Anton Wildt

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1968   České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
WWW
published, title (subtitle)
  Antonín Wildt (cs.wikipedia.org)