Jindřich Šámal

* 10. 7. 1902, České Budějovice (České Budějovice), Česká republika (Czech Republic)
† 8. 10. 1971, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Editor, Bibliographer, Art Historian, art theorist, Administrative Officer

 

nationality: Czech
sex: Male

NK AUT: jk01122452

notes:
PhDr., CSc., N

Jindřich Šámal

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Právnická fakulta
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, Květ Jan, *1896
???? - ????   Univerzita Karlova, Hradec Králové, Hradec Králové (Hradec Králové), Filozofická fakulta, dějiny umění, Matějček Antonín, *1889

Jindřich Šámal

from - to   institution, city, notes
???? - 1936   Český Krumlov (Český Krumlov), Český Krumlov (Český Krumlov), činný jako správní úředník na Okresním úřadu
1936 - 1971   Praha, Praha, trvalý pobyt, činný jako správní úředník v l. 1936-1951 na ministerstvu školství a národní osvěty, v l. 1953-1966 činný jako vědecký pracovník Kabinetu později Ústavu teorie a dějin umění ČSAV, v l. 1956-1963 výkonným redaktorem čas. Umění

Jindřich Šámal

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1965/07/02 - 1965/07/25   Český lidový dřevořez, Galerie Hollar, Praha

Jindřich Šámal

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1974   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1971 - 1974 a doplňky k rokům 1935 - 1970), Státní knihovna, Praha
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Český lidový dřevořez, Český fond výtvarných umění, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Jindřich Šámal - Dagmar Stará: Repin a Praha, Výtvarné umění, 7, 5, 230-232
  2001   Služebník, který se setkal se sv. Václavem, Posel z Budče-13

Jindřich Šámal

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Repin a Praha, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1963   Jan Amos Komenský (Život a dílo v dokumentech a v českém výtvarném umění), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha

Jindřich Šámal

kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1928   Svatováclavský kalendář na jubilejní rok 1929, Výbor pro oslavu tisícího výročí smrti sv. Václava, Praha
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   František Charvát, Sdružení výtvarníků Purkyně, Praha
  1968   Vladimír Drahoňovský: Obrazy, kresby a grafika, Kulturní a společenské středisko, Turnov (Semily)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Výstava Svatý Vojtěch v památkách a v českém umění, Výbor Svatovojtěšského jubilea, Praha
  1967   50 let SČUG Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1940   Legendy o českých patronech (v obrázkové knize ze XIV. století), Sfinx, Bohumil Janda, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1928   Rejstřík jmen., Svatováclavský kalendář na jubilejní rok 1929, 187-192
  1928   Rejstřík místní., Svatováclavský kalendář na jubilejní rok 1929, 183-187
  1928   Svatá Hora a památky svatováclavské, Svatováclavský kalendář na jubilejní rok 1929, 114
  1955   Ke vztahům starší české generace k ruskému výtvarnému umění, Výtvarné umění, 5, 4, 153-158
  1956   Alšův ornament a první jeho cesta na Moravu roku 1888, Umění, 347-353
  1956   Soupis české literatury o výtvarném umění 1945-1954, Výtvarné umění, 6, 6, 285-286
  1960   Jubileum Štěpána Ježe, Výtvarná práce, 11
  1961   Dvě významné výstavy čelných představitelů moderního umění - Josef Čapek a Bohumil Kubišta (Zprávy a recenze), Umění, 99-99
  1965   Josef Paul Hodin šedesátiletý, Výtvarná práce, 13, 17, 10-10
  1967   Kronika padesáti let / A cronicle of fifty years / Im Dienst der Fünfzig Jahre tschechischen Graphik, 50 let SČUG Hollar

Jindřich Šámal

sraz/setkání/oslava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1967/11/25   Slavnostní večer na počest 50. výročí založení SČUG Hollar, Klub školství a kultury ROH - Savarin, Praha

Jindřich Šámal

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Nově přijatí členové a kandidáti, Výtvarná práce, 10-11
  2002   Oslavy svatováclavského milénia a Zdenka Braunerová (Nad pozústalostí Viléma Václava Kremera), Středočeský vlastivědný sborník, 59-72

Jindřich Šámal

institution, city