Jaroslav Uiberlay

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1957   Jaroslav Uiberlay
1961/02   Jaroslav Uiberlay, Stalinovy závody (Studie, kresby, tempery, oleje)
1981   Jaroslav Uiberlay: Obrazy a kresby z let 1940 - 1981
1983   Jaroslav Uiberlay: Obrazy
1983   Jaroslav Uiberlay: Obrazy, kresby, grafika
2003   Klid i nepokoj malby Jaroslava Uiberlaye
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1957   Malá krajina
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1960   Tvůrčí skupina v Umělecké besedě
1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
1960   Experiment (Dvořák, Jemelka, Kutra, Uiberlay)
1961   Realizace
1964   Skupina Umělecká beseda
1966   Euro-exlibris '66
1966   UB 1966
1966   Výtvarní umělci Středočeského kraje (Malířská, sochařská, grafická tvorba)
1968   Tsjechoslowaakse grafici
1968   Soudobá česká krajina (Putovní výstava obrazů a kreseb ze šedesátých let)
1968   Čekų šiuolaikinių ekslibrisų paroda (Выставка современного чешского экслибриса)
1976   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975 díl II.)
1977   České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia (Prírastky Galerie hl. města Prahy)
1979   Zátiší a květiny (Obrazy, kresby, grafika, keramika)
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1981   České malířství 19. a 20. století ze sbírek OGVU Náchod
1982   Novoročenky (Soudobé novoroční tisky)
1982   Přírůstky OG
1987   Současné české exlibris
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1988   Současné české exlibris
1996   České ex libris (Počátky a vývoj knižní značky do 70. let)
2003   Z depozitáře Nadace Český fond umění
2009   Kunst zur Zeit de kalten Krieges / Umění v době studené války (Kunst und Design 1950-1989 / Umění a design 1950-1989)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2007   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2007 (XVIII. Tik-U), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1953   Výstava mladých v Mánesu, Výtvarná práce, 1, 30, 1953/12/11, 8-
1954   Mánes 1954 (Dokončení z minulého čísla), Výtvarná práce, 2, 15, 1954/07/29, 3-4
1957   K pražským výstavám mladých, Květen, 2, 9, 1957/05, 337-337
1957   Dva malíři, Literární noviny, 12, 2, 1957/01/12, 5-
1957   V pražské „Galerii mladých“, Mladá fronta, 13, 15, 1957/01/17, 3-3
1957   Obrazy Jaroslava Uiberlaye, Výtvarná práce, 5, 2, 1957/02/15, 8-8
1958   Mladí malíři: II, Výtvarné umění, 8, 2, 1958/04/30, 68-71
1960   Čtyři malíři, kteří se sešli ke společné..., Výtvarná práce, 8, 3, 1960/02/08, 9-
1960   Tvůrčí skupina v umělecké besedě, Výtvarná práce, 8, 9-10, 1960/05/17, -
1960   Experiment byl název skupiny..., Výtvarná práce, 8, 2, 1960/01/25, 10-
1961   Pražské výstavy v únoru a březnu, Výtvarná práce, 9, 4, 1961/02/28, 8-9
1968   Liga gentlemanů aneb hokejový tým Paleta vlasti, Výtvarná práce, 16, 4, 1968/03/20, 2-
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1981   Jaroslav Uiberlay: Obrazy, kresby
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1960   Tvůrčí skupina Experiment
Album
published, title (subtitle)
1982   Pocta Emilu Fillovi od českých a slovenských výtvarných umělců
Work
published, title (subtitle)
1954   Malý loutkář
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1996   České ex libris (30. - 70. léta ve vývoji knižní značky)
Catalogue Poster
published, title (subtitle)
2013   Pištěk, Dlouhý, Demartini, Suchánek, Klimeš, Nepraš, Koblasa, Šlapeta, Matyáš, Kouba, Franta, Vachuda, Siegel, Uiberlay, Ressel - Výstava členů Palety vlasti
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Collection of Graphic Prints
published, title (subtitle)
1968   Účastníkům XII. evropského kongresu exlibristů COMO 1968 věnují Svaz československých výtvarných umělců a Spolek sběratelů a přátel exlibris v Praze