Jack Kerouac

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1966   Jazzová inspirace, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Yearbook
published, title (subtitle)
1966   Světová literatura 10 (1956 - 1965)