František Turek

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1952   Rodina Frankova, Svoboda, nakladatelství, Praha
1965   Nana, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1981   Tajná zpráva z Prahy, Československý spisovatel, Praha