1900, Praha, Česká republika (Czech Republic)
31. 10. 1974, Praha, Česká republika (Czech Republic)
writer, publisher, translator

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Mladého Jaroslava přivedla láska k tištěnému slovu do učení na knihkupce u Františka Bačkovského. Po tříletém vyučení (1915 - 1918) zde ještě dva roky pracoval jako účetní a právě v této době se pokusil o vlastní nakladatelskou činnost. Založil si nakladatelství Saturn a zaměřil se na knížky dobrodružství a tajemna. Vydával autory jako E. A. Poe, Jack London, R. L. Stevenson, A. J. Dawson, H. H. Ewers, atd. Jeho činnost přerušila dvouletá přestávka vyplněná vojenskou službou. Po návratu přijal zaměstnání v renomovaném nakladatelství J. R. Vílimka v Praze. Zde pracoval jako redaktor až do roku 1933.
Již v učení se setkal s jistým Janem Toužimským, obdobným milovníkem knih, jako byl on sám. Jejich osud se spojil v době, kdy zjistil, že práva na vydávání děl Karla Maye jsou volná. Netrvalo dlouho a oba pánové si je zakoupili a následně založili nakladatelství Toužimský a Moravec se sídlem v pražských Vršovicích. Značnou roli při zrodu nakladatelství sehrál i fakt, že se Moravec při své redakční práci u J. R. Vilímka, seznámil s jistým Zdeňkem Burianem. Tento geniální malíř obohacoval jimi vydávané knihy a po šestnáct let se nakladatelská činnost rozrostla a bylo vydáno přes 600 titulů. Nakladatelství prosperovalo a kromě knih Karla Maye vydávalo i příběhy o Pánu opic, Tarzanovi, britském letci, Bigglesovi a mnoho dalších zajímavých děl v edicích S puškou a lasem, Povídky o zvířatech, Romány, které napsal život, Východ a západ, Polnice a další. Záslužnou práci vykonalo nakladatelství vydáváním Knih českých cestovatelů, Josefa Kořenského, Enrique Stanko Vráze, Alberto Vojtěcha Friče, Emila Holuba a dalších. Kmenovým autorem firmy se stal Eduard Štorch, který dokázal mistrně spojit poznávání historie a předhistorie s dobrodružstvím. Významným činem bylo vydání výpravných Divů světa F. Schörpnera a ještě významnějším pak kniha profesora Augusty Divy prasvěta. Práce na tomto díle prý definitivně rozhodla o tom, že Zdeněk Burian vstoupil do světa malířských rekonstrukcí pravěké fauny a flóry. Tato oblast tvorby mu později přinesla světový věhlas.
Publikoval v časopisech Kmen, Červen, Literární rozhledy, Pionýr nebo Lidé, věci, dobrodružství. Jeho dobrodružné povídky se zabývají především indiánskou tématikou. V některých se snaží navazovat na knihy K. Maye, kterého i překládal. Ve svých povídkách Moravec neklade důraz na hrdinství jednotlivce, spíše poukazuje na nesmyslnost vyhlazovacího boje kolonizátorů proti indiánům. Ti hájí svá přirozená práva na domov a svobodný život. Zdůrazňuje také přednost spravedlnosti pomocí humánnosti a moudrosti před strohým uplatňováním zákona, jako tomu je v povídkách o indiánském policistovi v knize Čtení z kamení.
cs.wikipedia.org, 2013/03/30

notes:
pseudonym
Jam, D., 1900-1974
Máj, K., 1900-1974