Aleš Krejča

Author's Catalogue
published, title (subtitle), notes
1978   Václav Mergl, obálka, typografie
1988   Jiří Mrázek, podle koncepce Marcely Pánkové
1988   Daisy Mrázková, obálka, typografie
1989   Ellen Jilemnická,
1991   Bohdan Kopecký: Obrazy a kresby,
1993   Josef Anton Trčka: Fotograf vídeňské moderny,
2000   Petr Herel: Knihy, kresby, grafika z let 1989-1999,
2017   Aleš Krejča: Váhy mého času (Výběr z malířské tvorby),
Collective Catalogue
published, title (subtitle), notes
1993   Skutečnost a iluze (Tendence českého radikálního realismu),
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií),
1995   Na hranici znaku / At the Edge of the Sign,
2000   Nekonečná rozmanitost (Anatolské koberce III, Dar Rainera Kreissla České Republice),
2005   Vyšehrad: Lughnasadh 2005 (Domov Keltských božstev),
2012   Beroun Lughnasadh 2012 TEPLICE (Nehmotný kámen mudrců (na keltský způsob)),
Book
published, title (subtitle), notes, publisher, city
1965   Luis Buñuel, , Orbis, Praha
1965   (Věra Chytilová: O něčem jiném; Miloš Forman: Černý Petr; Jaromil Jireš: Křik; Pavel Juráček: Postava k podpírání), , Orbis, Praha
1966   Ingmar Bergman, , Orbis, Praha
1967   Federico Fellini, , Orbis, Praha
1968   Stati a projevy o divadle, , Orbis, Praha
1969   Jean-Luc Godard, , Orbis, Praha
1969   Píseň o růži, , Jihočeské nakladatelství Růže, České Budějovice (České Budějovice)
1972   Příručí, přebal, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1974   Romanische Kunst (in Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien), , Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1975   Art Nouveau 1900, , Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1975   Michelangelo (Kresby), , Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1976   Vlastní životopis, přebal, vazba, typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1976   Český pitaval aneb Kralovraždy, , Orbis, Praha
1976   Faleristik (Ein Buch über Ordenskunde), , Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1977   Hans Holbein: Kresby, , Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Souhlas noci, , Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1978   Pozdně gotické umění v Čechách 1471-1526, , Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1978   Karl IV. und die Kultur und Kunst seiner Zeit, , Verlag Werner Dausien, Hanau am Main
1979   Tábor (Národní kulturní památka), , Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1980   Die Techniken der graphischen Kunst (Handbuch der Arbeitsvorgänge und der Geschichte der Original-Druckgraphik), , Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1980   Život v homérské době, , Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Současné české a slovenské umění, , Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Súčasné české a slovenské umenie, grafická úprava, obálka, vazba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Sochař Josef Wagner, , Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Příběh fotografie, , Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1985   Praga w sercu Europy, , Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Varšava (Warszawa)
1986   Les plus belles légendes du monde, , Éditions Gründ, Paříž (Paris)
1986   Prag im Herzen Europas, , Verlag Werner Dausien, Hanau am Main
1986   Technika kresby, , Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1986   Návraty první dámy (O komětě Halleyově i těch druhých), , Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1987   Současné umění Německé demokratické republiky, , Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Domovní znamení staré Prahy, , Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1988   Veletucet (144krát Barták, Holý, Hrubý, Jiránek, Matuška, Nepraš, Renčín, Slíva v Technickém magazínu), vazba, typografie, Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
1988   Prague The Heart of Europe, , Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1988   Die Kunst am Hofe Rudolfs II., , Verlag Werner Dausien, Hanau am Main
1989   Cesty československé fotografie, , Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1989   Lovcem živé krásy, , Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1990   Krvavý román (Studie kulturně a literárně historická), , Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1991   Karel Čapek ve fotografii, , Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
1991   Domovní znamení staré Prahy, , Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1992   Co složím, to mám, , Torst, Praha
1992   České typy aneb Poptávka po našem hrdinovi, přebal (kresba Karel Nepraš), typografie, Nakladatelství Franze Kafky, Praha
1992   Prag im Herzen Europas, , Verlag Werner Dausien, Hanau am Main
1992   Prague coeur de l´Europe, , Aventinum s.r.o., Praha
1992   Prague The Heart of Europe, , Aventinum s.r.o., Praha
1992   Praag in het hart van Europa, , Rebo Productions, Lisse
1992   Hrad smrti, podle původního vydání, JOTA & ARCA JIMFA, Brno (Brno-město)
1993   …nejlépe tlačiti vlastní káru sám (Život Josefa Váchala), , Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1993   Zastřená tvář poezie, přebal (kresba Karel Nepraš), typografie, Nakladatelství Franze Kafky, Praha
1993   America According to Kafka, , Nakladatelství Franze Kafky, Praha
1993   Amerika nach Kafka, , Nakladatelství Franze Kafky, Praha
1994   Jan Reich: Praha, , Petit, spol. s.r.o., Praha
1994   Zlatomodrý konec stařičkého léta, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1994   Vteřinové smrti, typografie, Český spisovatel, a.s., Praha
1995   Nedorozumění s rozumem aneb Konba žijby, typografie, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1995   Grafické techniky, přebal, vazba, typografie, Aventinum s.r.o., Praha
1995   Velké záhady minulosti (Co se skrývá v pozadí historických událostí), podle původního vydání, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
1995   I-ťing Kniha proměn, typografie, Nakladatelství Maxima, Praha
1996   Hans Holbein ml. (Obrázky ke Starému zákonu), , Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1996   Techniky keramiky, , Aventinum s.r.o., Praha
1996   Magická Praha, , Odeon, Praha
1996   Davidova hvězda, , Nakladatelství Franze Kafky, Praha
1997   Kafkovy zlé Čechy (K sociální historii pražského žida), , Nakladatelství Franze Kafky, Praha
1998   O patřičnosti v jazyce, , Nakladatelství Franze Kafky, Praha
1998   O osamělosti umírajících v našich dnech, , Nakladatelství Franze Kafky, Praha
2000   Anatolia (Infinite, Variety / Unendliche, Vielfalt), , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2000   Disappearing Prague, , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2000   Verschwindende Prag, , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2000   William Blake 1757 - 1827, , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2000   Nerozumím už Nietzschemu, , Torst, Praha
2000   Eseje o Kafkovi, , Nakladatelství Franze Kafky, Praha
2001   Jan Reich: Vltava a Praha, , Petit, spol. s.r.o., Praha
2001   Sám jako Franz Kafka, , Nakladatelství Franze Kafky, Praha
2011   Aleš Krejča: Obrazy, přebal, typografie, Nakladatelství Maxima, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), notes
2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, vazba
Non-Arts Catalogue
published, title (subtitle), notes
1995   Dům U zlatého hroznu,
Periodical
published, title (subtitle), notes
1968/01/22   Výtvarná práce (1),
1968/02/16   Výtvarná práce (2),
1968/03/02   Výtvarná práce (3),
1968/03/20   Výtvarná práce (4),
1968/03/27   Výtvarná práce (5),
1968/04/11   Výtvarná práce (6),
1968/04/20   Výtvarná práce (7),
1968/05/15   Výtvarná práce (8),
1968/05/25   Výtvarná práce (9),
1968/06/08   Výtvarná práce (10),
1968/06/25   Výtvarná práce (11),
1968/07/18   Výtvarná práce (12-13),
1968/08/02   Výtvarná práce (14),
1968/08/16   Výtvarná práce (15),
1968/09/25   Výtvarná práce (16-17),
1968/10/25   Výtvarná práce (18),
1968/11/29   Výtvarná práce (19),
1968/12/10   Výtvarná práce (20-21),
1968/12/28   Výtvarná práce (22-23),
1969/01/10   Výtvarná práce (24),
1976   Umění (časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV),
1976   Umění (časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV),
1976   Umění (časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV),
1976   Umění (časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV),
1976   Umění (časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV),
1976   Umění (časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV),
1977   Umění (časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV),
1977   Umění (časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV),
1977   Umění (časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV),
1977   Umění (časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV),
1977   Umění (časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV),
1977   Umění (časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV),
1988   Technický magazín (Měsíčník moderního člověka),