Vladimír Justl

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1971   Vějíř naší prababičky (Výbor poezie z let 1858-1869), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1994   Faustovské srdce Karla Högera, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1966   Ladění slov, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
Almanach
published, title (subtitle)
1963   Almanach Klubu čtenářů 1962