Josef Sudek

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1976   Fotografie Josefa Sudka
1981   Josef Sudek
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1989   Československá fotografie 1945 - 1989 (150 let vynálezu fotografie)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1994   Josef Sudek (Slovník místo paměti), Artfoto, Praha
2001   Josef Sudek o sobě, Torst, Praha
2014   Josef Sudek v rozhovorech a vzpomínkách, Torst, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1957   Josefa Sudka filosofické aforismy o fotografování, Výtvarné umění, 7, 2, 1957/04/25, 86-88
1972   S Josefem Sudkem o dobré práci, Věda a život, , 2, 1972/02, 103-107