Jaroslav Uiberlay

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Akademie výtvarných umění, Praha , Rada Vlastimil
1945 - 1950   České vysoké učení technické, Praha , Blažíček Oldřich