Josef Sudek

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2007   Emil Filla
2010   Jaromír Funke: Abstraktní kompozice (1927-1929)
2013   Petr Helbich: Sudkův asistent
2017   Petr Helbich (host Josef Sudek)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1986   Typographia 3 (Písmo, ilustrace, kniha), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
1989   Panorama of Czech Fine Arts (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1989   Panorama der tschechischen bildenden Kunst (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
2004   Literáti Kolínska, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
2010   Pražské Podolí (Místopisně-historický průvodce s historií antikvariátu Prošek), Aukční agentura a Antikvariát Prošek, Praha
2016   Andrej Bělocvětov (Hudba absolutna / Music of the absolute), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband), ,
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1946   Korouhvička v Mozarteu (Salon na chodbě znovuvzkříšen), Lidová kultura, 2, 21, 1946/05/25, 5-5
1957   Josef Sudek: Fotografie..., Výtvarná práce, 5, 1, 1957/02/02, 4-5
1957   Zpráva výboru sekce užitého umění a průmyslového výtvarnictví SČSVU, Výtvarná práce, 5, 4-5, 1957/03/30, 14-
1957   Zpráva o činnosti sekce užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Výtvarná práce, 5, 15, 1957/08/09, -
1957   Reportážní fotografie, Výtvarná práce, 5, 25-26, 1957/12/30, 8-
1958   Naše fotografie 1958, Výtvarná práce, 6, 11, 1958/06/21, 10-
1959   Fotografie z celého světa, Výtvarná práce, 7, 3, 1959/02/24, 6-
1959   Světlo a stín..., Výtvarná práce, 7, 17, 1959/09/21, 5-
1963   Bilance 1962-63, Výtvarná práce, 11, 6, 1963/04/28, 3-3
1965   Fotosalón v Obecním domě, Výtvarná práce, 13, 21, 1965/11/10, 6-
1966   Blahopřejeme, Výtvarná práce, 14, 5, 1966/03/17, 2-
1977   Pražské výstavy v červnu a červenci (Kronika), Výtvarná kultura, 1, 4, 1977, -
1977   Přehled výstav říjen a listopad (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 1, 6, 1977, -
1978   Umění vítězného lidu (Figurální malířství a malířský portrét), Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, 1-12
1978   Pražské výstavy v červnu a červenci (Kronika), Výtvarná kultura, 2, 5, 1978, -
1979   Josef Sudek v Uměleckoprůmyslovém muzeu (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 3, 6, 1979, 63-64
1988   Typologie abstrakce v nové fotografie, Linie / barva / tvar, , , 1988, 96-97
1988   Nová fotografie třicátých let v Praze, Linie / barva / tvar, , , 1988, 97-104
1988   Tradice české fotografie, současnost a svět, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 12, 1988/08/30, 1-2
1988   O smysl a existenci české fotografie, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 15, 1988/10/11, 2-
1989   Fotografie v uměleckých sdruženích a spolcích, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 11, 1989/05/30, 2-
1990   Umění, věda a kultura, Kolínsko, , , 1990, 273-302
1993   Los aňos treinta: La extraňa pareja, el Funcionalismo y el Surrealismu (The 1930s: The Strange Bedfellows, Functionalism and Surrealism), El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, , , 1993, 292-391
1993   Třicátá léta: podivné partnerství - funkcionalismus a surrealismus, Umění pro všechny smysly, , , 1993, 124-172
1993/05/27   Kolínský výtvarný maratón, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 11, 1993/05/27, 3-
1994   Evropa, Evropa (Století avantgardy ve střední a východní Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 16-17, 1994/08/18, 1-1
1995   Todellisuuden toinen aste / Second stage of the present, Samettivallankumouksen jälkeen / After the Velvet Revolution, , , 1995, 32-42
1995   Brachtlová Michaela (Meidän taidevalokuvamme... / At the moment,...), Samettivallankumouksen jälkeen / After the Velvet Revolution, , , 1995, 45-45
1996   The philosophy of the recess, Umění , 44, 1, 1996, 41-52
1999   Úvodem, Cestou necestou, , , 1999, 9-11
1999   Drtikol, Rössler, Funke, Wiškovský v portfoliích, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 5, 1999/03/04, 3-
2000   Druhé patro (Stálá expozice umění 19. a 20. století - 2. část), Reflex, , 42, 2000/10/19, 97-97
2000   V Moravské galerii znovu a jinak (Brno, Moravská galerie, Pražákův palác, Nová instalace českého výtvarného umění 20. století, stálá expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 1, 2000/01/13, 12-
2005   Současné umění na aukci Art CZ vzbudilo opět zájem..., Revue art, , 3, 2005/3, 76-77
2005   V hledáčku Vladimíra Birguse, Reflex, 16, 6, 2005/02/10, 58-58
2007   Jan Lukas, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, , , 2007, 96-109
2008   Noční chodec, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 16-17, 2008/08/28, 3-
2008   Orbis Artis, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 11, 2008/05/29, 3-3
2010   Sudek milionář, Art + Antiques, , 12, 2010/12, 22-23
2010   Josef Sudek. Reklama (anotace publikací), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 2, 2010/01/21, 13-
2011   Papíry za milion, Art + Antiques, , 10, 2011/10/07, 18-18
2013   Rekordní Mucha, Art + Antiques, , 4, 2013/04/08, 17-17
2014   Zlatým věkem zátiší rozumíme..., Kouzla zátiší, , , 2014, -
2016   Stephan překvapil, Sutnar nezklamal, Art + Antiques, , 4, 2016/04/08, 21-
2018   Múzy v zákopech Velké války, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 1, 6, 2018, 76-77
2020   Černobílí muži s paletou? (Od portrétu Autora v nejlepších letech k posmrtné fotografii), Tvůrce jako předmět dějin umění, , , 2020, 215-221
Almanach
published, title (subtitle)
1934   Almanach Kmene (Jaro 1934)
Postcard
published, title (subtitle)
1996   František Tichý, Malíř a impresário Josef Sudek (foto František Tichý), kresba, 1937
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
nedatováno   Vladimír Suchánek: Pocty mým současníkům
Occassional Print
published, title (subtitle)
2006   Malý průvodce Kolíňáka po velké Praze
Text
published, title (subtitle)
1946   Tři výtvarné publikace