cs.wikipedia.org

Josef Pekař

* 12. 4. 1870, Malý Rohozec, Turnov (Semily), Česká republika (Czech Republic)
† 23. 1. 1937, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Historian

 

nationality: Czech
sex: Male

NK AUT: jk01092389

notes:
Ředitel historického semináře univerzity

Josef Pekař

cs.wikipedia.org
 

Josef Pekař

from - to   student, school, city
1925 - 1927   Hertl Jan, *1906, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, historie

Josef Pekař

from - to   group, *creation, notes
1900 - ????   Česká akademie věd a umění, *, 1928 - 1937 Předseda I. třídy

Josef Pekař

dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

Josef Pekař

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
  2020/09/26   Posel z Budče 37 (Sborník Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně), 37, Sládečkovo vlastivědné muzeum, Kladno (Kladno)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  2005   Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2010   Praha: Město evropské avantgardy, 1895-1928, Nakladatelství Argo, Praha
  2011   Česká inteligence od Jaroslava Golla po Magora, Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937/02   Brána, 2, Ladislav Kuncíř, Praha
  1937/04   Brána, 4, Ladislav Kuncíř, Praha
  1940   Řád, VI., 3, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1941/12   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), IX., 3-4, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Český barok u Josefa Pekaře, O Josefu Pekařovi, 153-198
  1937   Dílo Josefa Pekaře, O Josefu Pekařovi, 31-144
  1937   J.H.:Josef Pekař, Brána, 18
  1937   Josef Pekař - historik selského stavu, O Josefu Pekařovi, 199-213
  1937   K Pekařovým studiím o českém středověku, O Josefu Pekařovi, 148-152
  1937   Na paněť Josefa Pekaře., Brána, 52-53
  1937   Němci a Češi v pojetí Josefa Pekaře, O Josefu Pekařovi, 254-261
  1937   Pekař a Masaryk, O Josefu Pekařovi, 241-246
  1937   Pekař a právo, O Josefu Pekařovi, 262-266
  1937   Pekařův Kristián, O Josefu Pekařovi, 145-147
  1937   Politická myšlenka Josefa Pekaře, O Josefu Pekařovi, 247-253
  1937   Poslední vědecké zájmy Pekařovy, O Josefu Pekařovi, 267-276
  1937   Prožití dějin, O Josefu Pekařovi, 217-240
  1937   Příspěvky a materály k životopisu Josefa Pekaře, O Josefu Pekařovi, 279-363
  1938   O Josefu Pekařovi, Brána, 147-148
  1940   Valdštejnská studia mladého Josefa Pekaře, Řád, 132-144
  1941   Listy úcty a přátelství. (O knihách), Akord, 143-144
  2002   Oslavy svatováclavského milénia a Zdenka Braunerová (Nad pozústalostí Viléma Václava Kremera), Středočeský vlastivědný sborník, 59-72
  2018   Pekař a Slavík, Historie, to jest vyhnanství z ráje, 132-134
  2018   Prožití dějin (Poznámky k Pekařovu budování dějinnosti), Historie, to jest vyhnanství z ráje, 61-81
  2020   Výročí velkého českého historika Josefa Pekaře (1870 - 1937), Posel z Budče 37, 38-44
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Josef Pekař (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org

Josef Pekař

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1932   České katastry 1654-1789 (se zvláštním zřetelem k dějinám hospodářským a ústavním), Historický klub, Praha
  1934   Valdštejn 1630-1934 (Dějiny valdštejnského spiknutí), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1941   O povstání kralevice Přemysla proti králi Václavovi I., Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1942   Kniha o Kosti (Kus české historie), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1970   Kniha o Kosti (Kus české historie), Československý spisovatel, Praha
  1990   O smyslu českých dějin, Rozmluvy, nakladatelství Alexandra Tomského, Praha
  1990   Postavy a problémy českých dějin, Vyšehrad, nakladatelství (1968-1993), Praha
  1991   Dějiny československé, Nakladatelství Akropolis, Praha
  1992   Žižka a jeho doba, Odeon, Praha
  1993   Na cestě k samostatnosti, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha

Josef Pekař

kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1928   Svatováclavský kalendář na jubilejní rok 1929, Výbor pro oslavu tisícího výročí smrti sv. Václava, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1941   Život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily (podle sepsání Kristiánova), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  2001   Tvář naší země: Krajina domova, Studio JB (Bárta & Bárta), Lomnice nad Popelkou (Semily)
  2017   Neztratit se v propastné tůni nahraditelnosti (Život a dílo Jana Hertla), Knihovna kardinála Berana, Plzeň (Plzeň-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1928   Ke dni sv. Václava., Svatováclavský kalendář na jubilejní rok 1929, 148
  1937   Z veršů mladistvého Pekaře, O Josefu Pekařovi, 364-369
  1938   Kniha o kosti (Citáty), Život, 138-138
  1938   Tři kapitoly o sv. Janu Nepomuckém (Citáty), Život, 124-124
  1938   Tři kapitoly o sv. Janu Nepomuckém (Citáty), Život, 138-138
  1940   Valdštejnská studia mladého Josefa Pekaře, Řád, 132-144
  196/8   Smysl českých dějin - 1929, Sešity pro mladou literaturu, 40-43

Josef Pekař

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1928   Hlavy známe i neznáme (Padesát portrétů se studií Arna Nováka), Grafický kabinet Jan Štenc, Praha
  1943   Listy o životě a umění (Dopisy Jaroslavu Gollovi, Josefu Pekařovi a Josefu Šustovi), Jaromír Pečírka, _
  2017   Neztratit se v propastné tůni nahraditelnosti (Život a dílo Jana Hertla), Knihovna kardinála Berana, Plzeň (Plzeň-město)
  2018   Historie, to jest vyhnanství z ráje (Výbor z díla 1932-1942), Knihovna kardinála Berana, Plzeň (Plzeň-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Jan Hertl - ten, který znal mlčení, Historie nejen literární, 17-22
  2018   Josef Pekař, jeho cesta domovem a životem (Ve prospěch postavení pomníku J. Pekaře...), Historie, to jest vyhnanství z ráje, 158-158
  2018   Lineární pojetí českých dějin (Poznámky ke knize Jana Slavíka: Husitská revoluce. Studie historicko-sociologická, 1934), Historie, to jest vyhnanství z ráje, 151-157
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Malý průvodce Kolíňáka po velké Praze