Matouš Collinus

* 21. 9. 1516, Kouřim (Kolín), Česká republika (Czech Republic)
4. 6. 1566, Praha, Česká republika (Czech Republic)
pedagogue, poet

 

sex: male

word:
Syn kouřimského měšťana Kaliny. Po studiích v Praze pokračoval na univerzitě v německém Vitemberku (Wittemberg) u německého humanisty Filipa Melanchtona. Po návratu do Čech se v roce 1541 stal profesorem řečtiny na pražské univerzitě, potom i latiny, ale luteránské vyznání mu působilo značné potíže. Oporou a mecenášem mu byl Jan Hodějovský z Hodějova (1496-1566), který se zasloužil o Collinovo povýšení do vladyckého stavu (1542) s právem erbu a titulu s přídomkem z Chotěřiny. Díky Hodějovskému si mohl v roce 1548 otevřít soukromou školu, ve které se vzdělávali mladíci ze vznešených rodin. Patřil mezi nejtalentovanější básníky Hodějovského družiny, ovládal všechny druhy a formy dobové poezie, a svému mecenáši připsal řadu básní. Na univerzitě četl studentům řecké autory, proslul výklady Homérovy Illiady, se studenty nacvičoval antická dramata. Když byl v roce 1558, pravděpodobně na zásah jezuitů, zbaven možnosti vyučovat na univerzitě, věnoval se své soukromé škole, literární činnosti, rozsáhlé korespondenci (dosud nebyla souborně vydána) s významnými humanistickými osobnostmi. Napsal učebnici latiny, řadu prozaických, básnických i naučných děl (převážně latinsky), většina nebyla vytištěna, z Collinova rozsáhlého díla se dochovaly jenom fragmenty.
jih

notes:
Jiné jméno
Kollin z Chotěřiny, Matouš, 1516-1566
Kolín z Chotěřiny, Matouš, 1516-1566
Skutečné jméno
Kalina, Matouš, 1516-1566
Matouš Kolínský z Chotěřiny, 1516-1566
Colinus, Matouš, 1516-1566
Collinus z Chotěřiny, Matouš, 1516-1566
Collinus, 1516-1566

pedagog řečtiny, později latiny na pražské univerzitě. Oporou a mecenášem mu byl Jan Hodějovský z Hodějova, zasloužil se o Collinovo povýšení do vladyckého stavu s právem erbu a titulu s přídomkem z Chotěřiny. S jeho pomocí si otevřel soukromou školu. - Humanistický básník, ovládal všechny druhy a formy dobové poezie. Psal převážně latinsky. Autor náboženských spisů, latinsky psaných básní i s náboženskou tematikou, učebnic latinského jazyka a přehledu církevní historie v Čechách. Z jeho díla se dochovaly jenom fragmenty.
skutečné jméno Matouš Kalina
různočteníé Matouš Kolínský z Chotěřiny
Matouš Colinus
Matouš Collinus z Chotěřiny
Matthaeus Collinus
Matouš Kollin z Chotěřiny
Matouš Kolín z Chotěřiny
profesor latinských a řeckých klasiků na pražské universitě, autor duchovních písní a básní, psaných latinsky