Josef Sudek

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1935   Emil Filla: Plastika, suché jehly, lepty, dřevoryty, litografie, oleje; Černošská a tichomořská plastika: 185 soch ze sbírky Joe Hlouchy
1950   Emanuel Famíra: Naše loděnice ve výstavbě (Výstava obrazů a soch)
1956   30 rokov výtvarnej práce Štefana Bednára
1959   Malíř Jaroslav Šmídra
1959   V. A. Šrůtek
1960   Sochař Karel Lidický (Výtvarné Hlinecko 1960)
1962   Josef Wagner (Kresby, sochy)
1962   Josef Wagner: Kresby a sochy
1962   Bohumil Kafka 1878 - 1942: Životní dílo
1963   Jiří Jaška
1965   Emil Filla: Výstava grafických cyklů Boje a zápasy
1967   Vladimír Studený
1969   Jindřich Štyrský 1899 - 1942 (Malarstwo, Rysunek, Collage, Fotografie)
1971   Viktor Dobrovolný: Sochy a kresby
1972   Malé bronzy a cíny Stanislava Hanzíka
1972   Richard Wiesner: Výběr z díla
1973   Podobizny Stanislava Hanzíka
1977   Břetislav Benda: Výběr z díla
1978   Josef Wagner: Raná tvorba
1979   Josef Wagner: Raná tvorba
1980   Bedřich Stefan: Výběr z díla
1980   Emil Filla (Pamětní síň na Peruci)
1982   Antonín Hudeček
1984   Pavel Janák 1882–1956 (Architektur und Kunstgewerbe)
1986   Stanislav Hanzík: Výběr z díla
1988   Stanislav Hanzík: Z ateliéru
1990   Hana Wichterlová: Sochy
1996   Vincenc Makovský: Rané dílo/ The early works/ Frühes Werk 1924 - 1934
1997   Otto Rothmayer 1892-1966
1999   Jaroslav Fragner: Náčtry a plány
2000   Sochařka Hana Wichterlová
2001   Josef Wagner: Hlasy země
2002   Emil Filla sochař (Práce z let 1913 - 1938)
2002   Toyen: Une femme surréaliste
2003   Ladislav Sutnar: Prague - New York (Design in Action)
2003   Ladislav Sutnar: Praha - New York (Design in Action)
2006   Adolf Hoffmeister: Visages & collages (Oeuvres des années 1926 - 1973)
2015   Toyen: Vidím neboť je noc / I see for it is Night
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1947   Pražský hrad v renesanci a baroku 1490-1790
1957   Sochařský náčrt, kresba a drobná plastika
1960   Bilance 1960
1969   Český kubismus (K pátému výročí trvání galerie)
1973   Umělci sociální skupiny (Holan, Holý, Kotík, Kotrba)
1978   Český funkcionalismus 1920-1940: Architektura, bytové zařízení, užitá grafika (1. Architektura)
1982   Štyrský Toyen Heisler
1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963)
1996   Český surrealismus 1929-1953
2000   Aktuální nekonečno / Actual Infinity (Konflikty a souvislosti baroka v moderním a současném českém umění / Baroque Conflicts and Continuities in Modern and Contemporary Czech Art)
2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950)
2014   Na hlubinu (Malířské výstavy při Akademických týdnech na Svatém Kopečku u Olomouce v letech 1938-1940)
2018   První republika 1918-1938
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1935   Život a utrpení svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka, Benediktíni opatství břevnovského, Praha
1938   Prague Baroque, František Borový, nakladatelství, Praha
1938   Praha barokní, František Borový, nakladatelství, Praha
1938   T. G. Masaryk (K jeho názorům na umění, hlavně slovesné), Družstevní práce, Praha 1
1940   F. V. Mokrý, Dr. Štěpán Jež (Galerie dr. Štěpána Ježe), Bubeneč, Praha (Hlavní město Praha)
1941   František Tichý, František Topič, nakladatelství, Praha
1941   Dílo Václava Rabasa (1908 - 1941), Družstevní práce, Praha 1
1947   Emanuel Famíra, František Topič, nakladatelství, Praha
1947   Praha barokní, František Borový, nakladatelství, Praha
1947   T. G. Masaryk (K jeho názorům na umění, hlavně slovesné), Družstevní práce, Praha 1
1950   Ján Želibský, Tvar, Bratislava (Bratislava)
1952   Marie Majerová ve fotografii, Československý spisovatel, Praha
1954   Vzpomínky na Prahu, Orbis, Praha
1954   Vladislav Vančura ve fotografii, Československý spisovatel, Praha
1954   Paláce a zahrady pod Pražským hradem, Orbis, Praha
1955   Petr Jilemnický ve fotografii, Československý spisovatel, Praha
1956   Karel Pokorný, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1957   Václav Sivko, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1958   Josef Kaplický, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1958   Bedřich Vaníček, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1958   Lapidarium Národního musea (Sbírka architektonického sochařství XI.-XIX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1959   Josef Wagner, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1959   V. V. Novák, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1960   Malířovy toulky po Evropě, Cejlonu a Indii, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1961   Jan Kojan, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1961   František Tichý, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1961   Bedřich Stefan, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1962   Zamek Praski, Sportovní a turistické nakladatelství, Praha
1964   Emil Filla (Krajina Českého středohoří), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1964   Pražský hrad, Sportovní a turistické nakladatelství, Praha
1965   Francouzská léta Františka Tichého, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1967   Bedřich Vaníček (7 úvah), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1969   Josef Hašek, Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice)
1970   Starobylá města v Československu, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1971   Janáček - Hukvaldy, Supraphon, n.p., Praha
1974   Český barok, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   Marta Jirásková, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   Programy české architektury, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Práce oka, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1983   České užité umění 1918-1938, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Sbohem, můj krásný plameni, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1985   Sochař Josef Wagner, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1992   Všecky krásy světa, Československý spisovatel, Praha
1992   Prag panoramatisch, Odeon, Praha
1996   Dodatky, Český spisovatel, a.s., Praha
1996   Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha
1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, III. Olomoucko), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2000   Toyen, Galerie hlavního města Prahy, Praha
2000   Toyen, Galerie hlavního města Prahy, Praha
2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/1), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/2), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2002   Nataša Gollová (Život tropí hlouposti), Nakladatelství Slávka Kopecká, Lidice
2005   Stanislav Hanzík (Josef Sudek fotografoval v ateliéru Stanislava Hanzíka, Portréty a volné plastiky, Realizace), Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
2008   Kosta (Rozhovor přes dvě generace), Respekt Publishing, a.s., Praha
2010   Demartini, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2016   Hoffmeister’s Ironic Chronicle, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2017   Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018   Snad nesbíráte obrazy? (Cesty soukromého sběratelství moderního umění v českých zemích v letech 1948-1965), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
2020   Čtyři generace Radů, Město Železný Brod, Železný Brod (Jablonec nad Nisou)
2021   Tichý, Zrzavý, Lhoták, Born a František Dvořák, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister), ,
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1932   Rozhovor s Emilem Fillou, Rozpravy Aventina, 7, 30, 1932/04/14, 241-244
1939   Svatý Vojtěch v umění, Národní noviny, , , 1939/09/24, -
1941   Kresby a obrazy Františka Tichého, 3 týdny u Topičů, , 1, 1941/03/31, 19-28
1941   Kafkův Mánes, 3 týdny u Topičů, , 4, 1941/06/02, -
1941   V. Makovského Božena Němcová, 3 týdny v umění, , 5-6, 1941/10/11, 112-114
1955   Za Bedřichem Vaníčkem, Výtvarné umění, 5, 9, 1955/12/07, 394-399
1982   Sochař Václav Markup, Výtvarná kultura, 6, 5, 1982, 41-44
2001   Pohnutky, okolnosti a naděje, Revolver Revue, , 47, 2001/09, 220-249
2018   Ani ve válkách múzy nemlčely, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 1, 7, 2018, 74-75
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1995   Ke knize: Josef Sudek (Anna Fárová - Torst 1995)
architektonická realizace
published, title (subtitle)
30. léta   Vybavení obytných interierů 30. let (Pracovní stůl)
Work
published, title (subtitle)
1932   Anděla
1937   Matka s dítětem
1937   Děvče před zrcadlem
1938   Stojící akt
Periodical
published, title (subtitle)
1935/05   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1955/12/07   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců)
1956/11/10   Výtvarné umění (Časopis přípravného výboru svazu československých výtvarných umělců)
1957/03/30   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1957/04/25   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1957/05/25   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1958/03/20   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1959   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1960/01   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1961/07/05   Výtvarné umění
1962/02   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1963/01   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1967/09/20   Výtvarné umění
2001/09   Revolver Revue (47/2001)
Poster
published, title (subtitle)
1989   Stanislav Hanzík: Z ateliéru
Collection Of Photography
published, title (subtitle)
1999   Sudek