Josef Sudek

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1958   Výstava fotografií Josefa Sudka
1958   Výstava fotografií Josefa Sudka (Dům pánů z Poděbrad)
1961   Sudek
1963   Sudek
1966   J. Sudek
1976   Fotograf Josef Sudek (K umělcovým osmdesátinám)
1976   Josef Sudek (Souborná výstava fotografického díla)
1976   Josef Sudek
1976   Fotografie Josefa Sudka
1978   Josef Sudek a výtvarné dílo
1981   Josef Sudek: Zahrady
1981   Josef Sudek
1982   Josef Sudek: Cykly fotografií 2 (Praha)
1983   Josef Sudek: Cykly fotografií 1 (Okno mého ateliéru, Moje zahrádka, Zátiší, Poznámky, Portréty)
1984   Josef Sudek: Cykly fotografií 3 (Kouzelná zahrádka, Vzpomínky)
1985   Josef Sudek: Cykly fotografií 4 (Krajiny)
1986   Josef Sudek: Cykly fotografií 5 (Kontrasty, Labyrinty)
1989   Josef Sudek: Fotografie
1989   Josef Sudek
1990   Josef Sudek
1991   Josef Sudek: Intimní (K 15. výročí úmrtí)
1991   Josef Sudek 1896-1976
1996   Josef Sudek: 1896 - 1996
1996   Josef Sudek: Sedmá strana kostky
1996   Růže pro Josefa Sudka
1997   Josef Sudek: Severní krajina ((1957 - 1962))
1997   Josef Sudek: Fotografie (Ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1998   Josef Sudek: Das stille Leben der Dinge (Fotografien von 1940 - 1970 aus der Moravská galerie)
1998   Josef Sudek: Nordböhmen
2000   Josef Sudek
2001   Josef Sudek: Fotografie 1940-70 (Z fotografické sbírky Moravské galerie)
2004   Josef Sudek: Tanec / The Dance
2006   Josef Sudek a/and Družstevní práce
2006   Josef Sudek: Dialog z ciszą / Dialogue with silence (Fotografie z lat 1940 - 1970 z kolekcji Morawskiej galerii w Brnie / Photographs from 1940 - 1970 from the collection of the Moravian gallery in Brno)
2006   Josef Sudek: Neznámý / The Unknown (Salonní fotografie / Vintage Prints 1918 - 1942)
2008   Josef Sudek: Privatissima
2008   Josef Sudek: Privatissima - Nocturno (20s → 70s of the 20th Century)
2008   Josef Sudek
2008   Josef Sudek: Privatissima - Nocturno (20. → 70. léta 20. století)
2009   Josef Sudek: Una ventana en Praga (Fotografías años cincuenta)
2010   Josef Sudek
2011   Josef Sudek
2016   Josef Sudek: V šeru chrámu
2016   Josef Sudek: V ateliéru / In Studio (Ze sbírky negativů Ústavu dějin umění AV ČR / From the Collection of Negatives from the Institute of Art History, CAS)
2016   Josef Sudek: V ateliéru / In Studio (Ze sbírky negativů Ústavu dějin umění AV ČR / From the Collection of Negatives from the Institute of Art History, CAS)
2016   Josef Sudek: In the Dimness of the Cathedral
2018   Josef Sudek: Privatissima 10. - 70. let
2018   Josef Sudek: Topografie sutin
2018   Josef Sudek: Topografie sutin
2019   Sudek: Obrazy a odrazy
2020   Josef Sudek a sochy
2020   Josef Sudek: Tzv. volná tvorba / So-called Fine Art Photography
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
1952   III. členská výstava
1958   Bilance 58
1959   Fotografie 1959 (Výstava fotografické sekce SČSVU)
1959   Fotografie 1959 (Výstava fotografické sekce SČSVU)
1960   Josef Sudek ve výtvarném umění
1960   Bilance 1960
1961   Komunistická fotografická avantgarda a sociální fotografie
1963   Fotografická avantgarda
1963   Bilance 1962-63 (Průmyslových výtvarníků U. B.)
1963   Československá fotografie mezi dvěma válkami
1966   Bilance 66 (V. členská výstava skupiny průmyslových výtvarníků U.B.)
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Užité umění a průmyslové výtvarnictví / Art appliqué et dessin industriel)
1967   7 + 7: Fotografie
1967   Československá fotografie mezi dvěma světovými válkami
1970   Cien grabados y cien fotografias
1971   Československá fotografie 1968 / 1970 (Ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1973   Osobnosti české fotografie I. ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze
1974   Osobnosti české fotografie I. ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze
1976   Lyrické proudy v československé fotografii
1978   Strom (Fotografie)
1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West)
1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
1982   Československé nejkrásnější najkrajšie knihy ´81
1983   Photographes Tcheques 1920-1950
1983   Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie (1930 - 1960)
1983   Sudek, Svoboda: Komparace I
1984   Art 15´84 (Die internationale Kunstmesse / Le Salon international d´Art / The international Art Fair / La Mostra internazionale d´Arte)
1985   Art 16´85 (Die internationale Kunstmesse / Le Salon international d´Art / The international Art Fair / La Mostra internazionale d´Arte)
1985   Czeska fotografia 1918-1938
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let)
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   Twenty Years of Czechoslovak Art: 1968-1988 (A Tribute to Jacques Baruch)
1989   Josef Sudek sběratel českého moderního umění (Dar Boženy Sudkové Roudnické galerii)
1989   Československá fotografie 1945 - 1989 (150 let vynálezu fotografie)
1989   Czech Modernism 1900-1945
1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989
1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty)
1990   Aventinská mansarda (Otakar Štorch Marien a výtvarné umění)
1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu)
1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938
1993   Výtvarné umění na Kolínsku od 40. let po současnost
1993   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present
1995   Současná kolínská fotografie
1995   Wasser und Wein: Zwei Dinge des Lebens. Aus der Sicht der Kunst von der Antike bis heute
1996   Jaromír Funke a Josef Sudek
1996   Osudová zalíbení (Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996)
1997   Pražský dům fotografie / Prague House of Photography
1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
1997   Očima Arcimboldovýma
1998   Česká fotografie 1939-1958 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1998   Sivko Sudek
1998   Beauté moderne (Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948)
1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století)
1999   Česká fotografická avantgarda 1918–1948
1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918 - 1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918 - 1948)
2000   The Photography Book
2000   Melancholie
2001   Fotografie jako umění v Československu 1959 - 1968 / Photography as Art in Czechoslovakia 1959 - 1968 (Z fotografické sbírky Moravské galerie / From the photographic collection of the Moravian Gallery)
2002   Poezie magického realismu
2002   Svět tance Jiřího Jašky a Josefa Sudka
2003   Ejhle světlo / Look light
2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2003   Ejhle světlo
2004   Filla - Sudek
2004   Česká fotografie 1840 - 1950: Příběh moderního média
2005   Funkeho Kolín / Město (6. ročník fotografického festivalu)
2005   Od země přes kopec do nebe... (O chůzi, poutnictví a posvátné krajině)
2006   Výběr ze sbírky fotografií PPF / Selected Photographs from the PPF Collection
2006   Družstevní práce - Sutnar Sudek
2006   Život věcí / The Life of Things (Idea zátiší ve fotografii 1840-1985 / The Idea of Still life in photography 1840-1985)
2007   Průzračný svět / Die durchsichtige Welt
2007   Fotogenie identity / The Photogeny of Identity (Pamět české fotografie / The Memory of Czech Photography)
2007   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945
2008   Neregulováno / Unmanged (Prales ve fotografii / The Natural Forest in Photography)
2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts
2009   Mimo zónu / Outside (Fotografie z let 1970-1989 / Photographs from the years 1970-1989)
2009   Hypnos (Images et inconscients en Europe (1900-1949))
2009   Kunst zur Zeit de kalten Krieges / Umění v době studené války (Kunst und Design 1950-1989 / Umění a design 1950-1989)
2009   Prales Mionší / Virgin Forest Mionší
2010   Prague Photo 2010
2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957)
2010   Recent Acquisitions of Czech Photography from The Baruch Foundation
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl)
2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
2012   Soumrak v zahradě Rothmayerů
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc / Civilised Illusion: Photography Collection of the Olomouc Museum of Art
2012   Element F. (Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století)
2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950)
2013   Piktorialisté
2014   Kouzla zátiší
2014   RealSurreal (Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert)
2015   Sudek, Svoboda: Komparace II
2015   Landskrona Foto View: Czech Republic (A Century of Avant-garde and Off-guard Photography)
2015   Art Centrum Galerie 4 (30 let Galerie 4)
2016   Na pierwszy rzut oka / Na první pohled / At First Sight (Wybór z czeskiej fotografii XX i XXI wieku / Výběr z české fotografie 20. a 21. století / A selection of Czech photography from the 20th and 21st centuries)
2016   Přesahy fotografie
2018   Bydliště: panelové sídliště / Residence: Prefab Estate (Plány, realizace, bydlení 1945-1989 / Plans, Realization, Housing 1945-1989)
2018   Pocta suknu (Textil v kontextu umění)
2019   Sobě ke cti, umění ke slávě (Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích)
2019   Rössler Funke Sudek: Průkopníci moderní české fotografie
2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019)
2021   Metafyzika fotografie
nedat. (1963)   Výtvarné umění Kolínska
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1956   Josef Sudek (Fotografie), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1967   Československá fotografie (Pražský fotosalon 1965), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1968   akty a akty, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1968   Malý labyrint výtvarného umění, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1969   Hudba a lidé (Svědectví významných osobností vědy, kultury a sportu o jejich společné lásce k hudbě ), Supraphon, n.p., Praha
1972   Současná fotografie v Československu, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1978   Sudek, Clarkson N. Potter, Inc., New York City (New York)
1980   Čiernobiela tvorivá fotografia, Osveta, Martin (Martin)
1981   Praha objektivem mistrů (Růžička, Lauschmann, Wiškovský, Funke, Sudek, Jeníček, Honty, Plicka, Ehm, Paul, Brok, Hák, Jírů, Feyfar, Sitenský), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1983   Tschechoslowakische fotografen 1900-1940, VEB Fotokinoverlag Leipzig, Lipsko (Leipzig)
1983   Praha objektivem mistrů, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1985   Příběh fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1986   Josef Sudek (Výběr fotografií z celoživotního díla), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1988   Jakou barvu má domov (Česká a slovenská krajina očima fotografů v proměnách století), Smena, vydavateĺstvo SÚV SZM, Bratislava (Bratislava)
1989   Cesty československé fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1990   Josef Sudek (Výběr fotografií z celoživotního díla), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1994   Josef Sudek (Slovník místo paměti), Artfoto, Praha
1996   Dodatky, Český spisovatel, a.s., Praha
1999   Josef Sudek: Smutná krajina (Severozápadní Čechy 1957-1962), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1999   Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918-1948, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2000   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2001   Josef Sudek o sobě, Torst, Praha
2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2004   Libeňský plynojem, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2004   Josef Sudek: Smutná krajina / Sad Landscape (Severozápadní Čechy / Northwest Bohemia 1957-1962), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2005   Nová vize (Avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918-1938), Vydavaťelstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
2005   Josef Sudek, Torst, Praha
2005   20th Century Photography (Museum Ludwig Cologne), Taschen GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
2005   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2006   Osobnosti kultury (Kolínsko), Polabský Zlatý pruh - Kulturní společnost Miroslava Benáka, Kolín (Kolín)
2007   Josef Sudek: Portréty, Torst, Praha
2008   Josef Sudek: Zátiší, Torst, Praha
2008   Josef Sudek: Reklama, Torst, Praha
2008   Josef Sudek: Still Lifes, Torst, Praha
2009   Josef Sudek: Mionší Forest, Torst, Praha
2009   Krásná jizba (Výstavní činnost v letech 1929-1936), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2009   Prales Mionší, Torst, Praha
2010   Josef Sudek: Saint Vitus's Cathedral, Torst, Praha
2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2011   Obrazy z dějin fotografie české (Eseje o umění a klasicitě), Josef Moucha, Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2012   Josef Sudek: The Legacy of a Deeper Vision, Hirmer Verlag, Mnichov (München)
2014   Prague, Capital of the Twentieth Century: A Surrealist History, Princeton University Press, Princeton (New Jersey)
2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2016   StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2017   Pozdní texty, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2018   Snad nesbíráte obrazy? (Cesty soukromého sběratelství moderního umění v českých zemích v letech 1948-1965), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
2018   Poetická geometrie (Moderní architektura ve fotografiích Josefa Sudka), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
2020   Soča (Isonzo) 1917 / Josef Váchal a další čeští umělci v soukolí Velké války, Havran, s.r.o., Praha
nedatováno   Josef Sudek: Pražský chodec Vítězslav Nezval, Československý spisovatel, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1979   Kdy zemřeli…? (Přehled českých zemřelých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1975 - 1979), Státní knihovna, Praha
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister), ,
2005   Vladimír Holan: Noční hlídka srdce (Sborník k výstavě), Památník národního písemnictví, Praha
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2010   Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
2019   O Sudkovi a o sobě, Lašské muzeum, Kopřivnice (Nový Jičín)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1967   Příruční slovník naučný (IV. díl, S-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1987   Malá československá encyklopedie (Pom-S), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
1993   Encyklopedický slovník, Odeon, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Velký slovník naučný (m/ž), Diderot, Praha
1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (7: ř/š), Diderot, Praha
2000   Hlas domova 2 (Výtvarné umění a architektura našeho Polabí), Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2005 (XV. St - Šam), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1956   Josef Sudek šedesátníkem, Výtvarná práce, 4, 5, 1956/03/21, 8-
1957   Kolín a Polabí v dílech výtvarníků, Kolínsko, , 6, 1957/09, 0-0
1957   Josefa Sudka filosofické aforismy o fotografování, Výtvarné umění, 7, 2, 1957/04/25, 86-88
1958   Česká fotografie před dvaceti lety, Výtvarná práce, 6, 6, 1958/04/05, 10-
1958   Josef Sudek, Výtvarná práce, 6, 21, 1958/12/02, 10-
1959   Z brněnských výstav, Výtvarné umění, 9, 1, 1959/04/20, 41-42
1959   K výstavě čs. fotografie, Rudé právo, 39, 310, 1959/11/09, 2-2
1959   Chvilka s panem Sudkem, Květen, 4, 5, 1959/05, 231-232
1960   Pražské výstavy v listopadu, Výtvarná práce, 8, 23-24, 1960/12/14, 12-13
1961   Bilance 1960, Výtvarná práce, 9, 4, 1961/02/28, 5-6
1961   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 9, 11, 1961/06/07, 7-8
1963   Pražské výstavy v únoru, Výtvarná práce, 11, 2, 1963/02/27, 2-
1964   Josef Sudek a Mostecko, Výtvarná práce, 12, 16-17, 1964/09/30, 4-4
1966   Výtvarné projevy inspirované dílem Franze Kafky, Literární archív, 1, , 1966, 198-208
1972   S Josefem Sudkem o dobré práci, Věda a život, , 2, 1972/02, 103-107
1983   Výstava Česká fotografie 1918-1938 v Praze (Výstavy), Výtvarná kultura, 7, 1, 1983, 57-58
1983   Dvě zahrádky a jeden fotograf, Umění a řemesla, , 4, 1983, 29-32
1984   Komparace I. (Výstavy), Výtvarná kultura, 8, 1, 1984, 59-59
1988   Paříž obdivuje Josefa Sudka, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 1, 1988/03/30, 6-6
1988   Linie, barva, tvar, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 15, 1988/10/11, 3-
1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 25, 1990/12/10, 3-3
1994   Das Medium Fotografie im Zeitalter Künstlerischer Avantgarden, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 426-453
1994   Fotografie ze sbírky Moravské galerie v Brně, Listy o fotografii, , 1, 1994/06, 4-6
1997   Josef Sudek a Zlín, Prostor Zlín, 5, 1, 1997, 16-17
1998   Česká a slovenská fotografia od medziválečného obdobia do súčasnosti / Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Listy o fotografii, , 2, 1998, 36-37
1998   Přátelé: Sudek a Sivko, Sivko Sudek, , , 1998, 5-13
1998   Friends: Sudek and Sivko, Sivko Sudek, , , 1998, 15-21
2000   S.V.U. Mánes a fotografové I., Listy S.V.U. Mánes, , , 2000, 2-19
2003   Praha, Ladislav Sutnar: Prague - New York, , , 2003, 22-159
2004   roznětka postmoderny: Josef Sudek (historie), Fotograf, 3, 4, 2004, 96-100
2004   The primer of postmodernism: Josef Sudek (history), Fotograf, 3, 4, 2004, 96-100
2004   Vztah malíře a fotografa (Filla a Sudek v GHMP), Art & Antiques, , 9, 2004/09, 89-90
2004   Alchymista a kouzelník Josef Sudek a Emil Filla , Umění, 52, 6, 2004, 518-536
2005   Sudek's most region, according to Antonín Dufek (reviews), Fotograf, 4, 5, 2005, 122-
2006   Jsou umělci, jejichž dílo je možné vystavovat pořád..., Josef Sudek: Neznámý / The Unknown, , , 2006, 7-7
2006   There are artists whose work can be exhibited over and over..., Josef Sudek: Neznámý / The Unknown, , , 2006, 7-7
2006   O kráse salonních pozitivů, Josef Sudek: Neznámý / The Unknown, , , 2006, 9-21
2006   The beauty of vintage prints, Josef Sudek: Neznámý / The Unknown, , , 2006, 22-35
2007   tajemství Josefa Sudka: mezi slohy (historie), Fotograf, 6, 9, 2007, 100-102
2008   Josef Sudek (recenze), Fotograf, 7, 12, 2008, 112-
2010   Praha (Josef Sudek), Fotograf, 9, 15, 2010, 4-9
2010   Josef Sudek. Reklama (anotace publikací), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 2, 2010/01/21, 13-
2011   Návraty Josefa Sudka, Josef Sudek, , , 2011, -
2011   Josef Sudek, Obrazy z dějin fotografie české, , , 2011, 261-273
2011   Kulturní servis: Výstavy, Respekt, 22, 28, 2011/07/11, 68-69
2012   Fotografie, Ročenka ART+, , , 2012/02, 74-75
2014   Bohemika, Ročenka ART+, , , 2014, 24-26
2016   Umění podle Josefa Sudka, Art + Antiques, , 3, 2016/03/09, 3-
2016   Josef Sudek as a Mannerist, Fotograf, 15, 28, 2016, 108-109
2017   Ann Thomas — Vladimír Birgus — Ian Jeffrey (edd.), The Intimate World of Josef Sudek, Umění / Art, 65, 4, 2017, 422-424
2018   Ani ve válkách múzy nemlčely, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 1, 7, 2018, 74-75
2018   Storing and/or Sharing (The Negative in the Commercial Work of Josef Sudek), Umění / Art, 66, 5, 2018, 388-399
2019   Sudek: Obrazy a odrazy, Sudek: Obrazy a odrazy, , , 2019, -
2019   Josef Sudek, Sobě ke cti, umění ke slávě, , , 2019, 263-264
2020   Úklid jednoho archicu: Josef Sudek v labyrintu vlastní fotografie, Art + Antiques, , 7 + 8, 2020/07/10, 31-41
2020   Artia, Josef Sudek a sochy, , , 2020, 432-434
2020   Československý spisovatel, Josef Sudek a sochy, , , 2020, 435-437
2020   Družstevní práce, Josef Sudek a sochy, , , 2020, 438-441
2020   Fotografický obzor, Josef Sudek a sochy, , , 2020, 456-457
2020   Kmen, Josef Sudek a sochy, , , 2020, 468-470
2020   Melantrich, Josef Sudek a sochy, , , 2020, 488-491
2020   Orbis, Josef Sudek a sochy, , , 2020, 492-495
2020   Pestrý týden, Josef Sudek a sochy, , , 2020, 500-503
2020   Pražské nakladatelství, Josef Sudek a sochy, , , 2020, 507-511
2020   Sfinx a ELK, Josef Sudek a sochy, , , 2020, 516-521
2020   SNKLHU / Odeon, Josef Sudek a sochy, , , 2020, 522-526
2020   Svaz československých výtvarných umělců, Josef Sudek a sochy, , , 2020, 532-535
2020   Světozor, Josef Sudek a sochy, , , 2020, 536-539
2020   S.V.U. Mánes, Josef Sudek a sochy, , , 2020, 540-543
2020   Volné směry, Josef Sudek a sochy, , , 2020, 553-557
2020   Život, Josef Sudek a sochy, , , 2020, 577-583
nedat.   Josef Sudek (1896-1976), Fotografové - Photographers, , , nedat, -
nedat. (1963)   Jaromír Funke a Josef Sudek, Výtvarné umění Kolínska, , , nedat. (1963), 0-0
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1958   Josef Sudek: Fotografie
1958   Josef Sudek: Fotografie
1963   Josef Sudek: Fotografie
1976   Fotograf Josef Sudek (K umělcovým osmdesátinám)
1976   Zasloužilý umělec Josef Sudek: Průřez fotografickou tvorbou
1976   Josef Sudek: Fotografické dílo
1979   Josef Sudek: Fotografie (Z pozůstalosti, kterou darovala UPM umělcova sestra Božena Sudková)
1981   Zahrady Josefa Sudka (Z cyklu osobnosti české fotografie)
1986   Josef Sudek (večer věnovaný tvorbě fotografa)
1987   Josef Sudek (večer věnovaný tvorbě fotografa)
1988   Josef Sudek: Prague
1989   Josef Sudek: Fotografie (k výročí 150 let vynálezu fotografie)
1989   Josef Sudek (večer na počest autora)
1990   Josef Sudek: Sběratel českého moderního umění
1991   Josef Sudek: Poet of Prag (Photografhs 1911 - 1976)
1993   Josef Sudek: Fotografie
1995   Ke knize: Josef Sudek (Anna Fárová - Torst 1995)
1995   Josef Sudek: Pigmenty
1995   Josef Sudek: Doma
1995   Josef Sudek: Die Pigmentdrucke 1947 - 1954
1995   Josef Sudek: Dialog z ciszą
1996   Josef Sudek: Fotografie s rastry
1996   Josef Sudek: Cyklus Svatý Vít
1996   Pocta Josefu Sudkovi
1996   Růže pro Josefa Sudka / Rose for Josef Sudek
1996   Josef Sudek: Fotografie (k 100.narození Josefa Sudka)
1996   Josef Sudek: Sedmá strana kostky
1996   Josef Sudek: Cyklus Svatý Vít
1996   Růže pro Josefa Sudka / A Rose for Josef Sudek (1896 - 1976, zahájení)
1997   Josef Sudek: Severní krajina (1957 - 1962)
1997   Josef Sudek:( Poznámky) - Fotografie
1997   Josef Sudek: Vlastní portfolio (slavnostní otevření Komorní galerie Josefa Sudka)
1997   Josef Sudek: Fotografie (Ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1998   Josef Sudek: El silenci de les coses (fotografie z let 1940 - 1970)
1999   Josef Sudek: Smutná krajina / Severozápadní Čechy 1957 - 1962
1999   Josef Sudek: Tvorba z 20. - 70.let (prodejní výstava)
2000   Slavnostní otevření zrekonstruovaného atelieru Josefa Sudka
2000   Josef Sudek: Fotografie 1940 - 1972
2000   Josef Sudek: Smutné krajiny
2000   Josef Sudek: Svatý Vít
2001   Josef Sudek: Fotografie 1940 - 70 (z fotografické sbírky Moravské galerie)
2001   Romantik Josef Sudek
2001   Romantik / Romanticist Josef Sudek (Fotografie / Photographs)
2001   Josef Sudek: Fotograf v zahradě (vernisáž)
2003   Josef Sudek (1896 - 1976): Natura Morte
2004   Josef Sudek: Smutná krajina / Sad landscape
2004   Josef Sudek: Reklama / Advertising
2004   Josef Sudek: Designfotografie der dreissiger Jahre
2005   Josef Sudek: Designfotografie der dreissiger Jahre
2006   Josef Sudek: Dialog z ciszą (Fotografie 1940 - 1970 z kolekcji Moravwskiej galerii w Brnie)
2006   Josef Sudek neznámý / The Unknown Josef Sudek (Salonní fotografie 1918 - 1942 / Vintage prints 1918 - 1942)
2006   Josef Sudek: Dialog z ciszą / Dialogue with silence
2007   Vzpomínka na Josefa Sudka
2007   Josef Sudek: Privatissima - Poznámky, 50.-70. léta 20. st. / Privatissima - Notes, 1950s - 70s
2007   Fotografie Josefa Sudka ze sbírky uměné finanční skupiny PPF
2008   Josef Sudek
2008   Josef Sudek: Privatissima - Nocturno
2013   Svět Josefa Sudka / Silver Time 2013
2016   Josef Sudek: Le monde à ma fenêtre
2018   Josef Sudek: Topografie sutin
2018   Josef Sudek: Topographie der Trümmer. Prag 1945
2020   Fešandy ze šuplíků / Lovelies from the Files: Sudek a sochy / Sudek and Sculpture
2021   Fešandy ze šuplíků. Sudek, sochy, jižní Čechy
2021   Jan Křížek v českém umění / Karel Malich: 14 pastelů z let 2000–2016 / Z české fotografie: Sudek, Kolářová, Svoboda, ...
neuveden   Josef Sudek: Fotografie Hradce Králové
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1977   Výstava tulipánů a narcisů (Fotografií zasloužilého umělce Josefa Sudka a keramiky akademické sochařky Jindry Vikové)
1988   Twenty Years of Czechoslovak Art: 1968-1988. A Tribute to Jacques Baruch (Drawings, Paintings, Prints, Photography and Sculpture)
1990   Josef Sudek sběratel českého moderního umění
1991   Současná grafika Liberecka, Josef Sudek sběratel moderního umění
1996   Hudba hraje dál (Česká kontaktní fotografie)
1996   Josef Sudek: Fotografie, František Tichý: Grafiky a kvaše
1997   The Gist of Things
1998   Sivko / Sudek
1998   Beauté moderne, Viktor Kolář: Et dans les Escales (Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948, Figures de la solitude)
2000   L´herbier du temps
2001   Sonja Bullaty a Josef Sudek (Přátelství)
2002   Černá a bílá (Svitavy)
2002   Černá a bílá (Bruntál)
2002   Černá a bílá (Šternberk)
2005   Funkeho Kolín Město
2005   Retrospektiva Galerie 4 / Galerie 4 retrospective
2006   Družstevní práce - Sutnar Sudek
2007   Průzračný svět / Durchsichtige Welt (Podoby vody)
2007   Jiří Toman & Josef Sudek
2007   Smetanova výtvarná Litomyšl 2007, jež připomene 50. výročí úmrtí Františka Kupky
2009   Mimo zónu / Outside (Fotografie z let 1970-1989 / Photographs 1970-1989)
2009   Paměť české fotografie. Fotogenie identity
2016   Wabi-sabi v českém výtvarném umění
2016   Přesahy fotografie
2017   Sonja Bullaty & Josef Sudek
2018   Sudek, Funke, Drtikol...
2019   Vrcholení (Nejvyšší polohy českého výtvarného umění)
2019   Rössler, Funke, Sudek (průkopníci moderní české fotografie)
2020   Galerie Zdeněk Sklenář: 30 (1990-2020)
2020   Galerie Zdeněk Sklenář: 30 (1990-2020)
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1996   5. aukce výtvarného umění
1996   Dorotheum (Fotografie)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
2000   Výtvarné umění
2002   Výtvarné umění / Fine Art
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010)
2010   České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century)
2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel)
2013   31. aukce
2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění
2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017)
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
2019   Zahradní aukce
Thesis
published, title (subtitle)
1993   Sudkova reklamní tvorba a zátiší
1996   Aesthetic and design elements in the work of Josef Sudek
Photography
published, title (subtitle)
1919   Ráno Na poříčí
1922-27   Z Invalidovny
1922-27   Z Invalidovny
1922-27   Z Invalidovny
1924   Polabská krajina
1924-26   Z kolínského ostrova
1926   Poslední list
1927   Ze Svatovítského chrámu
1936   Portrét malíře Františka Tichého
1940-54   Okno mého ateliéru
1942   Milena
1944-53   Na okně mého ateliéru
1950   Talíř s vejcem
1950-54   Zátiší s cibulí
1951-54   Detail sochy
1952-70   Procházka po Mionší
1954   Pražský motiv
1954-55   Procházka po Střeleckém ostrově
1972   Orosená socha
nedatováno   Bez názvu
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
2004   Josef Sudek: Smutná krajina / Sad Landscape
2016   „Milerád budu fotografovati moderně moderní architekturu.“ Stavby Josefa Gočára, Jaroslava Fragnera, Richarda F. Podzemného a dalších na fotografiích Josefa Sudka
2018   Josef Sudek: Topografie sutin / The Topography of Ruins
2020   Fešandy ze šuplíků: Sudek a sochy
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918-1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918-1948)
2003   Reality Check
2006   Jiří Švestka Gallery
2006   Družstevní práce - Sutnar Sudek
nedatováno   Umění 1930 - 2000
nedatováno   Die Kunst von 1930 bis 2000
nedatováno   L'art 1930-2000
Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1964   Josef Sudek
1995   Josef Sudek: 'Rétrospective'
1997   Josef Sudek: Das stille Leben der Dinge (Fotografien von 1940 - 1970)
2001   Josef Sudek: Fotografie / Photographs (Romantik / Romanticist)
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2004   Josef Sudek: Stilleben & Landschaften
2005   Josef Sudek: Praha 20.let
2007   Josef Sudek: Privatissima - Poznámky, 50. - 70. léta 20. st.
2011   Josef Sudek: Věci / Objects
2012   Josef Sudek: Z ostrovů / From the islands
2016   Josef Sudek: Le monde à ma fenêtre
2017   Josef Sudek: Harmonie světů / The Harmony of the World
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1990   Aventure et Photographie
1995   Josef Koudelka: Černý trojúhelník, Podkrušnohoří (1990-1994), Josef Sudek: Severní krajina (1957-1962)
1999   Josef Sudek, Otto Rothmayer
Collective Catalogue of Posters
published, title (subtitle)
2016   Wabi-sabi v českém výtvarném umění
Master's Thesis
published, title (subtitle)
1981   Josef Sudek
Funeral Card
published, title (subtitle)
1976   Josef Sudek (umělecký fotograf)
Poster
published, title (subtitle)
2019   Rössler, Funke, Sudek (Průkopníci moderní české fotografie)
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
2018   Josef Sudek ve fotografiích Petra Hojdy
Occassional Print
published, title (subtitle)
nedatováno   Fotografové - Photographers
Program
published, title (subtitle)
1996   Josef Sudek (1896-1976)
2002   Divočina - příroda, duše, jazyk / Wilderness - nature, soul, language / Wildnis - natur, seele, sprache
2005   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 leden - březen
2005   Regionální Muzeum v Kolíně (Září říjen 2005)
2006   Program Východočeské galerie v Pardubicích / Exhibition programme of East Bohemian gallery in Pradubice (Březen - květen 2006 / March - may 2006)
2018   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Květen-červen / May-June 2018)
2018   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Červenec-srpen / July-August 2018)
2020   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Červen-srpen / June-August 2020)
Project
published, title (subtitle)
2016   Projekt výstavy fotografií Josef Sudek 1896-1976
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1990   Erwerbungen 1970-1990
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2011   Jmenný seznam osobností portrétovaných Václavem Chocholou
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1966   Aktuální tendence českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Seznam exponátů)
2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací)
2018   Umění Československa v období let 1918-1938
Collection Of Photography
published, title (subtitle)
1976   Josef Sudek (Soubor 13 fotografií s průvodním textem)
1977   Josef Sudek
1999   Sudek
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1962   Josef Sudek
1969   Josef Sudek: Mostecko / Humboldtka
Text
published, title (subtitle)
1990   Josef Sudek: Praha panoramatická
2001   O sobě
Press News
published, title (subtitle)
1996   Růže pro Josefa Sudka
1998   Josef Sudek: The Silent Life of Objects (Photographs from 1940 - 1970)
2000   Vážení přátele umění, v historii českého národa …
2000   Atelier Josefa Sudka na Újezdě bude obnoven ve své původní podobě
2000   Josef Sudek
2001   Josef Sudek: Fotografie 1940 - 1970 ze sbírky Moravské galerie v Beně
2001   Romantik Josef Sudek
2001   Josef Sudek: O sobě
2004   Josef Sudek: Reklama
2004   Josef Sudek: Reklama
2005   Josef Sudek: Fotografie třicátých let
2007   Družstevní práce: Sutnar - Sudek
2008   Fotogenie identity / Paměť české fotografie (The Photogeny of Identity / The Memory of Czech Photography)