František Červín

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2004   Literáti Kolínska, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2002   3. Období První republiky, světová válka a její ohlasy (1919-1948), Náhledy na kolínskou literaturu, , , 2002, 5-8