Bedřich Patočka

Guide
published, title (subtitle), notes
1968   Mapa kulturních památek ČSSR,