Jan Wenig

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1957   Jan Wenig
1958   Jan Wenig (Obrazy a monotypy z let 1943 - 1958)
1960   Jan Wenig
1978   Jan Wenig: Výbor z díla 1933 / 1972
1980   Jan Wenig: Výbor z díla 1933 / 1972
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1933   Sto let rakovnické reálky 1833 - 1933 (Naši výtvarníci)
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1989   Don Quijote v českém umění
2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art inspired by Beer)
2007   Artotéka města Plzně: 10 let (1996 - 2006)
2009   Ohlasy kubismu v Plzni
2015   20 let Artotéky města Plzně (Výběr z kolekce současného výtvarného umění v majetku města Plzně (1996-2016))
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1973   Jan Wenig, Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2010   Umění českého západu (Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925-1951), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2017   Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950), Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1974   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1971 - 1974 a doplňky k rokům 1935 - 1970), Státní knihovna, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1990   Malá encyklopedie výtvarných umělců a architektů západních Čech (1945-1990), Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů ((asi 1800-2008), 2. svazek N-Ž), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1957   Obzvlášť příznačná je v tomto směru..., Výtvarná práce, 5, 24, 1957/12/18, 10-
1958   Výstava monotypů v Plzni, Výtvarná práce, 6, 21, 1958/12/02, 4-
1960   Výstava plzeňských výtvarníků, Výtvarná práce, 8, 12, 1960/06/20, 10-
1960   Jan Wenig, Výtvarná práce, 8, 14, 1960/07/18, 10-
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1999   Aukční katalog (1/1999)
Calendarium
published, title (subtitle)
1994   Kalendárium osobností západních Čech na rok 1995
Press News
published, title (subtitle)
2017   Ve stínu šapitó. Cirkusové motivy ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary